chyby, omyly a náhody v poštovní historii 4

Do kategorie "Převrácené a nesprávné přetisky" patří rovněž všechny naše nejvzácnější a nejdražší známky. V aukcích nedosahují tak astronomických výšin, jako zahraniční rarity, mají však rovněž svoji  zajímavou historii a osudy.

Chybotisk přetisku Doplatit 50/50 na známce s alegorií Osvobozená republika 50 haléřů, Známo je 13 - 17 kusů. Jeho cena se pohybuje okolo  1,5milionu Kč

Převrácený přetisk PČ  1919 na úzkém formátu známky Flugpost. Známý jediný exemplář

Převrácený přetisk PČ 1919 na známce 4K žilkovaná. Známý je jediný exemplář. Nedávno byl prodán za 7 800 000 Kč (cena bez provize aukcionáři)

6. Vydané, ale z různých důvodů stažené náklady známek  ​​​​​​​

Dobročinná známka Německé pošty z roku 2001 s fotkou herečky Audrey Hepburn pocházející ze známého filmu Snídaně u Tiffanyho s hodnotou 110 + 50Pf je nejcennější moderní známkou světa. Byla vytištěna v nákladu 14 milionů kusů a poté stažena na přání hereččiných příbuzných, kteří nesouhlasili s vyobrazením své slavné příbuzné s cigaretovou špičkou. Ministerstvo financí nařídilo její stažení, ještě před distribucí.

Několik tiskových desetibloků i jednotlivých známek se různými cestami dostalo na veřejnost i do rukou obchodníků. V aukci byla známka s okrajem v roce 2005 prodána za 135 tisíc Euro a desetiblok v roce 2010 za 430tisíc Euro.​​​​​​​

Příležitostná známka u příležitosti OH 1980 v Moskvě se měla dostat do rukou německým filatelistům  10.dubna 1980. Nebyla však nikdy úředně vydána, protože západní země včetně Německa tyto olympijské hry bojkotovaly a známka proto byla určena k úřednímu zničení. Několik známek ze tří archů, které obdržel tehdejší spolkový ministr pošt Kurt Gscheidle se však díky nedopatření jeho manželky a jejich syna dostalo do oběhu. Jednalo se o 24 kusů známek, které našla na manželově psacím stole a použila je v roce 1982-83 pro svoji potřebu. Tak se dostaly do oběhu a patří dnes mezi nejvzácnější známky po roce 1945.

V roce 2008 byl vydražen dopis s touto známkou za 85tisíc Euro, samotná známka pak v roce 2010 za 26 tisíc Euro a další celistvost v roce 2013 ve švýcarské aukci za téměř 54 tisíc švýcarských franků.

Takzvaný "Gscheidlebrief".Vznikl buďto nedopatřením,  či ze spekulativních důvodů  manželky ministra pošt

Nabízí se zde jistá paralela k nevydaným známkám ČSFR z roku 1984 v hodnotách 1 a 2 Kčs, v době, kdy na oplátku bojkotovaly OH v Los Angeles tehdejší socialistické státy. Známek s hodnotou 1Kčs je podle kvalifikovaných odhadů 100 až 120 kusů a údajně byl dražen rovněž jeden dopis s touto známkou. Rekord zaznamenala tato známka na aukci v USA, kde byla prodána v roce 1994 za 5000 USD. Známka 2Kčs se na trhu neobjevuje vůbec.

Nevydaná známka v hodnotě 1Kčs

Nevydaná známka v hodnotě 2Kčs

Zkusmý tisk nevyd. známky 1 Kčs

Tento článek nemá ambice popisovat systémově, nebo encyklopedicky vše zvláštní a neobvyklé, co se ve filatelii v duchu zmíněného přihodilo za dobu její existence. Dotýká se pouze okrajově a namátkou témat, která obor filatelie dělají více přitažlivým a zajímavým.

Použity byly následující prameny a literatura :

  • Ferchenbauer - Österreich 1850-1918 Handbuch und Spezialkatalog
  • Domácí a zahraniční aukční katalogy
  • Wikipedie


Veselí nad Moravou, 19.září 2023

Autor článku :" Vilém Reichsfeld​​​​​​​