Co zasluhuje pochvalu pochval, co se ti nelíbí kritizuj!

Je poučné sledovat Facebook Veselské TOP 09, názory a argumenty tohoto uskupení.

Pan Kolář, jako lídr by svůj tým měl poučit, co je základem politiky. A to i té komunální. Pánové a dámy z TOP 09 si totiž myslí, že kritika do předvolební kampaně nepatří (oni tomu říkají negativní volební kampaň) a už vůbec ne kritika toho, o co se oni zasloužili a za čím si stojí. Všem doporučuji, aby si sedli k televizi, když se přenáší rozprava z parlamentu a dobře sledovali, co předvádí stran kritiky vlády i celé koalice poslanci TOP 09 a vůbec celé opozice. Není to věru hezké poslouchání. Tady ve městě je pouze obrácená situace a tak kritika směřuje k radniční koalici ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Tak nechápu, proč se tak vzrušujete. Nebo si pánové a dámy myslíte, že to se nedá srovnávat? Vaši hoši v parlamentu posadili laťku veřejné diskuze hodně nízko, tak buďte rádi, že tady je úroveň velmi slušná a hlavně věcná. Ptají se mě lidé, proč se vlastně konají volby, když podle vašich červenomodře orámovaných hesel a provolání na Facebooku už jste vlastně všechno zařídili a obstarali. Ušetřili jste prý obrovské peníze, ale už nezmiňujete, v čem to vaše šetření spočívá, že jich také od státu dostáváte podstatně víc díky změně rozpočtového určení daní a taky díky výnosům z hazardu. Tipoval bych to tak na 80milionů za volební období.

Zde je souhrnný přehled investic včetně dotací, v létech 2002 - 2010, tedy v době, kdy TOP 09 na radnici nebyla a ani být nemohla :

- Ve volebním období 2002 -2006 činily výdaje na investice 225,5milionů korun. Je k dispozici kompletní přehled provedených investic, včetně fotodokumentace

- Ve volebním období 2006 - 2010 bylo proinvestováno kolem 250milionů korun. Jejich součástí bylo Bartolomějské náměstí, Panský dvůr, cyklostezka a most přes Novou Moravu, rekonstrukce sálu kulturního domu, autobusový terminál, umělý trávník na stadionu a další drobnější investiční akce.

Nezmiňujete, jak obrovský investiční základ, možný pouze s nebývale vysokým čerpáním dotací jste zdědili v roce 2010 od končící koalice. Předložte vaše čísla, přátelé! Kolik jste získali dotací? Kde by jste bez toho dnes byli a čím by jste se chlubili? Stavět se dalo pouze na tom, co vybudovali ti před vámi a vy jste za to slízli smetanu.

Ruku na srdce dámy a pánové, to je opravdu všechno pravda pravdoucí, nebo si u toho trochu zalžete a fabulujete? Myslíte, že lidem můžete věšet bulíky na nos? Vy chcete argumentovat tím, že někdo staví kampaň na polopravdách? Adresnou a věcnou kritiku nazýváte napadáním a očerňováním? Slyšeli jste o demokracii? Podívejte se na to, kam to s takovou nabubřelou elitářskou politikou dotáhli vaši, již zmiňovaní parlamentní matadoři. Až budu příště natírat plot, TOP 09 už v parlamentu asi nebude.Teď se tam TOPka drží ještě díky nostalgii Pražáků ke starému knížeti a jeho image. Měl jsem ho kdysi taky rád a i dnes, musím uznat, ještě umí věcí podat, i když s obsahem už téměř nesouhlasím. Nedávno sebou v parlamentu seknul, chválabohu se to moc nerozebíralo. Proč taky? Kdyby se to stalo Zemanovi, tak média týden nebudou řešit nic jiného. A vaše strana? Ta je bohužel těmi samými médii podporována. Tak se chytněte za nos s tou vaší pokryteckou morálkou. Toto všechno bych nepsal, kdyby jste unesli kritiku a nefňukali, jak je vám ubližováno.

Pro pana Chmelíčka a jeho problému s tím, "jak jsem si prosadil Kaufland uprostřed města".

Přikládám výpis hlasování z 18.zasedání ZMV dne 14.září 2009. Jednalo se o prodej pozemků města společnosti, která pak Kaufland postavila. Dnešní pan starosta Kozumplík si na tom tehdy připisoval velkou zásluhu, že on o to vždy usiloval a započal jednání (pokud si dobře vzpomínám). Bez prodeje pozemků města bych si pane Chmelíčku nic neprosadil (a taky naopak) a žádný Kaufland by se nepostavil.

Někteří lidé z dnešní radniční koalice tam chtěli Aquapark, jiní jen park. Je snad někdo nespokojen s tím, jak to dopadlo? Kam by asi lidi bez aut a důchodci chodili nakupovat? Udělejte si k tomu ve Veselských listech anketu.

Politika, včetně té komunální je založena na nepřetržitém souboji dvou uskupení, přičemž obě strany samozřejmě chtějí být ti, kteří mají moc a určují (v našem případě) chod města.

A tak je vlastně logické, že jedni si chválí, co sami vybudovali a druzí jim to kritizují a zpochybňují, pokud je pro to důvod. Obě uskupení to dělají ve víře, že jim to zlepší volební šance u občanů.

Zásadní složkou, která je před volbami předmětem sebechvály na straně jedné a kritiky na straně druhé jsou zhotovené stavby, které mají buďto zlepšit funkci města, nebo jej zkrášlit.

Je dobrým zvykem, že důležité stavební záměry s výše popsanými vlastnostmi jsou projednávány zastupitelstvem, přestože by stačilo jejich projednání radou města. Obzvlášť důležité, nebo exponované stavby bývají někdy ještě, mimo jejich projednání příslušnými komisemi, předjednány se zastupiteli před rozhodující schůzí zastupitelstva. Smutnější už ovšem je, že pokud se nenajde obecná shoda na funkčnosti, uspořádání a vzhledu toho, kterého záměru, prosadí se jednoduše přehlasováním. Od toho tady hlasování je, aby se vůbec to, které shromáždění dobralo nějakého výsledku. Na rozdíl od volby jakékoliv osoby do nějaké funkce, jež je limitována nedlouhým časovým obdobím,  řekněme maximálně 5 let, jsou však stavby v drtivé většině charakteru dlouhodobého, nebo, jak říkáme trvalého.

Tím, že se nehledá obecná shoda, se zakládá na budoucí problémy s funkčností a vnímáním konkrétní stavby. A jsme u té kritiky. Ta se samozřejmě nelíbí těm, kteří dílo vymysleli a postavili a někdy prohlašují, že těm druhým jde jen o to, za každou cenu kritizovat a o zisk politických bodů. Ale takhle to prostě není. Pokud se mně něco líbí, nebo nelíbí, měl bych jako myslící tvor taky umět alespoň stručně zdůvodnit a argumenty podepřít, proč tomu tak, či onak je. Konkrétní připomínky k projednávanému záměru odbýt prohlášením "ty do toho vnášíš politiku" je primitivní. Tak tomu bylo například u projednávání studie zástavby Náměstí 24.dubna (17.ZMV, dne 9.6.2014). Měl jsem vícero konkrétních připomínek, protože jsem se tímto záměrem do hloubky zaobíral. Po zmíněném prohlášení zastupitele Pavla Olejníka,  pak diskuze po čtvrthodině skončila. Výsledek hlasování byl 11(pro) ku 8(zdržel se, či nehlasoval). Nejtěsnější většina tak změnila usnesením, jehož text má tři řádky, natrvalo vzhled této lokality! Jak, to jistě každý posoudí sám.Teď už se tam tedy nepase koza, jak zmiňuje pan Olejník, ale nás všechny musí zato mít každý, kdo jede kolem, po zhlédnutí lokality za pořádné voly.

Podobně to bylo s Náměstím Míru, které vzbuzuje velké kontroverze jak po stránce jeho funkčnosti, tak i násilné a vnucené estetiky. Po jeho uskutečněné 1.etapě, která byla schválena dvěma třetinami zastupitelů se chystají další dvě etapy a vzbuzují oprávněné obavy z dalšího osudu tohoto centrálního prostoru. Zásadní chyby se dopustilo vedení města tím, že na tak zásadní a nákladný projekt nevypsalo alespoň jednoduchou architektonickou soutěž, která mohla ukázat také odlišná řešení.

Ano, naše město se za poslední léta zcela zásadně změnilo. Radniční koalice si zásluhu na tom přisvojuje zcela zásadním způsobem. Facebook TOP 09 doslova hýří superlativy, nemá smysl je všechny vyjmenovávat. Kdo chce, podívá se tam. Ale to je přece povinnost každého vedení města, vynakládat obhospodařované peníze na smysluplné záměry. Podařilo se tady hodně hezkých staveb, vznikla nová sportoviště, cyklostezky, které jsou leckde nepromyšlené a někde i občany nevítané. Sokolovna, Park Petra Bezruče, koupaliště a revitalizace sídliště. Město má na druhé straně nedostatek parkovišť, zavírají obchody, oproti minulým předvolebním slibům se neřeší zásadní problém města, kterým je doprava, město by taky mohlo vypadat podstatně lépe, být lepší údržby. A bohužel, ta již tolikrát omílaná, nešťastná Náměstí Míru a Náměstí 24.dubna, která se stanou pomníky špatného urbanismu, na základě špatného rozhodování.

Není vidět žádný projev zájmu na tom, aby Milokošť a Zarazice měly základní infrastrukturu. Nemyslím tím sportovní hřiště, ale třeba obchod a hospodu. Zavřené školy budeme vzpomínat ještě dlouho.

Aby řádně fungovala pošta a aby se k ní lidé vůbec snadno dostali. Aby se napravily také nedostatky ve zdravotní infrastruktuře. Kdo jiný se má věnovat obyčejným lidem při řešení jejich obtížné situace, kdo jiný se jich má zastat, než volení funkcionáři. Ti však pro řešení "velkých" věcí nemají čas na malé lidské starosti.

V takových věcech já vidím opravdovou a vyspělou kulturu. V tom, jak se obec dovede postarat o potřeby a spokojenost svých občanů. Nevidím třeba naopak potřebu podporovat otevírání sklepů jenom proto, že si někdo rád vypije a nechá se hostit na účet přidělené městské dotace. Myslím tím samozřejmě pana Koláře a jeho družinu.

Nejsem politik a někdy se divím, proč opozice v parlamentu musí téměř za každou cenu kritizovat i to, co je přínosné. Ale je to zákon politiky, který je vlastně slovem opozice definovaný. A tak i zdejší opozice představí v předvolebním klání přehled toho, co jí vadí a kritizuje to, co se vám, vládnoucí koalici, bohužel nepodařilo. 


Ve Veselí nad Moravou, 17.září 2018

Autor článku : Vilém Reichsfeld


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámka pod čarou :

Činím tak nerad, ale musím, protože mě namíchl požadavek vznesený vedením ZŠ Hutník na letošních prvních třídních schůzkách, totiž vybírat 50 korun na žáka na zakoupení hygienických pomůcek a dalších 423 korun na učební pomůcky a sešity.

Zajistit dětem toaletní papír a mýdlo patří k povinnostem zřizovatele. To je na tom radnice jako zřizovatel školy tak špatně, že dětem své jediné školy nemůže zajistit tyto základní potřeby? To je taky součást TOP 09 zmiňovaných úspor? Šetříte na dětech? Zajímalo by mě a zajisté nejen mě, zdali musí doplácet také rodiče na Církevní základní škole a zda mají děti v obou veselských školách rovné podmínky. A pokud ne, proč tomu tak je a proč to radnice spravedlivě nesrovná.