DálniceD55 je již na mapě! Máme se těšit?

Narazil jsem na článek bývalého hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše: Jak obnovit výstavbu dálnic? Protože jeho obsah  souvisí rovněž s problémy , o kterých se na těchto webových stránkách již dříve psalo (článek z 30.5.2018), se zájmem jsem si jej přečetl. "Docvaklo" mně při tom, v čem je problém, nebo alespoň jeho velká  část, proč se někde dopravní stavby chystají a staví a jinde panuje mrtvolný klid. Ve Zlínském kraji je totiž tím prvním důležitým činitelem, který se stará a "tlačí na pilu" již zmíněný Libor Lukáš. Je dostatečně známou osobou a asi má i jiné předpoklady a politické zázemí pro to, aby mu někdo naslouchal. Bude letos rovněž kandidovat do Senátu ve Zlíně, další důvod, proč se usilovně starat. Libor Lukáš zastává navíc pozici předsedy Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě.

Podjezd pod železniční tratí Přerov-Břeclav  na silnici II/426 Bzenec-Strážnice. Jeho šíře  byla výhledově uzpůsobena pro možné vedení nové komunikace pro napojení na dálnici, již při  jeho rekonstrukci před léty

Z iniciativy tohoto Sdružení byla ve spolupráci s Ing. Petrem Zahradníkem - ekonomickým expertem a členem Národní ekonomické rady vlády zpracována studie zabývající se vlivem investic do dopravní infrastruktury na veřejné finance, zaměstnanost a výkonnost, a to s akcentem na Zlínský a Olomoucký kraj.

Ano, čtete dobře pouze "s akcentem na Zlínský a Olomoucký kraj". Bohužel, náš region v této studii zřejmě výrazně nefiguruje.

Pobočku Ředitelství silnic a dálnic má dnes každý kraj a tak jej má i kraj Zlínský. Problém jihomoravské části dálnice D55, která spí tvrdým spánkem je ten, že celou dálnici D55 dostalo k přípravě právě ředitelství ŘSD ve Zlíně. A to, podle všech známek pracuje, nebo se soustřeďuje pouze na akce ve prospěch kraje Zlínského. Dovolím si ocitovat z článku na který se v úvodu odkazuji : "Úseky Napajedla – Babice – Staré Město – Moravský Písek mají dokončenou dokumentaci pro územní řízení a územní rozhodnutí. Probíhají výkupy a připravuje se dokumentace pro stavební povolení. Nesmíme ale polevit a spoléhat na to, že to nějak dopadne,“ shrnuje aktuální stav Libor Lukáš." Mluví  zde o dálnici D55 ve Zlínském kraji.

Zejména poslední citovaná věta ve mně bohužel evokuje stav, ve kterém se nalézáme s D55 na jižní Moravě již značně dlouhou dobu.

Ne, že cituji "nesmíme polevit a spoléhat na to, že to nějak dopadne“! Tady se o celou problematiku prostě už dlouho nikdo nezajímá a nezasazuje  tak, jak to dělá Libor Lukáš na Zlínsku.

Chtěl bych věřit, že platí to, co bylo řečeno na  schůzce dne 5. 4. 2018 ve Strážnici. Konala se zde schůzka starostů obcí a měst Hodonínska a Břeclavska, dále zástupců Ředitelství silnic a dálnic ČR, Jihomoravského kraje, Zlínského kraje a zástupců obou komor Parlamentu ČR.

Trasování dálnice D55 převzal portál Mapy.cz. Od kdy, není známo. A už vůbec není známo, kdy by mohlo dojít na její realizaci.

V části dálnice D55 nacházející se v Jihomoravském kraji byly totiž v minulých letech přípravné práce silně ovlivněny zrušením Zásad územního rozvoje JmK, a z tohoto důvodu mělo Ředitelství silnic a dálnic ČR jen velmi omezené možnosti na přípravu realizace D55. Tato situace se však dnes údajně změnila, jelikož Zásady územního rozvoje JmK jsou již schváleny, a proto účastníci setkání konstatovali, že nastal správný čas znovu iniciovat a akcelerovat proces přípravy D55. Na závěr jednání senátorka Anna Hubáčková přednesla návrh ustanovení sdružení „Sdružení D55 – Jih“, které bude zastupovat zájmy všech obcí okolo I/55 v její jižní části (na území JmK) při dalších jednáních a návrh textu „Prohlášení zástupců samospráv“, jež bude po získání podpisů všech dotčených obcí zaslán do obou komor Parlamentu ČR.

Nezbývá, než doufat, že nezůstane pouze u předsevzetí a slibů, že nebudeme sousednímu kraji i nadále závidět, že se tam v této záležitosti něco děje a trasa D55 na portálu Mapy.cz nezůstane smutnou a nenaplněnou připomínkou našich přání.

Pro zájemce o problematiku D55 i obchvatu doporučuji web informačního portálu odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje ( https://zurka.cz/r55/).


Ve Veselí nad Moravou, 6.července 2018

Autor článku : Vilém Reichsfeld