Staženo - Dopis Šišperovi - Brno

Dnes (3.září 2018), jsem poštou dostal dopis, podepsaný "Šišperovi". Odeslán byl 31.08.2018 z pošty v Brně 2. 

K názorům a tvrzením autorů dopisu zaujímám neutrální stanovisko.


Stažení článku "Dopis Šišperovi-Brno"

Na základě připomínek jednoho z uživatelů těchto webových stránek, který se cítí být poškozen dle jeho názoru nepravdivými údaji v příspěvku "Dopis Šišperovi-Brno", považuji za nutné, se k této záležitosti vyjádřit.

Uživatel poukazuje zejména na to, že podpis pod příspěvkem "Šišperovi" nelze bez dalších údajů považovat za věrohodný a dopis je tak víceméně anonymní.

Vzhledem k tomu, že jednou ze zásad uveřejňování příspěvků na těchto stránkách bylo i ověření totožnosti pisatele ("Ke vkládanému příspěvku musí být uvedeno jméno přispěvatele, které s ním bude zveřejněno a uveden jeho telefon pro případný kontakt - ten nebude zveřejňován) omlouvám se všem, kteří se tímto příspěvkem cítí poškozeni a stahuji jej. Napříště budou zveřejněny pouze příspěvky osob, u kterých bude možné ověřit jejich totožnost.


Ve Veselí nad Moravou, 6.září 2018

Vilém Reichsfeld