Dozvuky adventního zastupitelstva

Dostal jsem od jednoho občana podnět k doplňujícímu výkladu architekta Ondračky, v bodě týkajícím se rekonstrukce kina na 6.zasedání zastupitelstva. Byl k jeho výkladu kritický a jeho připomínky byly docela závažné. Chtěl jsem jej zveřejnit, ale pisatel s tím nakonec nesouhlasil, rozmyslel si to. Má strach z Koláře. 

Pana architekta Ondračky si vážím. Má to své historické důvody. Kdysi jsem mu při prosazování vlastních představ o mém stavebním záměru musel dát za pravdu. Byl jsem nakonec rád, že se prosadil a taky jsem mu to řekl. To ovšem neznamená, že k němu jinak nemohu být kritický.

Dovolím si nicméně při této příležitosti podotknout, že pan Ondračka je z mého pohledu jednoznačně tím, kdo by měl být oceněn, a obdržet zvláštní uznání města. A měl je dostat již dávno. Pokud někdo neví za co, tak si to dovolím připomenout. Baťův kanál jako takový sice postavil Baťa, ale idea vedoucí k jeho vzkříšení, celkové funkční obnově a nápady k jeho dalšímu rozvoji pochází právě od pana Ondračky. Cenu města již pan Ondračka má, ale jistě se dá najít i jiný způsob ocenění. Předání pak třeba při zahajování sezóny na Baťáku.

A když už jsme u těch návrhů na ocenění, měl bych ještě jeden, neméně podstatný. Před pár týdny zemřela obětavá a dobrá žena, Maruška Minaříková. Tiše žila a tiše odešla. Přesto po sobě zanechala výraznou stopu. Jako učitelku si ji nikterak hodnotit nedovolím, ale jako varhanice zdejšího farního kostela Svatých Andělů strážných ocenění za svoji dlouholetou službu církvi i veřejnosti zcela jistě zaslouží. V roce 1967 převzala varhanický post po zemřelém varhaníkovi a učiteli hudby Karlu Bařinovi a působila na něm až do své smrti, tedy 52 let. Když už si nikdo nevzpomněl u příležitosti padesátého výročí, když ještě žila, tak snad alespoň nyní by Marie mohla dojít zaslouženého uznání. A tu cenu by měla dostat na varhanním koncertu v tom kostele, kterému zasvětila velkou část svého života. ​​​​​​​

Je smutné, že si na ni nevzpomněli ani lidé, kteří se ve zdejším svatostánku pravidelně žehnají, proklamují lásku k bližnímu a přitom si nevšimnou a neocení práci obětavé služebnice, která je po tak dlouhou dobu v kostele doprovází. A tuplem to platí pro ty, kteří vedou po dlouhá léta dnešní radnici, která ty ceny uděluje. 

​​​​​​​Naše město má již dlouhá léta partnerský vztah se slovenským městem Malacky. Nedávno jsem měl důvod hledat na jeho oficiálním webu nějaké údaje. A protože tam mám přátele mezi členy bývalého vedení, podíval jsem se také na aktuální obsazení radnice. Nestačil jsem se divit. Kam se v transparenci na Slováky hrabeme. Euro jim tedy rozhodně nezávidím, ale přístup k otevřené veřejné správě ano. Palec nahoru, sympaťáci! Příklad hodný následování pro zdejší funkcionáře. Dokažte, že "máte gule", pánové z vedení města! Závistivci si mohou trhnout! Upřímnost se cení.

Dnes je sice pátek třináctého, den to asi nebude moc hezký. Spíše pošmourný s vlezlým chladem. Avšak hřejivý a projasněný tím, jak se rozhodli občané v kolébce demokracie. Britové se historickým počinem zbavili odporné bruselské byrokratické nadvlády a půjdou si vlastní, svobodnou cestou. Gratuluji Britům, Borisovi i všem, kteří se o to zasloužili. Skvělý příklad pro ostatní, pokud se EU nevzpamatuje.

Omlouvám se za úvod, který se zastupitelstva netýká, ale považoval jsem za nezbytné tyto věci sdělit a těžko by se k tomu nacházela vhodnější příležitost.

Vracím se k roli zmíněného Arch.Ondračky a zejména celého vedení města, tedy těch kteří momentálně rozhodují o jeho rozvoji a vzhledu.

V první řadě je Arch.Ondračka městským architektem a jeho úkolem tedy není a nesmí být pro město vytvářet projekty, nýbrž v první řadě hájit zájmy města a být oponentem těm, kteří projekty pro město jako zakázky vytváří. Otázkou samozřejmě je, nakolik mu bude ze strany vedení nasloucháno, jak je vedením úkolován a zda vůbec vedení chápe jeho úlohu. Podle některých architektonických průšvihů, které má město na kontě, si to nemyslím a nemyslím si ani, že vedení města chápe, či uznává ten princip, o kterém hovořím. Bohužel.

Před pár dny se objevila na webu města Územní studie - Území pro výstavbu rodinných domů - Třetí hony - I. část. Bohužel, opět stejná chyba. Městský architekt vypracuje podle přání svého zaměstnavatele zakázku. Kde je soutěž, kritický pohled, tříbení názorů, dobrý výsledek? Myslíte si tam na radnici, že toto je správné? To vám nestačí ten průšvih s náměstím Míru a náměstím 24.dubna? Na tom se bohužel pan Ondračka "podepsal", vy jste mu to požehnali a máte to na svědomí!

Nevím, kdo zpracoval podklady pro podstatný bod minulého zastupitelstva, ve kterém byla pojednávána rekonstrukce kina, kdo vytvořil podklady pro jeho prezentaci. Na výkresech to uvedeno není a také nejsou zpracovány způsobem, ze kterého lze bez obšírnějšího komentáře něco vyčíst, či usoudit. Postrádají totiž základní prvky technického vyjádření a srozumitelnosti i pro lidi z oboru. Prezentace, průběh a chování starosty při projednání tohoto bodu bylo degradací zastupitelské demokracie v přímém přenosu. Ale také těch, kteří takové podklady předkládají a přitom jsou již předem rozhodnutí ( jak se posléze v diskuzi a hlasování ukázalo), že je to předkládáno zbytečné, že se to  vlastně ani nemyslí vážně a vše se odkládá). Na záměr je však již přiklepnuta dotace, která se kvůli nepromyšlenosti a myšlenkovému chaosu ve vedení města bude vracet. Co je toto za úroveň? Tomu se říká diletantismus.

Příklady naprosto nedostatečných podkladů, které bez popisu, či výkladu plní pouze alibistickou roli

Rád bych ty výkresy ke komentáři předložil starostovi, který měl tu drzost, poskytnout je jako podklady pro rozhodování zastupitelům. Pan starosta možná umí problematiku slovně popsat, nemá však ani základní technickou představu. Když jsem si v diskuzi k tomuto bodu "dovolil" mít dotaz, zda vzduchotechnika, termín uvedený v materiálech města s cenou kolem 40 milionů korun obsahuje rovněž provedení klimatizace, jejíž absence trápí návštěvníky kina především a je tedy podstatná, vůbec nevěděl, "která bije". Požádal tedy o odpověď vedoucí odboru, která to rovněž nevěděla a posunula otázku na pana Ondračku.                                                            V první řadě není vůbec nutné, aby taková problematika, o které mluvím, celý ten bod, byla předmětem jednání zastupitelstva. A již vůbec ne tak diletantsky připravená. Kolář si stejně nakonec udělá, co bude chtít. Drtivá většina členů zastupitelstva bez technického vzdělání nemá ani ponětí o tom, co se řeší a ti, kteří jej mají, mohou pouze tápat, protože to s nimi nikdo nekonzultoval a dostali pro rozhodování zcela bezcenné podklady. Starosta pak uzavře zfušovaný bod tím, že si vylije svou nezvládnutelnou zlost na tom, kdo se dotazuje na technické věci, kterým on nerozumí a které sám nezodpovědně zanedbal.

Pan starosta nás má zřejmě za telata, která sedí v zastupitelstvu pouze jako stafáž. Zejména se to ale týká koalice, od které se očekává souhlas, pokud starosta neřekne jinak. Slyšet z jejich strany připomínku, názor, či dotaz? Vždy je vše jasné, důvěřuje se božskému starostovi, který vše připravil k podpisu. Proč se vlastně zastupitelstvo schází? Zajímalo by mě opravdu, co si o své úloze a postavení myslí členové slavné koalice v zajetí dominantního a arogantního starosty, kteří trapně, beze slova a téměř bez hnutí prosedí celé zastupitelstvo, které ti hloupí opozičníci tak zbytečně protahují svými dotazy. Nepochopili ještě, že jsou stejně zbytečné? Možná by bylo vhodnější, aby opozice vůbec na zastupitelstvo nechodila. I o tom již byla ze strany opozice vedena debata. Takhle to milí koaličníci míníte dělat i nadále? Shrnu to asi takto : pan starosta má rétoricky vše velice dobře zvládnuté. O ničem nejsou pochybnosti a když, tak se nepřipustí, protože o všem je dopředu rozhodnuto. Prakticky to potom dopadá tak, jako nepodařená fasáda kina, o kterém je nyní řeč. 

K dalšímu veledůležitému bodu zastupitelstva týkajícího se stavby bytových domů na náměstí Míru, které jsou třetí etapou jeho neslavné rekonstrukce, nemá velký smysl se nyní vyjadřovat. Zastupitelé mají pouze obecné informace, nic se s nimi neprobírá, jejich názor nikoho nezajímá. Natož pak s občany našeho města. Vše se peče v nejužším okruhu vedení. Až budou občané města jednoho dne stát před vykopanými základy nových objektů, nebudou se stačit divit.

Ještě se vracím k minulému článku, přesněji jeho první části s názvem Petr Kolář.

Příčinou vzteku pana starosty, kyselých ksichtů radních a starostovy zmínky o "udávání" je to, že jsem podal trestní oznámení z důvodů, že :

" Rada města složila pouze na základě vlastního rozhodnutí a tedy bez projednání zastupitelstvem jistotu ve výši 100 000 Kč do elektronické aukce. Následně, opět bez projednání nákupu tržnice zastupitelstvem a to aniž by byl doložitelně stanoven limit aukční ceny, nebo předem stanovena posudkem hodnota pozemků tržnice, byly tyto pozemky a příslušenství bez souhlasu zastupitelstva vydraženy a zakoupeny.

Rada  města je podezřelá, že tímto mohla spáchat přečin zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 trestního zákoníku a porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 trestního zákoníku."

Mám k tomu rovněž další související podněty, které sdělím orgánům činným v trestním řízení.

Kontrolní výbor, který se zdá být i vzhledem ke svému obsazení vůči starostovi devótní, se touto věcí rovněž zabýval. Právník města, který je jeho členem, zaujal v této problematice rovněž stanovisko. Nesouhlasím s ním.

Udělal jsem tedy to, k čemu mě zavazuje slib zastupitele, zájem města a jeho občanů. A udělal jsem to rovněž proto, že bych asi špatně spal, kdybych musel v noci myslet na to svinstvo, které se tady pod vedením starosty Koláře, za lhostejné asistence rady města a nakonec i celé koalice děje. Starosta ať si to nazývá jak chce. Pokud však chce vědět, jak vypadá udavač, ať se podívá v radě města na kolegyni z TOP 09! Když už pereme špinavé prádlo, tak ať je to komplet! 

​​​​​​​​​​​​​​

Ve Veselí nad Moravou, 13.prosince 2019

Autor článku : Vilém Reichsfeld