Fialova vláda pro „horních deset tisíc“

Nikdy jsem si nedělal iluze o vládnutí pravicové Fialovy vlády. Na základě jejích vládních kroků jsem ji vždy považoval za asociální a pro většinu občanů škodlivou vládu. To, co předvádí v posledním půl roce, však překonává i moje nejskeptičtější očekávání. Uvedu tři příklady, které jasně dokazují mimořádnou škodlivost jejího vládnutí v poslední době z hlediska státu i většiny obyvatel.

Prvním příkladem je daň z mimořádných zisků, kterou mají platit podnikatelské sektory, které kvůli situaci na trhu v posledních letech dosáhly vysokých mimořádných a nezasloužených zisků. Ekonomové tuto daň nazývají „windfall tax“. Mají ji platit např. banky, energetické společnosti, těžařské společnosti, řetězce velkoobchodu atd. Při diskuzi o této dani v počátku minulého roku ekonomové odhadli, že tato daň po jejím zavedení přinese do státního rozpočtu naší republiky ročně nejméně 85 miliard Kč. Někteří ekonomičtí analytici odhadovali tento přínos až ve výši 100 miliard. Západní státy Evropské unie tuto daň uzákonily již v roce 2022. Česká vláda se však rozhodla ji zavést až od počátku roku 2023. Přitom někteří ministři při zavádění zmíněné daně vystupovali jako vzájemně neinformovaní o dané věci. Například ministr Jurečka novinářům oznámil, že daň bude zavedena v roce 2022 a ještě ten den ho ministr financí Stanjura opravil a řekl, že bude u nás zavedena až od počátku roku 2023 (uplatnilo se pravidlo: „levá ruka neví, co dělá ruka pravá“, což nesvědčí o profesionalitě této vlády).  Nic nebránilo zavedení daně z mimořádných zisků již v roce 2022 i v ČR. Odkladem daně z mimořádných zisků vybraných podnikatelských sektorů česká vláda dosáhla toho, že přínos této daně pro státní rozpočet je nyní odhadován ve výši pouze 40 miliard. Je to proto, že v minulém roce byly shodou několika okolností zisky zmíněných sektorů jednoznačně nejvyšší a letos již do jisté míry poklesly. Tedy Fialova vláda odkladem zmíněné daně dosáhla toho, že v České republice působící banky, energetické společnosti a další podnikatelské firmy dosáhly během roku 2022 neoprávněně daleko větších zisků, než bylo očekáváno.  Tyto nadbytečné a neočekávané zisky dosažené v roce 2022 již vláda ani nikdo jiný z nich zpátky nevymůže.  Jinak řečeno, Fialova vláda se ukázala být velkým dobrodincem velkého kapitálu na úkor běžných občanů tohoto státu.

V současné době jsou u nás nejdražší potraviny z celé Evropské unie. Nejhorší je to, že některé ceny vybraných potravin stále rostou (např. u cukru). V důsledku toho si někteří občané naší republiky již nemohou pokrýt svoje základní potřeby ohledně jídla a nebýt tzv. „potravinových bank“, tak by nezanedbatelná část našich občanů trpěla hladem. To je v 21. století uprostřed Evropy něco naprosto nepřijatelného. Zemědělci, zpracovatelé a obchodníci se přou, kdo za tuto nenormální situaci může, ale vláda nekoná v této záležitosti vůbec nic.  Fiala a členové jeho vlády by se měli do hloubi duše stydět za to, že nejsou schopni s tímto hrozným společenským jevem něco udělat. Přitom ministr zemědělství Nekula tvrdí, že vláda dělá pro jeho odstranění mnoho kroků (např. kontrolu výšky marží). Efekt jejich snažení je však zatím úplně nulový. Člověku se vkrádá myšlenka, že možná zmíněná drahota potravin Fialově vládě vyhovuje, protože tato drahota umožňuje úzké vrstvě podnikatelů výrazně bohatnout na úkor většiny národa. Zakročit proti tak otřesnému společenskému jevu nemůže totiž být pro evropskou zemi s docela vyspělou ekonomikou problém, kdyby její vláda chtěla.

Asociálnost Fialovy vlády je zřejmá i z některých kroků, které tato vláda zvažuje pro buducnost. Mám na mysli např. změny v dani z přidané hodnoty (DPH). To, že vláda vůbec uvažuje o zavedení dvou sazeb DPH, přičemž do té horní sazby  s dvacet jedna procenty chce zahrnout např. vodné a stočné, je evidentním projevem sociální bezohlednosti Fialovy vlády. Pro mnoho občanů by to znamenalo zřetelné zhoršení jejich osobní ekonomické situace. Už jen tento nápad diskvalifikuje Fialovu vládu.

Z předcházejícího textu je snad zřejmé, že nadpis tohoto příspěvku není vůbec přehnaný.


Veselí nad Moravou, 28.dubna 2023

Autor článku : Ivan Ohlídal

Prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc. je vysokoškolským učitelem, pracuje na Masarykově univerzitě v Brně, je členem ČSSD