Historie fotbalu ve veselí n. moravou 2

Náprava však nastala v příštím roce. Po osvobození v roce 1945 byli zalarmováni všichni hráči, starší i mladší, aby pomohli veselské kopané. Utvořil se kolektiv, který porážel soupeře. Vyhrávalo se v mistrovských zápasech, v pohárových i v přátelských utkáních. Cesta k titulu mistra II.třídy byla volná. Mužstvo postoupilo do I.b třídy a zde si vedlo docela úspěšně. V sezoně 1946 – 47 se umístnilo ve středu tabulky. V roce 1948 z 22 mistrovských utkání vyhrálo 13, v šesti utrpělo porážku a 2 x hrálo nerozhodně. Nejvíce branek stříleli Schneeweis Fr. a Matula Fr. po 21, za nimi následoval Dvořák Př. s 20 góly. Hráči Dvořak Př. a Sedláček Mir. Sloužili vojenskou službu v Uh. Hradišti a měli povolení hostovat za náš klub. To zajistil dlouholetý hráč kopané ve Veselí, veselský rodák a obětavý pracovník kopané Řičica Jan (Lana). V roce 1948 měl klub pro první mužstvo k dispozici tyto hráče: Krobel J., Bartůněk Al., Příhonský M., Karlík M., Pomajba Fr., Sečkař K., Kratochvíl J., Čajka J., Kadluba K., Petrucha M., Zajíček Fr., Hendrych K., Tobola L., Kozumplík J., Šišpera L., Rolenc Sv., Holek M., Frajt J., Schneeweis Fr.,  Frolek J., Galář M., Matula Fr., Šišpera Fr., Procházka J., Smištík B., Pecha K., Němec M., Fiala Fr., Fojtík J., Dvořák Př., Sedláček M., Růžička E., Lípa J.

Výbor oddílu v tomto roce pracoval v tomto složení:

František Horák – předseda

František Kolář – I.místopředseda

František Bílek – II.místopředseda

Ferdinand Fojtík – jednatel

Vladimír Duda – pokladník

Karel Sečkař – matrikář

Ladislav Kohoutek – zapisovatel

František Bártek – náčelník

Josef Kozumplík – vzdělavatel

JUDr. Miloš Kozumplík – člen

František Konečný – člen

Kristián Daněček – člen

Jan Korvas – člen

Jindřich Kratochvíl – člen

František Michalík – člen

Jan Višňovský – člen

Jan Vlach – člen

Náhradníci výboru: Karel Hendrych, Josef Korbel, Karel Pecha, František Nejezchleba, František Matula, Jan Sedláček, Vladimír Šudřich a Svatopluk Sedláček.

Jedenáctka, která vybojovala postup do I.b.třídy – rok 1946

Stojící zleva : Lovecký, Horák, Gloza, Kozumplík, Sedláček, Kratochvíl, uprostřed : Bártek, Durďák, Klečící zleva : Sečkář, Martykán, Michalík

Vlevo nahoře : Omlazené mužstvo SK Veselí nad Moravou. Klečící zleva : Fiala, Schneeweis, Korbel, Pecha, Karlík  Stojící zleva : Kozumplík Jar., Šišpera Fr., Čajka Jar., Hendrych, Němec, Frajt a vedoucí mužstva Fr.Bártek. Fotbalové zápasy se odehrávaly na hřišti veselského Orla, lidově zvané Orlovna.            

II.Léta 1948 – 1958

Rok 1948 znamenal obrat v celém sportovním dění. Československá tělovýchova byla sjednocena. Všechny organizace provozující sport a tělesnou výchovu byly sdruženy v jedinou organizace. Ve Veselí nad Moravou to byl Sportovní klub Sokol Veselí. Oddíl kopané měl k dispozici třicet hráčů. Zřízením krajů přešly kluby pod krajské vedení. Krajský výbor měl sídlo v Gottwaldově. Kluby byly rozděleny podle okresů a bylo zřízeno okresní mistrovství. V tu dobu se však v našem klubu nedostávalo funkcionářů pro vedení. Tato krize se přenesla i na hřiště. Byla chvíle, kdy se zdálo, že Veselí bude bez kopané. Mezitím dostal klub nové jméno Sokol ČSD Veselí n. Mor. V té době do funkce jednatele klubu, po odchodu těžce nemocného a do té doby velmi obětavého Ládě Dudy, nastoupil Hanuš Reichsfeld, jehož jméno je po dlouhá léta (do r. 1969) spojeno s veselskou kopanou.

Sportovní výsledky tohoto období byly velmi rozdílné. Zatím co v letech 1950 – 52 se více prohrávalo, v roce 1953 mužstvo neprohrálo ani jediný mistrovský zápas. V tomto roce postoupilo do krajského soutěže. V roce 1954 se hrál zase jen průměrný fotbal. Vlivem další reorganizace celá jednota dostala nový název TJ Lokomotiva Veselí nad Moravou. Toto řešení však nebylo nejšťastnější. Vedení bylo těžkopádné. Zřetelně se to projevilo při budování nového stadiónu. To brzy pochopila celá řada veselských sportovců. Nebyli s jednáním vedení TJ spokojeni a z Lokomotivy vystoupili. V této době vznikly ve městě tři jednoty. Při n.p. Buchlovan (nynější Slezan) byla založena Jiskra. Zaměstnanci ONV založili Slovan. Sem přišli i někteří hráči RH a Lokomotivy. Tři jednoty však neprospěly. Ani jedna z nich nebyla schopna důstojně reprezentovat v té době okresní město. V roce 1956 přišlo k novému sloučení. Zůstala Lokomotiva, avšak s novým vedením. Chyby minulosti nebylo však možno okamžitě napravit, a proto sjednocení nezabránilo úpadku kopané a tím i sestupu z krajské soutěže. Na jaře v roce 1957 se hrála ve Veselí meziokresní soutěž. A ani zde nebylo dosahováno povzbudivých výsledků. V roce 1958 hrál oddíl kopané ve II.třídě krajského mistrovství. První mužstvo vedl Láďa Klazan, který ochotně zastoupil odborného trenéra Klamerta z Gottwaldova.

I když podmínky pro kopanou byly slibné, nelze říci, že by byly uspokojivé. Veselské kopané stále něco scházelo. Hledaly se příčiny. Někteří je viděli ve špatném vedení. Proto se organizovalo a přeorganizovávalo. Skutečnost však stále více potvrzovala, že ne vedení, ani nedostatek fotbalového umění, ale malý zájem o kopanou je tou pravou příčinou dočasných neúspěchů. Pravdivá se ukazovala slova: cílevědomě trénovat, mít více ctižádostivosti a hlavně zápalu v srdci a více kamarádského ducha. Výbor oddílu kopané hodnotil situaci na závěr roku 1958 takto. Nelámeme hůl nad dočasnými neúspěchy. Vynasnažíme se, abychom veselský fotbal přivedli tam, kam po právu patří. Chceme to učinit především zvýšenou pozorností mládeži. Budeme se snažit, aby se naučila v novém prostředí nejen fotbalovým dovednostem, ale i větší bojovnosti, kamarádskému duchu a lásce k rodnému městu.

Složení výboru oddílu kopané v r. 1958:

Josef Kozumplík – předseda

Hanuš Reichsfeld – jednatel

František Spáčil – výběrčí

František Šišpera – hospodář

Zdeněk Češka – zapisovatel

Ferdinand Fojtík – I.zástupce předsedy

Svatopluk Rolenc – II.zástupce předsedy

Bohumil Šimon – technický poradce

Durďák Alois – stálý zástupce kulturní komise MěNV

JUDr. Miloš Kozumplík – právní a hospod. akce oddílu

František Bílek – hospod. – technický pracovník

Ladislav Klaban – vedoucí I.a mužstva

František Bílek – vedoucí B mužstva

Zdeněk Češka – vedoucí dorostu

Josef Přibyl – vedoucí žáků

Tato část historie veselské kopané by nebylo úplná, kdybychom se alespoň několika slovy nezmínili o stavbě nového sportovního stadionu. Myšlenka byla několikrát projednávána, ale vždy bezvýsledně. V roce 1954 kdy ve Veselí n. Mor. vznikla nová TJ Jiskra, hledalo se pro ni hřiště. Ožila znovu myšlenka výstavby nového sportovního stadiónu. Byla utvořena komise pro zajišťování výstavby. Projekt vypracoval Jenda Přibyl. Přispět chtěly také některé místní podniky a především MěNV. Komise byla z počátku početná a tvořili ji sportovci a odborníci. Počet členů se však v průběhu výstavby zmenšoval, až zůstala skupina pěti lidí. Byl to Gazárek Jos., Reichsfeld Hanuš, Spáčil František, Bílek František a Kolář Ferdinand. S vlastní výstavbou bylo započato v roce 1954 a již v říjnu 1957 byl na škvárovém hřišti sehrán první zápas a to s RH Brno. Zásluhou obětavé pětice komise pro výstavbu stadiónu se pak dále pokračovalo s výstavbou. Jim ještě jednou patří velký dík celé veselské sportovní veřejnosti. Dík patří i ostatním pracovníkům, kteří se podíleli na výstavbě stadiónu v čele s Frant. Scheeweisem a Láďou Krškou.

Fotografie z počátků budování nového fotbalového stadionu na lukách za Baťovým kanálem. Na tehdejší dobu byl stadion založen nebývale velkoryse (tři fotbalová hřiště v jednom areálu) a patří k největším v kraji.

Vzácný, nedávno nalezený snímek bočních tribun stadionu s vynechaným prostorem pro stavbu sociálního a hospodářského zázemí a krytou tribunou. Primitivní dřevěné boudy šaten byly umístěny při vchodové bráně do areálu stadionu. 

Z padesátých let a části let šedesátých se bohužel buďto nedochovaly, nebo doposud nebyly objeveny fotografie fotbalových mužstev.


III.Léta 1958 – 1988

Nebylo snadné sestavit a popsat činnost tohoto období. Díky však záznamům, které si vedl odchovanec oddílu kopané a dlouholetý brankář veselského mužstva ing. Miklenda Jaroslav, dále pak za pomoci výboru oddílu a redakční komise oddílu kopané vedené s. Svatoplukem Rolencem, můžeme veselské sportovní veřejnosti předložit hodnocení nejslavnějších let veselské kopané.

a) Sezóny let 1958 - 1968

Rok 1958 navazoval na situaci z minulého roku. První mužstvo hrálo okresní přebor. Kádr mužstva tvořili hráči: Pavlova Jar., Galuška Lud., Knotek, Grabec St., Kolůch V., Hlůšek L., Grabec Mir., Molek J., Ocetek A., Vávra J., Višňovský J., Cvek Al., Tomeček Zd., Smištík Boh., Střelec Fr., Flieger Arnošt.

Ke značnému obratu výkonnosti v oddílu kopané došlo v sezónách 1962 – 1964, kdy ve spojitosti s výstavbou nového hutního závodu Jihomoravské trubkárny a tažírny přicházeli i noví fotbalisté a posilují náš oddíl. Byli to hráči: Dostálek Ant., Horký Fr., ing. Vítek A., Řičica Ant., Koštuřík Jos., Grossmann R., Talášek Stan., ing. Mikeš K., Kulík Fr., Králík Fr., ing. Januba Josef, Pavka P. Společně s místními hráči utvořili mužstvo, které v sezóně 1963 – 1964 vyhrálo okresní přebor a zajistilo si postup do I.b třídy. V roce 1965 přešli z dorostu Miklenda Jar., Hadaš Jar., Kosíř J., Smetka J., Symerský. Chuť, zápal, bojovnost a fotbalová dovednost se sdružily v sehraný celek, který si nevedl špatně ani v I.b třídě a v sezóně 1965 – 1966 jim postup do vyšší třídy unikl jen o vlásek. Skončili se 34 body a skórem 40:21 na 2.místě za Ostr. Novou Vsí, která měla rovněž 34 body, ale skóre 61:24. Střelci branek byli: Symerský E. – 18, Dostálek – 6, Koštuřík – 4, Řičica – 3, Smetka – 2, Horký a Kosíř po 2, Krejčíř – 1. Trenér mužstva Králík Frant. a Dostálek Ant.​


Pokračování : Historie fotbalu ve Veselí n.Moravou 3


Ve Veselí nad Moravou, 25.června 2019

Zpracoval : Vilém Reichsfeld