Historie pošty a poštovnictví                                            ve Veselí nad Moravou 2

Pro kvalitní zobrazení je třeba na obrázky 2x kliknout!

Poštmistr Jindřich Dürmayer  1853 - 1923

Obrázek vlevo : V pořadí druhá adresa poštovního úřadu na území našeho města - C.K.poštovní úřad na náměstí Přenského (dnešní Bartolomějské náměstí, č.p.44), foto kolem roku 1900?

Obrázek uprostřed : C.K. poštmistr Jindřich Dürmayer, nar.1853, zemřel  v roce 1923. Poštmistrem se stal 10.ledna1880 v Rakouskouherském mocnářství, smrt jej zastihla v roce 1923, tehdy již ve funkci poštmistra mladé Československé republiky. 

Oznámení okresního hejtmanství v Uherském Hradišti obecnímu představenstvu o jmenování poštovního asistenta Jindřicha Dürmayera poštmistrem ve Veselí nad Moravou z 10.ledna 1880. Jindřich Dürmayer byl synem již výše zmíněného lékarníka a poštmistra Tadeáše Dürmayera.

Ukázky poštovních zásilek odeslaných z poštovních úřadů ve Veselí nad Moravou v době, kdy byl zdejším poštmistrem  Jindřich Dürmayer :

Rakousko vydalo 1.10.1869 první korespondenční lístek světa. Tento byl použitý v našem městě 19.8.1876 

Obálka s natištěnou známkou FJI odeslaná 23.10.1894 do Pressburg (Bratislava) má nový druh razítka

Doporučený dopis vyplacený známkami FJI adresovaný okr. hejtmanství v Uh.Hradišti s opět novým, bohužel špatně čitelným r.

První dvoukruhové razítko na dop. dopise okresnímu hejtmanství v Uh.Hradišti z datem 31.V.(19)11

Doporučený korespondenční lístek odeslaný hrabětem Chorinským do Vídně, s razítkem 5.IV.(19)17

Pohlednice od italského legionáře, který trávil vánoce 1918 v našem městě. Tedy již v nové ČSR

První českosl. známky s obrazem Hradčan byly vydány 18.12.1918. Ta na pohlednici použitá v našem městě má datum razítka 25.XII.18 Razítko je však ještě rakouské

Korespond. lístek  s natištěnou  známkou Hradčany zaslaný do Jaroměřic je již opatřen novým československým razítkem Č.S.P s datem 22.IX.20

Doporučený služební dopis Svazu železničních zaměstnanců sekreta-riátu v Praze, podaný na zdejší poště 27.VI.21

Další změna sídla poštovního úřadu

V roce 1914 byl poštovní úřad přemístěn do, v tehdejší době největší budovy ve městě, která se nacházela uprostřed města, na hlavní třídě. V jejím patře se nacházel hotel Záložna. V této budově byl poštovní úřad provozován až do roku 1934. Poštmistrem zde byl v letech 1914 - 23 Jindřich Dürmayer .

Budova hotelu Záložna kolem roku 1910, tedy těsně před dobou, kdy do jejího přízemí přesídlil CK poštovní úřad

Budova hotelu Záložna z opačného pohledu, pořízeného kolem poloviny 30.let m.s. Na fasádě jsou již mezi 1.a 2., a 2. a 3.oknem přízemí patrné cedule označení poštovního úřadu

Na krásné dobové fotografii vlevo jsou zachyceni zaměstnanci zdejšího poštovního a telegrafního úřadu s poštovním vozem, který obstarával dopravu pošty i zaměstnanců. Fotografie je pořízena v roce 1929 před tehdejším sídlem pošty na Záložně (dnešní budova České spořitelny).

Fotografie je na rubu popsána a tak víme, že jsou na ní zachyceni pánové a dáma Vitovský, Huňková, Jurásek, Novák, Glia, Jurásek st. Bohužel, takových krásných  dobových dokladů se zachovalo velice málo.

Pokračování : Historie pošty a poštovnictví ve Veselí nad Moravou 3


Veselí nad Moravou, 25.ledna 2022

Autor článku : Vilém Reichsfeld