Historie pošty a poštovnictví                                           ve Veselí nad Moravou 4

Další díly jsou přílohou dílů předcházejících, a jsou věnovány oboru, kterému filatelisté říkají poštovní historie. Je to záliba, kde ani tak nejde o známky samotné, jako spíše o nesčetné způsoby jejich použití a kombinací na dokladech, razítka, kterými jsou znehodnoceny, kam, kdy, kým, komu a za jakých historických okolností jsou odeslány a další spoustu věcí, které vyžadují také více, či méně podrobné historické znalosti. Ale hlavně filatelistickou zkušenost a cit.

Oblíbenou částí poštovní historie je sbírání dokladů, které souvisí s městem, či obcí ve které sběratel žije, nebo k němu má jiný vztah. Podobně, jako je tomu u sbírání pohlednic. 

Některé ze zajímavých dokladů, kterými mohou být dopisy, korespondenční lístky, ale třeba také železniční nákladní listy, spořitelní doklady a další předměty filatelistického zájmu zde chci pro ty z vás, které to zajímá ukázat.

Nebudu se zde již věnovat dokladům, které vznikly v našem městě před vznikem 1.československé republiky. Ty jsou poměrně vzácné a v dostatečném přehledu byly vyobrazeny a popsány v 1. a 2.díle.

Otisky denních razítek zdejšího poštovního úřadu, vlakových razítek vlaků vypravovaných z Veselí nad Moravou a speciálních razítek používaných v letech 1920 - 39. Některá se zdají být totožná, ale  při bližším zkoumání naleznete rozdíl v rozlišovacím písmenu mezi mezikružím a datovým můstkem

Otisky denních razítek zdejšího poštovního úřadu, vlakových razítek vlaků vypravovaných z Veselí nad Moravou a speciálních razítek používaných v letech 1940 - 48. Až do roku 1940 mohla být používána razítka ČSR I, než byla vyrobena razítka protektorátní, s německo-českým textem

Výše vyobrazené přehledové listy musely všechny poštovní úřady po daných obdobích vyrobit pro archivní a muzejní potřeby nadřízených úřadů a poštovního muzea. Nemusí však být bezpodmínečně kompletní, razítka se také ztrácela, či z různých důvodů dokonce zcizovala.

Pohlednice zaslaná 8.11.1917 p.Minaříkem panu Pohlovi, který byl v ruském zajetí na Sibiři. Šla přes - pokračování níže

Pohlednice odeslaná 11.7.1919 z tábora 7.setniny 103. pěšího pluku, který po 1.SV pobýval v našem městě

Pohlednice zaslaná 28.12.1918 legionářem it.legií z ležení v našem městě. Nacházelo se v místě, kde je dnes recyklační  firma

společné cenzurní a doručovací úřad  ve Vídni (červená trojúholníková razítka). Adresátovi byla do Nikolajevska doručena  až  2.března 1918 (poznámka červenou tužkou), kde bylo otisknuto rovněž kulaté  příchozí razítko.        Podací razítko poštovního úřadu Veselí nad Moravou  se bohužel úředníkovy smeklo a je málo čitelné.  Je z něj však patrné, že je v něm ještě německý název města. Vedlejší dvě pohlednice již německý název nemají, protože pochází  z doby po vzniku ČSR. Na kovovém razítku byl německý název mechanicky vylámán, či vybroušen                                    

Obrazová dopisnice ze série Všesokolský slet s natištěnou známkou Jindřicha .Fügnera, zaslaná 23.VIII.38 doporučeně do Uherského Hradiště

Dopis advokátovi odeslaný 15.7.38 do doporučeně a do vlastních rukou (modrá trojúhelníková známka sloužila pro zaplacení této služby) do Uh.Ostrohu

Firemní obálka továrny na obuv Standard, ve které byla zaslána dne 26.8.38 obchodní  korespondence firmě do Prahy. Dopis byl podán ve vlaku na trati  Trenčanská Teplá -  Brno (kruhové vlakové razítko)

Vlevo a vpravo : rub pohlednice zaslané vojáky Wehrmachtu krátce po okupaci (31.3. a 23.3.39) z našeho města příbuzným, či přátelům. Pohlednice Zarazic patří  k textu vpravo. Na pohlednici vlevo je partie v parku .

Zajímavost se vztahem k výše vyobrazeným dokumentům polní pošty : zápisy  velících důstojníků

německého Wehrmachtu v kronice města z let 1931 - 1955 u příležitosti jejich pobytu ve městě. Překlad textu vpravo :„Po čtyřměsíčním ubytování, na které budeme vždy rádi vzpomínat, opouštíme město Veselí s přáním, nechť i nadále vzkvétá v blahobytu a míru“. Ten člověk to jistě myslel upřímně, ale ve známých souvislostech to vyznívá velmi cynicky!

Obrázky nahoře : ukázka poštovních dokladů z období Protektorátu Čechy a Morava, které byly odeslány z  poštovního úřadu ve Veselí nad Moravou. Jedná se vesměs o firemní korespondenci  zdejších závodů

Tři poštovní doklady nahoře a tři dole pochází z období po skončení II. světové války (27.5.1945 - 29.3.1947). Dokumentují  názorně chaos poválečných let, který zasáhl  i poštovní provoz. Různá provizorní razítka, převážně gumová, ale i ta jednou s datovým můstkem, jindy bez něj, řádková razítka sestavená z dětské tiskárničky. Delší dobu se ještě používaly dvojjazyčné rekomandační  nálepky, někdy se německý název jednoduše škrtnul. Je s podivem, že ještě v roce 1947(obrázek vpravo dole) se používalo upravené razítko z doby Protektorátu ČaM, ve kterém byl odstraněn německý text.

Ukázka osobních dokladů z let 1938 - 1945 :

Osobní legitimace vydaná za války upravená po válce škrtáním německého textu. Od roku 1948 byla nahrazena občanským průkazem

Předválečný průkaz členky zdejší Civilní protiletecké ochrany (CPO) s příslušným útvarovým razítkem a potvrzovacím razítkem městské rady. Místní útvary CPO byly organizovány  ve všech větších závodech a městech, kde hrozilo spojenecké bombardování

Pracovní knížka z doby Protektorátu Čechy a Morava byla zavedena Vládním nařízením ze dne 26. června 1941​​​​​​​ a používala se i krátce po válce, než byla  nahrazena pracovním průkazem. Od 1948 se údaje o zaměstnání zapisovaly do občanského průkazu

Pokračování : Historie pošty a poštovnictví ve Veselí nad Moravou 5

​​​​​​​

Veselí nad Moravou, 29.března 2022

Autor článku : Vilém Reichsfeld