Historie pošty a poštovnictví                                          ve Veselí nad Moravou 6

Na první pohled se ty obrázky a výčty různých druhů poštovních zásilek, kterým filatelisté říkají celistvosti může pro laika zdát nudný. Ale pro ty, kteří nesbírají pouze známky a nezařazují je úhledně do okýnek alb, tyto drobné změny v razítkách a dalších poštovních atributech představují pravou filatelii. Svůj obor nazývají poštovní historie a dá se říct, že ten filatelii kraluje. Většinou se vztahuje k jednotlivému městu, obci, či regionu. V našem případě tedy k poštovnímu provozu, který se týká města Veselí nad Moravou, se všemi jeho poštovněhistorickými proměnami. A vlaková pošta, která s ním souvisí tím, že vlak byl ve Veselí vypraven (název města je v textu razítka) , nebo naše město bylo jeho významnou stanicí (název města tam není, ale pošta zde byla nakládána a vykládána) nedílně k poštovní historii města patří. Podle odborné literatury neexistují žádné doklady o tom, že by existovala vlaková razítka, týkající se našeho města před rokem 1918, tedy vznikem Československé republiky. Razítka vlakové pošty týkající se Veselí nad Moravou z doby Rakousko-Uherska zatím nebyla doložena.

Vlaková pošta (VLP) - Veselí nad Moravou - Kúty a zpět

VLP 821  VESELÍ NAD MOR. - KÚTY 2.X.26  a         (proč putovala pohlednice do Kroměříže směrem na Slovensko, se dá vysvětlit tím, že šla přes Sudoměřice a  Hodonín dále vlakovou poštou směrem na Přerov

VLP 821  VESELÍ NAD MOR. - KÚTY 28.III.46  a              (dopisnice Sl.štátu byly po válce dále používány s přetiskem Československo, až do jejich vypotřebování)

VLP 822  VESELÍ NAD MOR. - KÚTY 26.X.37  a

VLP 822  VESELÍ - KÚTY 21.VIII.24 ČSP a (namísto hvězdiček je v mezikruží dole zkratka ČSP)

VLP 821  KÚTY - VESELÍ NAD MORAVOU 6.XI.45  a

VLP 821  KÚTY - VESELÍ NAD MORAVOU 23.VII.33  a    Obrazová dopisnice zaslaná do Holiče

VLP 822  KÚTY - VESELÍ NAD MORAVOU 15.X.24  a

 VLP 822  KÚTY - VESELÍ NAD MORAVOU 16.I.33  a

Atributy vlakových pošt za Rakouska-Uherska, první republiky i časů poválečných. Železniční zřízenec s dřevěným dvoukolákem, na něm pytle s poštou a razítko vlakových pošt používané v poštovních vozech 

Pokračování : Historie pošty a poštovnictví ve Veselí nad Moravou 7


Veselí nad Moravou, 24.května 2022

Autor článku : Vilém Reichsfeld