Historie pošty a poštovnictví                                            ve Veselí nad Moravou 7

Vlaková pošta (VLP) - Brno - Trenčanská Teplá a zpět

Nejdůležitější vlakové spojení, které prochází přes naše město. To je největší a nejdůležitější tranzitní stanicí na jeho trati. V razítku vlakové pošty se sice jeho název neobjevuje, přesto však patří do jeho poštovní historie. Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava 15.3.1939 a Slovenského štátu o den dříve, došlo ke vzniku nové hranice mezi oběma státními útvary a vlaky již nejezdily přímo až do cílové stanice Trenčanská Teplá. Spojení končilo v pohraniční železniční stanici Vlárský průsmyk v obci Brumov - Bylnice. V době Protektorátu Čechy a Morava byla proto původní trať zkrácena a přejmenována na Brno - Vlárský průsmyk a opačně (obrázky 3, 4, 5, 6)

VLP 523 Trenčianská Teplá - Brno a

Firemní zálepka firmy Standard zaslaná z již okupovaného Československa (29.III.39) do Anglie

VLP 524  Brno - Trenčianská Teplá - zřejmě a

Korespondenční lístek zaslaný 24.X.39 do Malenovic

VLP 523  Vlárský průsmyk-Brno/Wlara-Pass-Brünn a

​​​​​​​Pohlednice zaslaná  občanem projíždějícím naším městem dne 30.VIII.43 z Veselí n.M. do Brna

VLP 524  Vlárský průsmyk-Brno/Wlara-Pass-Brünn b

​​​​​​​Dopis zaslaný 15.III.43 vězni do věznice Waldheim v Sasku (Velkoněmecká Říše)

VLP 524  Brünn - Wlara-Pass  a  pouze německý text

Dobový dokument, zásilka zaslaná dne 5.II.44 do pracovního tábora (nuc. nasazení) v Horním Slezsku

VLP 523  Wlara-Pass - Brünn a   pouze německý text​​​​​​​

Kor. lístek zaslaný stejnému adresátovi dne 22.VIII.44, pošta však jde vlakovou poštou jiným směrem.

VLP 523 Trenčianská Teplá - Brno a                    Pohlednice zaslaná po válce, 2.X.47 z Kyjova do Brna

Zřízenci před poštovním vagonem ve stanici - 30.léta minulého století

VLP 521 Trenčianská Teplá - Brno b

Obrazová dopisnice A.Zápotocký odeslaná 30.X.53 VLP  z Veselí do Mariánských Lázní přes Brno​​​​​​​

VLP 523 Trenčianská Teplá - Brno ​​​​​​​

Pohlednice zaslaná z 3.IV.58 VLP Uherského Brodu na faru do Rudic

Možná trochu zdlouhavé a nudné bylo představení dokladů vlakových pošt, které jezdily přes Veselí nad Moravou. Ty tři vlaková spojení, které je převážely jsou sice kompletní, ale je docela dobře možné, že zde nejsou uvedeny všechna razítka, která na nich byla používána. Zdá se, ale potvrzeno to není, že po II. světové válce již existovala pouze vlaková pošta na trati Brno - Trenčanská Teplá a zpět a krátce také Veselí - Kůty a zpět. Vlakovou poštu nahradily z velké části poštovní spoje po silnici. Pokud vůbec vlaky poštu převážely, dálo se to pouhým naložením pytle s poštou do nákladového prostoru vlaku, který i nadále převážel spěšniny, podáváné na nádraží. Zbývá také vysvětlit, jak a kde se ta razítka vlakových pošt ocitla na zásilkách. Je pravděpodobné a v praxi to tak všude fungovalo, že na nádraží byla umístěna poštovní schránka, kde bylo možné vhodit zásilku, která musela být vyplacena poštovní známkou ve správné výši.

Nedávný, překvapivý nález na webu Aukro, korespondenční lístek s doposud neznámým vlakovým razítkem TEPLÁ - BRNO (VLP 525), zaslaný 16.VIII.32 zdejším instalatérským závodem Tauš do Bzence

Schránka byla pravidelně vybírána, pošta roztříděna a podle místa určení předána jednotlivým vlakovým poštám, které ji opatřily razítkem vlakové pošty a znehodnotily tak známku. Poštovní schránky byly rovněž na vagonech vlakové pošty, kde mohla být zásilka odesílatelem vhozena za účelem urychlení přepravy. Zpracována byla následně stejným způsobem, jako zásilky z nádražní schránky.

Tento článek je prvním svého druhu pro zmapování poštovní historie a poštovnictví v našem městě po roce 1850, tedy po vydání prvních známek. Může z tohoto důvodu obsahovat nepřesnosti i chyby. 

Pokračování : Historie pošty a poštovnictví ve Veselí nad Moravou 8

Veselí nad Moravou, 21.června 2022

Autor článku : Vilém Reichsfeld