Hledání zmizelé doby - toulky starým Veselím 10

Krása prostoty

Při psaní a sestavování všech devíti dílů seriálu „Hledání zmizelé doby“ jsem procházel spousty fotografií, nejvíce jich bylo v Chaloupkách. Databáze má spoustu složek a podsložek, podle zdroje jejich dodavatelů, ponejvíce občanů, kteří je ochotně poskytli.

A vlastně až ke konci psaní jsem si všiml jedné fotografie. Je to vlastně jenom výřez, na kterém je okno. Pak jsem našel další záběr, na kterém je toto okno již součástí pohledu na část domu. To obyčejné okno jsem si zamiloval. Co to bylo za lidi, řemeslníci, kteří kdysi, snad před nějakými 120 – 150 roky vyráběli levné okno do laciné a prosté stavby a dokázali z něj udělat estetický klenot, který má duši a trvalou krásu. Dělá radost, i když již neexistuje  jak se říká „in natura“.

Na okně je již mnoho starých nátěrů, kování rohů z něj místy vyčnívá a přece je stále krásné. Jsou za ním vidět ještě i starodávné „firhaňky“ a taky monstera na jeho parapetní desce. Bohužel, vše už pouze na fotce, protože okno i vše ostatní dávno shnilo kdesi na skládce. A nejde jenom o to okno, ale taky o vzájemné proporce té stavby, kde je sice nízké křivé obrovnání „od ruky“, ale jako protiváhu má pod střešní římsou odskok a fabion, které i to obyčejné povyšují na krásné. Stavení pro chudé lidi, které má ducha, stavěné s citem a úměrou.

Manželé Talachovi, zachycení na fotkách Josefa Imricha v roce 1973 bydleli v Chaloupkách, v části Hrnčířky. Stojí před svým domem, který má opravdu krásné „žudro“. Žádné podobné už v Chaloupkách a ani jinde ve Veselí nebylo. Dochovalo se důkladné zaměření a výkresy celého celého domu z roku 1954 a předpokládám, že se tehdy někdo zabýval jeho památkovou ochranou. Bohužel to dopadlo jinak. Snímek kuchyňské idyly manželů Talachových je geniální. Josef Imrich byl prostě „pan Fotograf“. Bohužel, z jeho díla, alespoň pokud vím, se toho mnoho nezachovalo, nebo snad ještě někde, doufejme v pořádku a neprobádané leží.

U levé fotky jméno autora napsáno není, ale vzhledem k tomu, že má skvělou atmosféru letního odpoledne s krásnou hrou světel a stínů, tipl bych si na pana Imricha znovu. Stejně jako je tomu u dalšího nearanžovaného exteiérového zátiší, kde je mu autorství připsáno. Komentář je zbytečný, myslím, že to jsou výstavní fotky a nejsou tady výjimkou.

Krásná zimní atmosféra na snímku starého Milokoště, autor fotografie není znám.   

Dva snímky jednoho domu v Chaloupkách. Časový rozdíl mezi nimi může být 30-40let. Ten vpravo je i v článku Hledání zmizelé doby 5, označený jako (3a) – úzká ulička - průchod do dnešní ulice Zahradní. Foto pořídil fotograf Tašl.


Poslední dvě fotky neznámých autorů jsou z uličky, která propojovala ulici Na Drahách s ulicí Rozmarýnovou. Tady už bych asi z názvu článku „Krása prostoty“ to první slovo vyjmul.

Zůstala pouze prostota. Fotky jsem přidal proto, že zabírají jeden dům ze dvou úhlů a dokumentují úroveň bydlení ještě v šedesátých letech. Na fotce vlevo je zachycen předseda Místního národního výboru v letech 1957-1976 Josef Večeřa, který byl také vášnivým šachistou. Bydlel v domě vzdáleném od tohoto domku asi 50 metrů.


Ve Veselí nad Moravou, 14.května 2019

Autor článku : Vilém Reichsfeld