Hledání zmizelé doby - hlavní třída        a její okolí - 2

Mnoho fotografií, které dnes pomáhají dokumentovat tvář našeho města v dobách dávno, i nedávno minulých nevzniklo proto, aby zachytily proměny města, ale z důvodů zcela jiných. Měly zachytit důležitou událost, nebo pouze moment, ve kterém hrály hlavní roli lidé. A právě díky nim byly zdokumentovány části města, které se někdy zcela zásadně, jindy poměrně málo, ale přece jen změnily. Z níže přiložených fotografií je takových většina.

Přehledka pohledů znázorněná na katastrálním plánu z třicátých let m.s.

Obrázek 01 :​​​​​​​ Roh ulice Břehy a  tehdejší Tř. Rudé armády tvořil  dům, ve kterém byl již od doby 1.republiky koloniál. Dům i kus ulice Břehy byly zbourány kvůli výstavbě bytového domu v 70.letech ​​​​​​​

Obrázek 02 : Pohřební průvod, někdy během Protektorátu. Fotka dokumentuje původní zástavbu jedné strany tehdejší ulice Masarykovy. Byla stržena  v 70.letech m.s. a dnes na jejím místě stojí bytový dům

Obrázek 03 :Výřez z pohlednice z dvacátých let minulého století  zobrazuje stav hlavní ulice (tehdy ještě ulice Ostrožské) v pohledu od ulice Břehy směrem ke středu města. Za prvním domem vlevo je patrné napojení ulice Rozmarýnová. Původní zástavba na levé straně snímku je souvislá až po Chaloupky. Továrna na obuv tehdy ještě nestála. 

Obrázek 04: Pohřeb z obr.02 o kousek dál, a v záběru dům, který navazuje na zástavbu popsanou na témže obrázku. Jeho majitel František Páč  byl muž výrazné postavy a velký byl rovněž jeho americký automobil Packard

K obr. 04 :Po zrušení živností po roce 1948 byl domek Fr. Páče přestavěn. V roce 1975 byl zbourán. Celá řada domů u silnice uvolnila místo bytovým domům na ulici Kovářská 

Obrázek 05 : Žabí ulice koncem 60.let m.s., která svým pravým rohem ob jeden dům navazuje na obrázek č.04. Její celá pravá strana byla zbourána, aby rovněž uvolnila místo pro již zmíněné bytové domy

Obrázek 06 : Za řadou domů u silnice, jejichž čas se krátí, již stojí první bytové domy na místě zbouraných Chaloupek. Fotka je pořízena z malého prostranství před prvním domem ulice Sudomírky

Obrázek 07 :  Zábě​​​​r možná o dvě desetiletí starší nežli obr. 06 zabírá frontu domů u silnice až po dům, který je zachycen na obrázku č.14 . Zajímavý je Dufkův dům s mansardovou střechou

Obrázek 08 : Fotka pořízená z protisměru k obr. 07, z místa napojení Karlovy ulice zabírá část pravé strany ulice zbourané kvůli výstavbě sídliště Chaloupky. Je pořízena 16.června 1946 a krojovaný průvod dětí jde do parku na "Dětské radovánky"

Obrázek 09 : Obrázek z přelomu šedesátých a sedmdesátých let m.s.​​​​​​​, pořízený v místě napojení  ulice Sudomírky. Levá strana byla následně zbourána celá, na pravé straně se pozdějí naopak stavělo a rekonstruovalo

Pokračování : Hledání zmizelé doby - hlavní třída a její okolí - 3

Veselí nad Moravou, 23.listopadu 2021

Autor článku : Vilém Reichsfeld