Hledání zmizelé doby - toulky starým Veselím 6

Střed města 3

Bez odborných znalostí, ale s velkým optimismem a nasazením založili Gustav Beer a František Žádník začátkem roku 1919 firmu. První léta řezali dřevo, vyráběli okna a dveře.Od roku 1928 pak také drobný nábytek. Podnik dvakrát vyhořel, přesto se vzpamatoval a byl úspěšný. V roce 1938 měl téměř 100 zaměstnanců. Válku nepřežil nikdo z rodiny Beerů, v roce 1948 byl podnik znárodněn. Dlouhou dobu byl součástí UP závodů Bučovice. V roce 2010 byl zbourán a na jeho místě stojí velkoprodejna Kaufland s parkovištěm.

Na fotografii zcela vpravo je vidět budova Hospodářského družstva postavená v roce 1936, sloužící rovněž jako podlahový sklad obilí (leželo volně na podlaze). Na jeho vzhledu se mimo nové fasády nic nezměnilo. Dnes je objekt využíván ke komerčním účelům.


Stará budova veselského nádraží v pohledu od kolejiště (vlevo) a jediná známá fotografie zachycující alespoň částečně pohled z prostoru před nádražím. Nádraží a železnicí v našem městě se zabývá seriál článků v oddíle „Železnice", který je na tomto webu publikován.

Zajímavé vývojové fáze restaurace Andrýsek a přes ulici stojící kavárny a restaurace Slavia.

Od roku 1900 provozovala rodina Andrýskova hostinec před nádražím. Stál v půli cesty mezi starým nádražím a dnešní polohou nového objektu. V roce 1930 si zažádal Jan Andrýsek o povolení k výstavbě nového hostince, který byl zkolaudován v roce 1934. Pět let stály obě budovy kousek od sebe. Až počátkem roku 1939 byl starý hostinec zbourán. Na snímku nahoře vlevo je původní restaurace Andrýsek, nová budova restaurace Andrýsek  je na snímku uprostřed vlevo. Je na něm zachycena také restaurace Slávia po nadstavbě 3.podlaží. Na snímku vpravo je podoba hotelu před nadstavbou. V nedávné době obě gastronomická zařízení změnila majitele a svému původnímu účelu neslouží.

Kavárna a restaurace Slavia byla v roce 1930 postavena jejím majitelem Karlem Všetulou jako dvoupodlažní podsklepený objekt. Přestože sousedil s konkurenčním podnikem, prosperovaly obě restaurace i s ohledem na dobrou kvalitu služeb a svoji strategickou polohu. To umožnilo majiteli Slavie, aby provoz rozšířil a budovu nadstavil o další poschodí. Fáze změn a výstavby jsou dobře patrné z fotografií.

Pohlednice nahoře vlevo zaslaná v roce 1906 (vydaná ale o 4-6let dříve) zachycuje jako jedna z mála původní školu umístěnou v klášteře Servitů. Zatím chybí celá zástavba ulice Komenského, park před školou je čerstvě vysazen.

Na další pohlednici (nahoře vpravo)pořízené z větší dálky je již vidět nově postavenou měšťanskou školu (zahájení výuky v roce 1906 viz foto vlevo dole) a rovněž výstavbu na jedné straně ulice (tehdy zvané třídy) Komenského – v detailu na pohlednici vpravo dole.


Ve Veselí nad Moravou, 19.března 2019

Autor článku : Vilém Reichsfeld