Jak jsem si "naběhl" na Facebooku

Tak jsem úplně poprvé a taky úplně naposled vlezl aktivně na Facebook. Nikdy mi ta platforma nebyla sympatická, navíc v poslední době se o ní vedou docela vážné diskuze, týkající se třeba cenzury a mazání příspěvků. Odkaz na to, že se mě tam týká nějaký příspěvek jsem dostal od známého, který mně pak musel pomoci i s vložením mého vůbec prvního příspěvku. A protože jsem u toho byl trouba naivní, tak jsem si dal vlastní gól, což mi hned nějaký Robert Bobby Budík "taktně" připomněl. Nakonec jsme si to vyjasnili, on to prý nemyslel zle, byla to prý jen výchova. A tak panu "moudrému" děkuji, že mě zase vrátil na zem a zůstanu si u tohoto webu. Adieu Facebook!  

Šlo na tom Facebooku o článek, kterým se pan Tomáš Zbořil vyjadřuje k tomu, že nevidím potřebu podporovat otevírání zarazických sklepů.

Spojil jsem to v minulém článku s osobou pana Koláře a jeho družiny a podle odezvy vidím, že jsem uhodil hřebíček na hlavičku. Ve městě přece není vůbec žádným tajemstvím, že radnice je nakloněna všem akcím, kde se rozlévá víno a alkohol. I na městském plese bylo zřejmé, kdo rozšafně opanoval v předsálí hudební školy pult, kde se nalévalo a koštovalo kvalitní víno z Boršic.

Pan Zbořil předhodil můj názor na zájmovém Facebooku k přežvýkání příznivcům otevírání sklepů. Menší diskuze se k tomu rozjela a objevil se tam mimo jiné, také docela zajímavý názor, který se netýkal pouze konzumace vína, ale třeba i v jistém směru přebujelého počtu kulturních akcí v našem městě. Nebo spíš těch, které jsou za ně vydávány.

Odepsal jsem panu Tomáši Zbořilovi, že si za tím stojím, protože je to podpora podnikání, kterou nevidím jako prioritu, pokud je taková podpora vůbec možná. Ale ono je v našem městě v posledních letech ledacos možné. Hlavním důvodem pro můj názor je ale to, že nejdříve by město mělo zajistit žákům své základní školy na Hutníku hygienické potřeby, jako je toaletní papír a mýdlo a nechtít, aby to za město platili rodiče dětí. A taky sportovcům přidat na jejich činnost, aby se mohli bez věčných starostí o peníze věnovat sportovnímu rozvoji mládeže. Pak se třeba možná dá podpořit podobná akce, jako je ta ve vinných sklepích v Zarazicích, i když je soukromá. A vůbec mě nezajímá, jak početná je skupina lidí, která tomu fandí, na což se dost možná spoléhá pan Tomáš Zbořil.

V našem městě jsou prostřednictvím grantů z městského rozpočtu podporovány obecně prospěšné aktivity, zejména v oblasti sportu, kultury, sociální péče a cestovního ruchu. Přidělování a vyúčtování grantů je docela složitá procedura, pravidla pro jejích přidělování mají 11 stran textu(!) a některými zastupiteli jsou bojkotována jako účelová a příliš byrokratická. Jak je vidno, když se chce, není problém obejít, nebo ignorovat jejich smysl.

V souvislosti s Otevíráním zarazických sklepů třeba ten, který jednoznačně definuje hned článek 1.1. obecných ustanovení. Pochybuje snad někdo o tom, že se v tomto případě jedná o čistě komerční činnost?

Pro akci Otevřené sklepy v Zarazicích 2018 a totéž pro předcházející rok bylo Radou schválena dotace 25 000 korun. Dotace byla přidělena v oblasti cestovního ruchu. Hlavní položkou vyúčtování je odměna cimbálovce, která stojí 15 000 a celá akce pak  25 000 korun. Když se tam protáčí 400 až 500 návštěvníků, jak sděluje pan Zbořil, připadlo by na každého za vstupné asi tolik, kolik požaduje škola od rodičů na ten toaletní papír. Nejedná se samozřejmě o žádný velký obnos, ale dožírá mě to, že na komerční akci se vstupné nemůže vybírat, zato potřeby, které má hradit město, musí zaplatit rodiče.

Taky by mě zajímalo, jak se to měřitelně projevilo, jaký ruch to tedy v cestování způsobilo a kolik tam přijelo přespolních. Nebo to nemusí být součástí vyúčtování? Granty jsou obyčejné podvádění sebe samých. Peníze na všeobecně prospěšné a dobré účely se dají poskytnout i jinak, než tímto způsobem. Včetně peněz na Otevřené sklepy v Zarazicích, proti kterým vůbec nic nemám, přestože tam sám nechodím, což mně pan Zbořil předhazuje. 

Podobné akce jako je ta zarazická, ale v trochu jiném měřítku se konají i v jiných obcích v okolí, třeba v Mutěnicích a Blatnici. Tam opravdu přitahují cestovní ruch. V Blatnici poskytuje obec vinařům slušný servis (staví podia, rozveze a odveze odpadkové koše). To si však musí vinaři zaplatit. Úklid po akci provede vinařský spolek na vlastní útraty. Zdarma poskytuje obec vinařskému spolku obecní prostranství, které mohou vinaři pronajat stánkařům. V Mutěnicích podpořila obec rozjezdový první ročník a nadále nemá s celou akcí nic společného. Všude v tom vidí nedovolenou podporu soukromého podnikání.

Když už jsem se dotkl toho školství, musím se zmínit i o četných stížnostech, se kterými se na mě obracejí rodiče dětí, které chodí do mateřské školky. Četl jsem někde, mám dojem ve zprávě komise, že už se nějaká stížnost s paní ředitelkou projednávala na radnici, ale je jich podstatně více, poslední je z FB Bazárek, jejíž screen mám k dispozici.

Výňatek z jiné stížnosti jedné maminky :

"Bod 9. Paní ředitelka MŠ - jsou na ni jen stížnosti, nejenom od rodičů, ale i od personálu. Všichni se jí bojí. Kdo ji zkusí něco říci, odnese to potom její dítě. Nejeden případ jsem slyšela na koupališti, mezi maminkami. Jak je možné , že na takové funkci nemá potřebné vysokoškolské vzdělání? "

Nesvědčí to o dobré situaci v mateřské škole a mrzí mě to o to více, že se jedná o paní ředitelku Blanku Černochovou, kterou jsme kdysi do této pozice vybrali ve školce na Hutníku. Už to bude minimálně 10, či 11 let. Od té doby byly všechny veselské školky sloučeny a paní Černochová je teď ředitelkou školek všech.

Znám se s jejím manželem a letmo i s ní, ale nebrání mně to v tom, abych se nepodivil, proč je tato situace možná a hlavně, proč je dlouhodobě trpěna a neřešena. Jak se říká "padni komu padni". Nechci podléhat a věřit nepodloženým zprávám a spekulacím, které se udávají jako důvod toho, že se nedobrá situace neřeší, ale bylo by asi na čase.


Ve Veselí nad Moravou, 22.září 2018

Autor článku : Vilém Reichsfeld