Karty jsou rozdány,                                                                trumfy drží Děti země

Každý, kdo jel v poslední době do Otrokovic, či Zlína zjistil, že se situace týkající se výstavby dálnice D55 začíná měnit. Jihovýchodní obchvat Otrokovic (či spíše jeho lepší varianta - objezd dálnicí D55) je téměř hotov. Dálnice směrem do Otrokovic začíná už za řekou Moravou.

Kdo očekával převratné změny v jejím trasování směrem na Uherské Hradiště byl na omylu. Dálnice kopíruje z velké části trasu stávající komunikace I/55 a to až do půli cesty mezi Napajedly a Spytihněví, kde podejde železniční trať Břeclav – Přerov a teprve poté bude vedena zcela novou trasou za železniční tratí.

Začínající zemní práce pro D55 jsou již vidět v polích mezi Nedakonicemi a Polešoviceni.

Dálnice tak v roce 2024 má být hotová až do Bzence, kde na dlouhá léta sjezdem na komunikaci I/54 její výstavba skončí.

Je to škoda především pro naše město, které tak bude ze zásadního ulehčení tranzitní dopravě vyloučeno až do zhotovení dálnice D55 do Rohatce, které má stanoveno termín na rok 2031.

Alespoň malá naděje na větší snížení intenzity tranzitní dopravy přes velkou část Veselí nad Moravou se ale přece jen přiblíží po dokončení dálnice do Bzence, kde auta sjedou na komunikaci I/54 a nepojedou tedy po komunikace I/55 od jejího začátku v Milokošti, až po křižovatku s výjezdem na Moravský Písek. I tak se ale může stát, že pokud bude dálnice D55 pro kamiony zpoplatněna a silnice I/55 nikoliv, najdou se „šetřílci“, kteří kvůli tomu dálnici využívat nebudou a pojedou od Uherského Hradiště přes celé Veselí.

Bohatá diskuze (komentáře) se také k tomu rozběhla pod článkem „Stát si u povolování stěžuje na „ekoteroristy“, povolení pro D55 si zdržuje ale sám svými chybami". Obsahuje různé zajímavé názory, za kterých je znát, že problematika zajímá mnoho lidí.

Úsek Napajedla - Babice

Úsek Babice - Staré Město

Úsek Staré Město - Moravský Písek

Úsek Moravský Písek - napojení I/54 Bzenec

Koho zajímá vedení dálnice D55 z Otrokovic do Moravského Písku, může nahlédnout na článek „Dálnice bude nekompletní jen pár let, chybějící úsek má první povolení“.

V tomto článku předseda spolku Děti Země Miroslav Patrik sděluje, že Děti Země se územního řízení v právě budovaném úseku D55 neúčastnily, takže jejich vliv na délku řízení byl nulový. Jistě chvályhodný počin. Přejme si, aby obdobné stanovisko zaujali i pro úsek Bzenec – Rohatec, aby se stavba urychlila a našemu městu se dopravně citelně ulehčilo.

K dopravě ve Veselí nad Moravou

Ve Veselí bude ještě asi jeden celý rok probíhat výstavba nových okružních křižovatek a tak je to zde s dopravou trochu složitější. Jak s místní, tak i tou tranzitní. Zlínský kraj nepovolil objízdnou trasu pro tranzitní dopravu přes Staré Město do Polešovic a Moravského Písku, aby se zde dopravě ulehčilo. K tomu nedávno začala v Kunovicích rekonstrukce části průtahu I/55, který je uzavřen až do letošní zimy, a do Uh.Hradiště a zpět se tak jezdí objížďkou přes Míkovice.

V souvislosti s veselskými okružními křižovatkami nemohu souhlasit s optimismem 1.místostarosty Pavla Boudy, který nám v editorialu srpnových Veselských listů sděluje – cituji :

„Již třetí měsíc naplno probíhá výstavba okružních křižovatek v  našem městě, která samozřejmě ovlivňuje život všech Veselanů zvýšeným provozem po místních komunikacích a zhoršeným přístupem do některých obchodů. Je to daň za to, že budeme mít konečně dopravní situaci ve městě vyřešenou a  po dokončení to jistě všichni oceníme. Stavba probíhá podle schváleného harmonogramu a složitější části první etapy jsou ukončeny, etapa druhá začne v září.“

Nové okružní křižovatky pravděpodobně zkultivují vzhled a snad i provoz ve středu města (podle jiných jej zkomplikují a zpomalí), rozhodně ale nijak nevyřeší neúnosnou dopravní situaci pro město. Problémem je totiž množství aut projíždějících přes naše město a těch zcela jistě neubude ani s dokončenými okružními křižovatkami. Problém zde tedy doprava zůstane až do zprůjezdnění dálnice D55 do Rohatce.

Neodpustím si při této příležitosti zmínit také skutečnost, že vybudováním okružních křižovatek zaniknou veškerá zdejší parkovací místa a stání, kterých tam bylo kolem patnácti. Zanikne také možnost řádného zásobování přilehlých obchodů, které zřejmě brzy zajdou na úbytě. Je mně jasné, že je to zřejmě nevyhnutelné a jinak to provést nelze. Namísto nabubřelého a k tomu neopodstatněného bouchání se do prsou, jaká že střed města a veselskou dopravu očekává skvělá budoucnost, bych od vedení města očekával alespoň špetku empatie vůči postiženým obchodníkům, kterým město nemělo ani snahu pomoci. Obchodníci byli radnicí cynicky ponecháni svému osudu a mají-li připomínky, či návrhy ke zmírnění zlé situace, dozví se od města "Pane majiteli, pro Vás se přece nic nemění, tak proč se rozčilujete!". Jak vidno, tradice radniční arogance nebude porušena ani v tomto případě! 

Oproti očekávání a s překvapením musím konstatovat, že objízdné vedení dopravy přes naše město je sice trochu kostrbaté a otravné, ale dá se to akceptovat a nepůsobí nikomu žádné větší komplikace.


Veselí nad Moravou, 17.srpna 2021

Autor článku : Vilém Reichsfeld