KAUZA TRŽNICE?

Na webu veseli-nad-moravou.info již vyšly dva články, které kriticky přistupují k historii prodejů a nákupů tržnice ve Veselí nad Moravou. Spolu s připomenutím zajímavých a pravdivých faktů z minulosti týkajících se této nemovitosti se snaží vzbudit pocit tajemna a záhadna, navozují sugestivní otázky, jako např. kdo lže, kdo se skrývá, kdo má prospěch apod. Protože cítím spoluzodpovědnost za průběh některých událostí a také neúspěchů spojených s dějinami této plochy v centru města, chtěl bych sdělit svůj postoj a odpověď na otázky, které klade autor zmíněných článků.

Úplně na začátek bych chtěl upozornit na fakt, že při posuzování věcí minulých využívá autor článků data, která v době přijímání rozhodnutí nemohli ti, kteří ho činili, mít a ani je rozumně předvídat a promítnout do svého rozhodnutí. Je to asi jako vyčítat si koupi roční jízdenky poté, co nám po měsíčním dojíždění do práce zkrachuje náš dlouholetý zaměstnavatel.

Ale k věci – odpověď na otázky položené ve zmíněných článcích:

  1. Proč město přijalo kdysi tak nevýhodný leasing? Nevím, možná proto, že tržnice byla tehdejší optikou velmi potřeba, město v té době nemělo volné finanční prostředky a příjmy z nájmů z obchodů a prodejních ploch stačily na úhradu leasingových splátek. Realizace nové tržnice tak město finančně nezatížila. Když jsem v roce 1995 uzavřel úvěrovou smlouvu na stavbu charitního domu s Českou spořitelnou, platil jsem v následujících čtyřech letech úrok z úvěru 17–18 %. Přitom jsem byl velmi rád za tento úvěr, protože se mi ho jinde nepodařilo sehnat.
  2. Proč město prodalo tržnici v roce 2004?  Pan Reichsfeld uvádí ve svém článku důvod. Klesající tržby z nájmů již nestačily na úhradu leasingových splátek. Rozumím tomuto důvodu, má svoji logiku. Sám za sebe toto rozhodnutí považuji za chybné.
  3. Na využití plochy tržnice byla v minulosti řada názorů – mj. využít ji pro vybudování dalšího velkého obchodu. Tato plocha velmi významně ovlivňuje tvář města Veselí a toto využití se mi jeví jako nešťastné. Když nás tedy v roce 2013 oslovil pan Zemek a nabídl nám prodej své firmy, která vlastnila tržnici, souhlasili jsme. Začalo jednání o ceně a po několika kolech vyjednávání se cena dostala na částku v článcích zmíněnou: 8 mil. Kč na splátky. Vyjednávání poté ještě chvíli pokračovalo s cílem dosáhnout pro město výhodnější ceny. Pan Zemek na tuto snahu reagoval tím, že tržnici prodal jinému kupci.
  4. Reakce pana Zemka jako prodávajícího byla špatně odhadnuta, což může být tehdejšímu vedení města vyčteno. K chybě došlo přílišnou snahou sjednat pro město ještě výhodnější podmínky, za což nesu svůj podíl zodpovědnosti.
  5. Po letech se znovu objevila příležitost získat pro město tuto centrální plochu a mít tak možnost rozhodnout o jejím účelném využití i v souvislosti s probíhajícími přípravami na revitalizaci sídliště Chaloupky a jeho navázání na střed města skrze tuto plochu. Koupě byla možná jen prostřednictvím ohlášené aukce. K zastupování města v dražbě byl pověřen starosta dr. Petr Kolář, který od nás dostal jasnou hranici, za kterou mohl tržnici koupit a kterou nepřekročil. Nemělo žádný smysl dávat si vypracovat znalecké posudky, na ty v aukci nikdo nebere zřetel. Soutěží se cena.
  6. Ohrazuji se proti používání čtenářsky chytlavých nadpisů jako „starosta lže“, navozování pocitů tušení nepravostí formulacemi, cituji: „pokusy omluvit a zamaskovat před občany neodůvodnitelně předraženou koupi tržnice“. Cena nebyla předražena, byla vysoutěžena a odpovídá poloze pozemku a také tomu, nakolik si ho přibližně cenil i další účastník soutěže podávající v aukci o něco nižší nabídku.
  7. Jsem rád, když jsou prezentovány na těchto webových stránkách jiné pohledy na řešení nejrůznějších problémů spojených s životem v našem městě. Je dobře, že přispívají ke zvýšení zájmu o dění v něm. Různost názorů je obohacením pro všechny zúčastněné v diskusi. Jsem však proti tomu, aby kdokoliv z účastníků této diskuse podsouval jiným úmysly, či vzbuzoval „tušení“, že o rozvoj města jde jen některé skupině a ti s jiným názorem jsou nečestní či nepravdiví.


Ve Veselí nad Moravou, 16.října 2019

Autor článku : Ing. Mgr. Petr Kolařík, Ph.D. místostarosta