Kauza tržnice – Stručné Shrnutí

V domnění, že už k tématu tržnice bylo řečeno vše, jsem ve výměně názorů touto formou nechtěl již nadále pokračovat. Když se ale stane to, čemu fotbalisté říkají „zachytit soupeřovu přihrávku“, nezbývá, než se ještě jednou a stručně vyjádřit. Tou přihrávkou je "rozhovor - nerozhovor" v listopadových Veselských listech na straně 5, pod názvem "Zaujalo vás...", vytvořený opět stylem nevíme, kdo se ptá a pouze tušíme, kdo odpovídá. Pod ním pouze značka red.

Následující čtyři body shrnují stručně zásadní dění kolem tržnice od roku 2013 a reagují také na zmíněný článek :

1. Na přelomu let 2013 a 2014 město nevyužilo možnosti, koupit za 8 milionů a k tomu ještě na splátky zdejší tržnici spolu s firmou, která ji vlastnila. Tehdejší znalecký odhad ceny zněl 14,4 milionu korun.

Důvody, proč město přes všeobecný souhlas zastupitelů, tedy i jeho vedení této nabídky nevyužilo, není schopno dnešní vedení města důvěryhodně objasnit a neexistují ani písemné doklady o tom, proč se tak stalo. 

2. 4. září 2019 se město pouze na základě rozhodnutí  rady zúčastnilo po složení 100 000 Kč aukční jistoty internetové aukce, ve které byl podle sdělení vedení města zastupováním města v aukci a dražením pověřen starosta Petr Kolář, který dostal jasnou hranici 15 milionů korun, za kterou mohl tržnici koupit. To se také stalo a město tržnici vydražilo. Cena se z vyvolávacích 4,5 milionu korun vyšplhala na 15 milionů, za které byla městu přiklepnuta. Další dva účastníci dražby nejsou známí.

K takovému pověření starosty, ani hranici, po kterou mohl dražit však neexistují žádné písemné doklady, které jsou jinak při rozhodování doklady běžnými a nezbytnými. Nabytí nemovité věci v dražbě, ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku, nebo jiným obdobným způsobem je vyhrazeno zastupitelstvu obce, jako jeho výlučná pravomoc. Toto se však nestalo a rada jej obešla. Věřím sice na náhody, ale aby se přihazování zastavilo právě na té kulaté sumě, kterou si město stanovilo jako maximální hranici, to už odmítám za náhodu považovat.  

3. Město si nenechalo před aukcí vypracovat znalecký odhad aktuální ceny tržnice a tvrdí, že to nebylo nutné. Vůbec nebere v potaz a ignoruje skutečnost, že cena tržnice se od doby vypracování posudku z roku 2013 zcela zásadně snížila z důvodů demolice jedné její části, propadu její technické a užitné hodnoty a zásadního poklesu výnosů. Tyto údaje jsou pro cenu nemovitosti zcela zásadní.

V podstatě tak město koupilo pouze pozemky, za které po nezbytné demolici nevyhovujících staveb zaplatí v součtu kolem 3 500 korun za 1 m2.​​​​​​​ Své stavební pozemky přitom město prodává nejdráže za 1/3 této ceny.

4. Citát pana starosty ze zmíněného článku, který zaslouží pozornost : "To, že došlo ke koupi areálu tržnice, vnímám jako záchranu celé této klíčové lokality v centru města – nikdo z nás nechce, aby areál dopadl podobně jako zámek,“ řekl Kolář.

Vrchol pokrytectví z úst pana starosty. Byl to právě on, kdo se zasloužil v roce 2014 o to, že majitelé zámku byli nuceni ukončit ve městě své aktivity poté, co „šlápli na kuří oko“ majitelům vodní elektrárny, za které se tehdy, mírně řečeno velmi angažoval tehdejší pan místostarosta Kolář, za přihlížení a souhlasu tehdejšího starosty Kozumplíka a celé koalice. Trpké plody, jako důsledek této činnosti starosty Koláře dnes sklízí " pro město velmi lukrativní projekt " společnosti Vinařství Veselí nad Moravou, které je starosta rovněž velmi nakloněn. 

Důrazně bych poprosil o objasnění toho, proč pan starosta dnes označuje lokalitu tržnice za klíčovou. V roce 2014, to ještě klíčová nebyla, když ji město mohlo koupit za polovinu ? Ví a sdělí vedení města, odkdy je ta lokalita klíčová? Městu to snad prozradil její bývalý majitel, když se jí potřeboval zbavit ? Není vůbec klíčová, pes po ní neštěkl celých 5 let a najednou se stala veledůležitou? Až ji město draze přeplatilo, stala se najednou klíčovou. Smrdí to, smrdí… Čím dál více!

​​​​​​​

Ve Veselí nad Moravou, 5.listopadu 2019

Autor článku : Vilém Reichsfeld​​​​​​​