Radniční mistři manipulátoři - dodatek 

Ještě jedné věci jsem si v tom rozhovoru/nerozhovoru ve Veselských listech 9/2019 dodatečně všimnul a nedá mně to, abych na ni nezareagoval.

Týká se využití areálů po bývalém zámeckém zahradnictví a Salajce, ke kterému získala usnesením 13. schůze zastupitelstva města 11. září 2017 (bod č.13) právo stavby společnost Vinařství Veselí nad Moravou s.r.o. Na pozemky areálu Salajka za cenu 200Kč/m2, na areál zahradnictví pak za cenu 125Kč/m2.

K tomu již bylo vysloveno několik názorů a pochybností, týkajících se značné výhodnosti těchto cen pro kupujícího.

Na straně 7 zářijových Veselských listů k tématu kulturně - vzdělávacího centra starosta Kolář na "jakože" položené otázky sděluje následující :

Další z velkých investičních akcí, i když ne přímo městských, je výstavba nového kulturně-vzdělávacího centra v blízkosti Baťova kanálu. Na podzim 2017 podepsalo město memorandum o spolupráci se společností Vinařství Veselí nad Moravou, s.r.o., nicméně výstavba zatím neprobíhá…

Podle informací, které máme, bylo na stavbu tohoto zajímavého a  pro město velmi lukrativního projektu vydáno prvoinstanční územní rozhodnutí, ale společnost vlastnící zámek se proti tomu odvolala ke krajskému úřadu a čeká se tak na rozhodnutí odvolacího orgánu.

Situace s majiteli zámku se tedy stále nijak nevyvíjí?

Bohužel, nadále platí, že majitelé zámku odmítají s městem komunikovat, i když byli zváni na jednání. Tři ze čtyř soudních sporů, které s  touto společností probíhaly, již byly rozhodnuty ve prospěch města, čekáme ještě na poslední rozsudek odvolacího soudu. Zámek chátrá a naděje na jeho záchranu se snižuje. A to je obrovská škoda…

Záměru Vinařství Veselí nad Moravou přeji úspěch, co už také jiného zbývá, když to tak neblaze dopadlo se záměrem firmy Wessels. Město podepsalo memorandum o spolupráci se společností Vinařství Veselí nad Moravou s.r.o. a napíná všechny síly, aby se záměr vydařil. Podobné to bylo i v případě malé vodní elektrárny, kde to pro ni ovšem skončilo fiaskem a díky tomu začal mít velké problémy Wessels, který vůči tomuto záměru měl výhrady. Nyní je situace podobná, zdá se, že se příběh opakuje. 

V těchto souvislostech je velmi zajímavé, že některé společnosti požívají přízeň vedení města, či přímo dnešního starosty Petra Koláře, jiné naopak ne. Ve výše zmíněných citacích z rozhovoru se starostou mě silně zaujalo, že výstavba nového kulturně-vzdělávacího centra je pro město velmi lukrativní projekt. To jsou tedy pro mě novinky. Pan starosta asi ví něco, co ostatním zůstalo, nebo mělo být utajeno? Co může být na tomto projektu obchodní společnosti, která má zájem pouze na vlastním profitu lukrativního pro město, to by asi zajímalo hodně lidí. Ceny, za které město prodalo právo stavby to z již uvedených důvodů asi nebudou. Nemyslel pan starosta náhodou v tu chvíli na něco, či někoho jiného? Jeden z jednatelů společnosti Vinařství mě nedávno ujistil, že má podezření týkající se osobních zájmů starosty v tomto projektu jsou neopodstatněné. A to aniž bych mu ten dotaz položil, či něco v tomto smyslu naznačil. Dobré, co?


Ve Veselí nad Moravou, 5.září 2019

Autor článku : Vilém Reichsfeld