Kde chybí dohoda, není ani pohoda!  

Šest betonových sloupů sešněrovaných kabely na úseku dlouhém 70 metrů, to je opravdu silné kafe.

Tenhle nepěkný pohled, slavobrána ošklivosti se vám naskytne, když z Masarykovy třídy vjedete do ulice Na Drahách. Je už vcelku jedno, zda bude ulice brzy zcela hotová, s trávníčky a novým asfaltovým kobercem, nebo ji vidíte v dnešním rozestavěném stavu. Nic už bohužel nenapraví trestuhodně promrhanou příležitost, udělat z ulice Na Drahách hezkou a přívětivou ulici. Tyče brutálních, betonových monster nesoucích prověšené elektrické kabely vás vítají v ulici, kde nepochopením vynucená účelovost bezohledného a nezodpovědného stavebního řešení vítězí nad prostými hodnotami tvořícími atmosféru a vzhled ulice malého slováckého města.                Vítejte ve Veselí, vítejte v  21.století!

Tentokrát k tomu nevratnému promrhání příležitosti došlo bohužel hlavně díky některým obyvatelům ulice Na Drahách, kteří si postavili hlavu a nedali svolení k tomu, aby v zemi mohlo být skryto to, co tam jednoznačně patří. Malicherné a zástupné osobní důvody a také domnělé problémy, které se samozřejmě daly řešit, jsou důvodem neomluvitelného selhání všech zúčastněných zodpovědných za to, že byl na  mnoho let dopředu zhyzděn kus města.    

Celková rekonstrukce této ulice se jmenuje „Dopravní infrastruktura ul. Na Drahách“​​​​​​​, a s daní za ni město zaplatí 12 milionů korun. Stavba probíhá již několik měsíců, zahájena byla 11.května 2020.

Před pár dny jsem v naší uličce Nivky potkal Marii, která bydlí v ulici Na Drahách a při debatě o všem možném jsem se rovněž dozvěděl, že stavba probíhá sice zdárně, ale rozhodně ne k plné spokojenosti občanů, kteří tam mají bydliště. K mému zděšení jsem se dozvěděl také to, že uliční rozvody elektrické energie nejsou uloženy do země, jak by každý při takové zásadní stavební úpravě se samozřejmostí předpokládal, ale jsou ponechány na stávajících, či umístěny dokonce na nově vztyčených, ohyzdných betonových sloupech a dvojsloupech, a také na ocelových konzolách  jednotlivých domů. Jediná "modernizace" v tomto směru proběhla tak, že původní čtyři ocelové lanové vodiče vedené na konzolách byly zredukovány do jediného kabelu, který teď leží na původních, někde zkrácených konzolách. 

Celá tato nedůstojná úprava tak nyní působí dojmem, že domy ulice, která doposud měla se svým klasickým, na konzolách vedeným rozvodem důstojný, uspořádaný a tedy i vkusný vzhled, jsou nově propojeny kabely, připomínajícími provizorní staveništní přípojky. Kabelové vedení elektřiny na betonových sloupech a na konzolách jednotlivých domů je nyní zřejmě ve Veselí etalonem moderního řešení elektrických rozvodů. 

Majitelé rožního domu mají dlouhodobě problém s poškozováním jeho exponovaného ruhu, který je jak se říká "na ráně". Doposud jej chránila decentní kovová trubka v okraji chodníku. V rámci rekonstrukce tam stavba zabetonovala zbytek sloupu, kterého se tak elegantně zbavila. Tohle snad  nemůže nikdo myslet vážně. To se opravdu nedá vyřešit slušně a lidsky? 

Rovněž toto "sousloupí" pozůstávající ze tří betonových sloupů  provedené  na krátké vzdálenosti je příkladem funkční brutality, ve kterou se zvrhla trestuhodně nevyužitá možnost schovat elektrické kabely do země. Nakolik jsou esteticky rozdílné  původní lanové rozvody a nový kabel, můžete posoudit srovnáním se starými fotografiemi  zcela dole

Dotazoval jsem se lidí bydlících v ulici Na Drahách na jejich názor, týkající se možnosti, že by kabel zásobující domy elektrickou energií byl uložen v zemi a jejich domy by tak byly nově napojeny ze země, přes jejich fasády (přívodní kabel a hlavní přípojková skříň).

Někteří z nich tvrdili, že nebyli s touto možností řádně obeznámeni. Očekávali, že se jim odborní pracovníci vlastníka rozvodné sítě i města budou detailně věnovat a naznačí jim, jak by takové připojení v jejich případě vypadalo, technicky i finančně. Jiní to odmítli zcela zásadně s tím, že si kvůli tomu nebudou ničit novou fasádu a nehodlají akceptovat věcné břemeno na umístění distribuční sítě k nemovitosti, jehož zřízení by majitel rozvodů EON Energie požadoval. Už jim ale zřejmě nevadí, že takové břemeno tvoří i stávající síťový střešní stožárek, na kterém nyní visí kabel.

Při tom dotazování mně dost obyvatel ulice sdělilo, že s prováděnými úpravami ulice celkově nesouhlasí, že jim město zničilo kvalitu života, někomu taky kytky před domem! a z ulice bude po dokončení úprav betonové „letiště“. Mimo jiné jim hodně vadí i to, že ulice zůstane obousměrná, když oni žádali jednosměrnou, s průjezdem od komunikace I/55 směrem k železničnímu přejezdu. V opačném směru, tedy od přejezdu by při takovém řešení musela auta od přejezdu jet buďto přes Padělek (vlevo), nebo Břestek (vpravo) a složitě se vracet k původnímu cíli své cesty. 

V tomto všem s nimi zásadně nesouhlasím. Až na naprosté výjimky mají všichni auta, chtějí na ulici kultivovaně parkovat a ta přitom musí zůstat průjezdná, bez překážejících aut. Jak jinak to vyřešit, než způsobem, který byl uplatněn v projektu. Dnes by všichni chtěli, aby se veškerý provoz odehrával mimo ulici, ve které bydlí, nejlépe pak, aby tato byla používána pouze auty jejich obyvatel. Tento názor je však sobecký a bezohledný vůči ostatním ulicím v okolí a lidem, kteří tam bydlí. Navíc je právě tato ulice důležitá, jako příjezdová komunikace k železničnímu přejezdu, který je pro město z obecně známých důvodů strategicky důležitý.

Dovolím si nastolit otázku, zda se vůbec město mělo pří zmíněném nesouhlasu, zásadních výhradách, či dokonce odporu jejich obyvatel s nabízeným řešením (jak koncepčním, tak i připojením domů k elektrickým rozvodům) do celkové rekonstrukce této ulice pouštět. Že po takové dlouhé době příprav skončila celková rekonstrukce ulice její vizuální degradací a rozčarováním jejích obyvatel z dosaženého výsledku, je zřejmým důkazem opaku. A musím také položit otázku, zda město opravdu vyčerpalo při jednání s neústupnými občany všechny možnosti pro jejich přesvědčení o nutnosti uložení rozvodů elektřiny do země.                                    

Ve městě je dost jiných ulic, které by rekonstrukci potřebovaly jako sůl (například pplk.Vlad.Štěrby, Aloise Jiráska, Břehy), jejichž obyvatelé by zájem města o jejich okolí potěšil a vážili by si jej.

Tato nepodařená generální rekonstrukce jedné ulice je přesně ta věc, která mě jako občana, kterému není jedno jak město vypadá, rozpaluje do běla. A se mnou určitě každého, kdo má aspoň trochu vkusu a sedláckého rozumu. Za pár let nebude nikdo pátrat po tom, jak k tomuto polovičatému a nepěknému provedení ulice Na Drahách došlo a kdo jej zavinil, ale každý se zeptá, kdo tehdy seděl na radnici a kdo dovolil, aby ta rekonstrukce dopadla tak nešťastně. 

Podobně jako v ulice Na Drahách to dopadlo i s ulicí Sudomírky, kde byly ponechány sloupy a nadzemní rozvody elektrické energie. V té se alespoň podařilo vyhnout již zmíněným kabelům na sloupech a na obou stranách ulice bylo ponecháno stávající solidní lanové vedení. V Sudomírkách to vypadá vcelku kultivovaně, betonové sloupy tam nejsou tak nápadné a ulice působí příjemným a na rozdíl od ulice Na Drahách také uspořádaným dojmem.

Našel jsem několik snímků ulice Na Drahách z doby, kdy se zde prováděla kanalizace. Mám za to, že to bylo někdy na přelomu šedesátých a sedmdesátých let. Tehdy bývalo zaběhnutou praxí, že práce, které nevyžadovaly odborné znalosti prováděli občané svépomocně. Byly to ty takzvané akce "Z" ("Zvelebování").


Ve Veselí nad Moravou, 1.září 2020

Autor článku : Vilém Reichsfeld