Kdo tahá za otěže na veselské radnici?

Důchodu, relativního zdraví a dobré pohody si teď, po úspěšně přestálých zdravotních nesnázích dokážu docela užívat a vážit. 29.června 2015 jsem se při ranní vizitě ve špitálu, bez přípravy a zbytečných okolků dověděl, že mám k dispozici tak asi půl roku života. To je času zhruba na vyřízení nezbytných záležitostí, když má člověk rodinu, podnikání a dvě nezletilé (tehdy) děvčata. Za tři dny sice bylo díky omylu patologa vše jinak, ale dostal jsem tehdy příležitost konfrontace s vážnou situací, kterou prožívají ti, kteří jdou zdraví na lékařskou prohlídku a z ordinace odchází zlomeni, po vyřčení verdiktu "máte rakovinu". Zásadní poznatek z celé anabáze (oproštěný o poznání sebe samého v takové situaci) - máme výborné zdravotnictví. Díky skvělým sestrám, doktorům i zdravotní infrastruktuře. Bez protekce a bez úplatků. A ten omyl? Ten k tomu, jako ke každé lidské činnost patří taky.

Mám dost času a zdejší komunální politiku vcelku kontinuálně sleduji od roku 2002. V posledních osmi letech i jako člen kontrolního výboru zastupitelstva. Vnímám dost citlivě chování lidí, kteří prochází radnicí a utvářím si názor na různé události a kauzy, které radnicí i městem hýbají. O několika z nich se chci zmínit.

První kauza

První z těchto kauz, jejichž dopad dodnes pociťujeme a ještě asi dost dlouho pociťovat budeme, je smutný příběh veselského zámku. K němu na těchto stránkách najdete obsažný článek Smutný je osud veselského zámku , který shrnuje alespoň ve stručnosti vývoj kolem zámku od roku 1945, ale zejména po roce 1989. Důležitých událostí je tam hodně. Rozhodující pro odchod majitelů zámku manželů Hamašových z města a ukončení jejich zdejších aktivit na zámku byl ale problém, který měli s výstavbou malé vodní elektrárny, kde byla investorem firma Ecoli Power,s.r.o. a následné události.

Firma Ecoli Power, s.r.o. nechtěla z nějakých důvodů vyjít vstříc oprávněným technickým námitkám majitelů zámku. Nakonec kvůli tomu celý jejich projekt ztroskotal, odešli z města a elektrárnu prodali. Zásadní roli hrál místostarosta Kolář, který měl s firmou Ecoli Power,s.r.o. velmi dobré vztahy a chtěl "moderovat" (být smírčí postavou) jednání ve zmíněném problému. Protože na to Hamašovi nepřistoupili a dál trvali na vyřízení jejich oprávněných námitek jako účastníka stavebního řízení (které nakonec byly úřady uznány a záměr byl zamítnut), začalo jim město dělat zcela zásadní problémy a házet klacky pod nohy, až tady nakonec své aktivity museli ukončit. Ze strany města to nebylo nic jiného, než pomsta za to, že se Hamašovi nepodvolili a dovolili se vzepřít panu Kolářovi. Kdo asi na radnici určoval jakým směrem se vše bude vyvíjet? Také proto už se na zámku 4 roky vůbec nic neděje. Proč nezasáhl pan starosta Kozumplík, který je natrvalo v negativním smyslu se zámkem spojen jako jeden z těch, kteří byli u toho, když město vlastní vinou o zámek přišlo? O majitelích zámku si není třeba dělat žádné iluze. Koupili zámek jako podnikatelé, jednání s nimi nebyla vždy právě jednoduchá, ale vrazili do zámku za ty roky dost peněz (v řádu 20 a více milionů) na to, než aby jim mohly být vyčítány nečestné úmysly. Dokázali i jinak, že jim na zámku záleží. Třeba tím, že shromáždili spoustu bývalého inventáře, ale i informací o zámku. Jenom povinný archeologický průzkum je stál kolem 8milionů korun.

Všichni, kteří k nim měli spoustu připomínek teď mlčí a krčí rameny,když se jich zeptám, jak by se tedy nyní podle nich mělo v kauze zámek postupovat dál a jak vůbec se zámkem naložit. Bohužel, v tomto směru vládne pouze bezradnost.

Druhá kauza

Druhá kauza začíná usnesením 12.schůze zastupitelstva města Veselí nad Moravou, která se konala dne 19.06.2017. Jeho předmětem byl mimo jiné také výběr nejvýhodnější nabídky Veřejné soutěže na prodej práva stavby a následný prodej pozemků v areálech bývalé "Salajky" a "Zahradnictví". Nejvýhodnější nabídku ze dvou účastníků soutěže podle znění usnesení zastupitelstva podala firma Vinařství Veselí nad Moravou s.r.o., Sokolovská 671, 698 01 Veselí nad Moravou a soutěž vyhrála (14 zast.pro, 6 zast.se zdrželo hlasování). Nesouhlasím s tím, protože druhý, do soutěže přihlášený subjekt nabídl o téměř 100tisíc korun vyšší cenu za pozemek bývalé Salajky, což bylo jediné závazné kritérium soutěže a měl tedy soutěž vyhrát.. Na druhý pozemek neučinil nabídku, to však nebyla podmínka soutěže. Pravidla se tedy dodatečně "přizpůsobila" tomu uchazeči, který podal nabídku na oba pozemky, což byla  právě firma Vinařství Veselí nad Moravou s.r.o.

K tomuto, na první pohled kontroverznímu záměru (pěstování vína u Moravy?) se pak 31.srpna 2017 konala obsáhlá prezentace. Moderátorem byl místostarosta Kolář, přítomni byli všichni jednatelé firmy a zhruba dvacítka lidí v publiku.

Netrvalo dlouho a z míst, která bych rozhodně neoznačil jako nedůvěryhodná jsem zaslechl, že pan Kolář už moderoval diskuzi jako člověk, který má ve společnosti své osobní zájmy. Jak se tady lidově říká, že je tam zaháčkovaný. Tato informace pocházela přímo z vedení firmy Vinařství Veselí nad Moravou s.r.o. Někdo si prostě před přáteli "pustil hubu na špacír".

Jednatelé zmíněné firmy jsou tři. Je to Ing.Marcel Soural z Prahy, Tomáš Zbořil a Martin Gajoš - oba z Veselí nad Moravou.  Ing. Marcel Soural je předsedou správní rady firmy TRIGEMA a.s., která stojí finančně za celým záměrem a je úspěšnou developerskou společností.

A helemese, škatule, škatule, hejbejte se, najednou je tiskovým mluvčím radnice Bc.Jakub Zbořil. Obstát v této pozici pod supervizí místostarosty Koláře není určitě snadné, to musí být být buďto dobře ošetřeno, nebo jsou za tím výjimečné schopnosti pana Zbořila? Chtěl bych tomu uvěřit, kdyby nebylo toho, co jsem už popsal o pár vět výše a neshlédl Facebook TOP 09 a na něm fotku její kandidátky pro podzimní volby. Pan Tomáš Zbořil, jednatel Vinařství Veselí nad Moravou s.r.o., bratr Jakuba, je na ní opravdu nepřehlédnutelný.

Když jsem dříve před kolegy odmítal sdílet jejich názor, že nic se neděje náhodně (za vším hledej kauzu) a v politice obzvláště, byl jsem označen za naivního. Tak aspoň v mých 67 letech (starý se být necítím) docházím k poznání, že mí politicky zkušení kolegové mají pravdu.

Kauza třetí

Třetí z kauz, je na tomto webu již popsané jmenování nové jednatelky Mgr.Evelíny Jochové v městem plně vlastněné obchodní společnosti Vesbyt s.r.o. Je myslím dost obsáhle popsáno v článku "Žijeme ve zvláštní době".

Vůbec nepochybuji o tom, kdo i v tomto případě byl hybatelem a "moderátorem" tohoto kroku, který jsem označil za politický klientelismus.

Samozřejmě, byla to valná hromada, kterou sice formálně vede starosta, ale hlavní slovo má místostarosta Kolář, jako předseda Dozorčí rady Vesbyt s.r.o.

Musím k tomu ještě podotknout, že by mně snad ani nevadila osoba Mgr.Jochové v té pozici, i když o její odbornosti pro tuto funkci pochybnosti mám (kauza sportovní haly).

Co mně ale vadí zcela zásadně, je neuvěřitelná arogance a neomalenost tohoto jednání, založená na vědomí, že stejně proti tomu nikdo nemůže nic udělat. Jak jsem už uvedl jinde, bez výběrového řízení se na úřadě nepřijme ani uklízečka.

Mgr.Jochová bude v podzimních komunálních volbách v čele volební kandidátky ODS a tedy i kandidátkou na starostku. Je to samozřejmě také hlavní koaliční spojenec, pokud volby pro obě strany dopadnou dobře.

Kauza čtvrtá

Čtvrtá - pro město osudová. Kolářovo dítě, pěší zóna v ulici Sokolovská byla vybudována jako předzvěst toho, co potká naše město později, při rekonstrukci Náměstí Míru. Rukopis autora projektu i stejné použité architektonické prvky bez jakýchkoliv pochyb dokazují, že zde bylo, jak se říká "přání otcem myšlenky". Architekt plní pouze přání zadavatele, které trochu "učeše". Pánové na radnici stále ještě žijí v představě o své výjimečnosti a genialitě.

Náměstí Míru sjednotilo drtivou většinu občanů města v silně negativním názoru na toto dílo,  v jeho odsudku. A je jedno, jestli to pouze intuitivně cítí, nebo dovedou podepřít argumenty. Je potěšitelné, že argumenty a zdravý pohled na věc u nich převládají.

8.srpna 2018 se sešla na 45.jednání Komise majetku, výstavby a investic. Byla jí k posouzení předložena zpracovaná dokumentace pro územní řízení „Veselí nad Moravou -  Náměstí Míru – II. a III. etapa, tedy pokračování již hotové, vysoce kontroverzní a občany negativně přijaté I.etapy.

Názory přítomných byly vesměs negativní  a to zejména v návaznosti na záměr výstavby velkého bytového domu, který údajně silně prosazuje místostarosta Kolář. Jak jinak by se ostatně dostal do posuzované předlohy, že?

Developerská společnost TRIGEMA (viz Druhá) a její předseda správní rady Ing.Marcel Soural se zabývá rovněž výstavbou bytových domů. A protože už jsem od kolegů poučen, tak mně u toho spojení teď už něco napadá.

Cíleně a bez toho, aby mu někdo oponoval, využívá místostarosta Kolář bezostyšně svoji moc a shromažďuje funkce, které mu umožňují ovládat další instituce.

Je předsedou Dozorčí rady Vesbyt s.r.o. a předsedou Správní rady Veselského kulturního centra z.ú.. Tyto funkce jsou velmi slušně placené. Odměňování si pro sebe i členy rad bez skrupulí zavedl místostarosta Kolář, dříve nic takového nepřipadalo v úvahu. Místostarosta Kolář je rovněž statutárním orgánem - Předsedou správní rady Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko. Radní mu samozřejmě vždy všechno schválí, takže on je tím, kdo radnici ovládá. Pro starostu to může být někdy pohodlné, protože místostarosta Kolář je tím tahounem, který vymyslí i vykoná vše potřebné, ale při vědomí, kdo tady vlastně vládne na druhou stranu i skličující a ponižující. Inteligentnímu člověku musí přece dojít, jak se vůbec věci mají a jakou roli v tom hraje. Možná, že i to je důvod, proč už se starosta o tuto funkci nadále neuchází.

Eminentní zájem o ni má nyní údajně sám pan místostarosta Kolář.

Aktuální dovětek :

V neděli, 9.září 2018 večer, mně zavolala členka naší volební strany, která vyřizovala vzkaz od místostarosty Koláře. Byl jí přednesen týž den odpoledne, při otevírání knihovny.

Zhruba ten vzkaz zněl asi v tom smyslu, že ne všichni ( i v naší volební straně) se mnou a mými názory souhlasí a ona mě má ve vyjadřování umravnit.

Nehoráznost, nehodná člověka se vzděláním a inteligencí pana Koláře. Proč mě neosloví sám?

Tyto webové stránky jsou bez jakékoliv cenzury otevřeny všem. Pokud tedy má kdokoli, cokoli na srdci, může je využít a třeba mě přede všemi podrobit kritice.Tedy i pan Kolář. Nemusí pak nic vzkazovat přes prostředníka.

Veřejný funkcionář musí být připraven na kritiku ze strany veřejnosti a musí ji také unést, i když to není příjemné. Pokud tomu tak není, nemá ve své funkci co dělat.

Panu Kolářovi i jeho koaličním kolegům sděluji, že se možná někdy vyjadřuji ostřeji, ale vždy slušně a neurážlivě. Svá tvrzení, je-li to možné, podpírám argumenty.

Pokud na radnici nevědí co je sprostota, ať se laskavě  podívají na nenávistné a urážlivé projevy jejich partajních představitelů v parlamentu. Jen tak namátkou jmenuji pana Kalouska, Bartoška, Stanjuru, Němcovou a Farského. Z těch tam tečou urážky a žluč proudem. Proto bych doporučil panu místostarostovi Kolářovi, aby svou pozornost týkající se úrovně vyjadřování upřel tam. Prostředí i jmenované nakonec ze svého dřívějšího působení dobře zná.  


Ve Veselí nad Moravou, 10.září 2018                      

Autor článku : Vilém Reichsfeld