Koaličním partnerům k prázdninovému rozjímání  

Plná náměstí, urážky, sprosté nadávky a nově již také výhružky. Očekává se bouřlivý vývoj událostí, bývalý prezident Klaus se obává Majdanu, někteří další i občanské války.

Do našeho města o tom doléhají pouze zprávy, a jak jsem již dříve zmínil, „velkou“ politiku tady naštěstí neřešíme. Na problémy a nesoulad se však dá založit i v našich poměrech místních. 

Veselské zastupitelstvo se sešlo v pondělí 17.června 2019 s programem, který až na jeden bod sliboval rychlý průběh s brzkým koncem. Přání se s tím rychle vypořádat bylo v horkém letním dni vcelku pochopitelné a ve starostově stylu vedení jednání evidentně znatelné.

Vrcholem arogance je starostova nadutá samolibost, která nebere ohledy na obecný zájem či názor, dokonce ani na závazné dokumenty či předpisy, týká-li se to úředních dokumentů. Starosta Kolář to názorně předvedl v reakci na můj podnět přednesený na březnovém zastupitelstvu. Sdělil jsem v něm jednoduchý a logický požadavek, aby zápisy z jednání komisí a výborů měly jednotný a přiměřený vzhled.

Přestože město má schválený manuál týkající se vzhledu a použití loga a rovněž toho, jak mají vypadat dokumenty města (jeho vypracování inicioval v roce 2007 ten samý pan Kolář)  a také směrnici „Zásady implementace jednotného vizuálního stylu města Veselí nad Moravou“ pro užívání znaku a loga města Veselí nad Moravou a grafickým manuálem loga města Veselí nad Moravou, prosadil si pan starosta grafickou úpravu, která s výše uvedenými dokumenty nejenže není v souladu,  ale obsahuje doplnění podivným červeným a šedým pruhem na zápatí každé stránky. Co to propána je? Kde k tomu kýči přišel? Nejenže je to nevkusné a pro úřední dokument nevhodné, ale je to jakýsi manýr se znaky obsese, ba přímo důkaz neskrývaného narcismu autora, který si přece může dovolit vše. Možná se na úředních dokumentech vzhledem ke starostově oblibě folkloru časem dočkáme i slováckých ornamentálních motivů převzatých z výšivkových vzorníků. Třeba je to ale také tajné zednářské znamení, či nám dosud neznámý symbol, nebo odkaz.

Je po zastupitelstvu, které pouze potvrdilo nastoupený kurz : s nikým se nebavíme, ničí názor si nevyslechneme a ani nás nezajímá, my prostě a jednoduše určujeme vše.

Chci na tomto místě požádat svého kamaráda a prvního místostarostu Pavla Boudu, aby si vzpomněl na svůj úvodní povolební medailon v letošních lednových Veselských listech, pod názvem „Pavel Bouda: Funkci místostarosty přijímám s pokorou“. Pavle máš na radnici velmi silnou pozici, ale mezi lidem se říká, že příliš uhýbáš a pochlebuješ Kolářovi. Nemáš to ale zapotřebí. Pokora jako lidská ctnost se projevuje také tím, že silnější dá příležitost vyjádřit se také slabším. Ano, myslím tím vztah koalice a opozice. A to se prozatím neděje. Také Tvým přičiněním. Chtít něco podobného po starostovi Kolářovi z principu nelze, ale i bez proklamací o pokoře by ses o to měl snažit ty. A také ostatní v koalici, kteří s pokorou, která patří k jejich víře uléhají ke spánku a s ní i vstávají do nového dne. V politice na ni pak bohužel rychle zapomenou.

Musím vám na tomto místě jako nejstarší člen zastupitelstva sdělit vážená koalice, že bezohledně prosazujete pro město závažná a důležitá rozhodnutí pouze ze svého pohledu a názoru, a neberete přitom ohled nejen na zájmy a představy občanů města, ale ani jejich zástupců, kteří těmi občany byli zvoleni. Nechci to donekonečna omílat, ale to, že se i díky tomu nepodařila (a to je jen mírné popsání neblahého stavu) obě náměstí, která jste bez ohledu na názory ostatních prosadili, budiž vám toho důrazným připomenutím.

Jistě nemáte zájem na tom, aby vaše „dílo“ muselo některé budoucí vedení města s omluvami a dodatečnými náklady sanovat (pokud to vůbec jde), či je nemuselo a nechtělo dokončovat, protože se s tím lidé nesmířili a jsou kvůli tomu trvale rozhořčeni. I proto by jste měli hledat soulad a shodu se všemi, kteří mají zájem.

Středobodem zastupitelstva konaného v pondělí 17. června 2019 bylo opět náměstí Míru, přesněji řečeno jeho III. etapa. Ta obsahuje prvky, které zcela zásadně ovlivní celý střed města a změní náměstí k nepoznání jednou provždy. A není vůbec jisté, zda k lepšímu, jak jste o tom zřejmě přesvědčeni vy, jako koalice. Většina občanů bohužel nemá možnost, čas a také jiné předpoklady se o tyto věci detailně zajímat. Spoléhají, že to transparentně a úspěšně vyřeší jejich zástupci a že jim se to pak bude líbit. Vy ale příležitost k vyjádření nedáváte ani těm, kteří by o to zájem měli. Jednoduše to silou převálcujete a myslíte, že je vyhráno. Není, protože chybí diskuze a nehledal se konsenzus mezi zastupiteli a občany, jak by tomu správně mělo být. Naopak, prosazen byl názor několika lidí, kteří z titulu své dočasné převahy zmáčkli více hlasovacích tlačítek. Nebavíme se totiž o prodeji pozemku pod chlívek, ale o zcela zásadních změnách uprostřed města.  

Vždy, když se byť s technickými připomínkami obracím v diskuzi na vedení města a vůbec celou koalici, mám z výrazů obličeje některých členů koalice dojem, že je to ode mne troufalost a drzost. Tak, jako na tom posledním zastupitelstvu. Čtyři hodiny jsem věnoval studiu dokumentů, které jste připravili jako podklady pro soutěž k výběru developera dvou domů, které změní tvář a zcela zásadně i velikost a dispozici náměstí Míru. Všechny ty dokumenty byly přílohou „Pravidel veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na řešení výstavby polyfunkčních domů na náměstí Míru“. Starosta ve své úvodní poměrně krátké řeči k tomuto bodu na tyto dokumenty odkazoval a na oko předpokládal, že si je zastupitelé nastudovali. Byl však viditelně ve zcela nekomfortní situaci, když jsem mu sdělil, že všechny dokumenty obsahují chyby a nelze je v této podobě pro účely soutěže použít a tedy také schválit. Když jsem požadoval, aby byly jednotlivé přílohy otevřeny na monitorech, abych ty chyby prezentoval, bylo mu to velmi nevhod, nebylo na to připraven, nepočítal s tím a tak v nouzi pověřil místostarostu Boudu o technický komentář. K věci se pak se zlehčováním důležitosti těchto příloh vyjádřili ještě Evelína Jochová a Miloš Kozumplík. Nejde ani tak o to, kdo má pravdu, nebo více pravdy, ale o tu aroganci a přehlížení opozice při schvalování tak důležitých záležitostí.

Z tohoto širokého velkorysého prostoru zůstane po dokončení III.etapy změn na náměstí Míru pouze slabší polovina. Obyvatelům pětipodlažního bytového domu s asi 50 byty budou pod okny pořádány pravidelné kulturní akce, pro které vznikne pevné zastřešené pódium na obrovské betonové ploše táhnoucí se od kulturního domu až po finanční úřad. Přízemí bude využito komerčně, v podzemí by měly vzniknout garážová stání pro majitele bytů.

Pan starosta nevynechá příležitost, aby nepřipomenul nějakou tu chybu (z jeho pohledu) v práci bývalého vedení. O kardinálních chybách z doby jeho působení na radnici byla již řeč výše, takže bych jej s jeho namistrovaným mentorováním odkázal na patřičná místa.

Pozoruji obličeje některých koaličníků pozorně a to hlavně tehdy, když je jim prezentováno něco nepříjemného. Někteří zřejmě ještě ani po letech v komunální politice nepochopili, že jim dobrá opozice musí ze své podstaty klást nepříjemné otázky a sem tam je i popíchnout. A oni by se proto neměli cítit obtěžováni, ani ublíženi a unést to. Když jsem se v závěru zastupitelstva dotazoval na to, kdy můžeme počítat s okružními křižovatkami ve středu města, nebo s rekonstrukcí silnice I/55 od ulice Sudomírky po hasičskou zbrojnici, která je ve velice špatném stavu a jsou v ní vyjety hluboké podélné prohloubeniny, připomněl jsem koalici,  že všichni měli ve volebních programech na čelných místech řešení problémů dopravy.

Podráždění z nepříjemných dotazů tím zřejmě dosáhlo pro koalici neúnosné hranice. Mgr.Jochová poskočila nelibostí na židli. Paní radní MUDr. Evě Bezděkové ruply zřejmě nervy úplně a ozdobila předposledním příspěvkem v rozpravě celé jednání pověstnou třešničkou, když mně položila dotaz, zda jsme již my, jako Veselská volba začali neprodleně jednat, aby pokročila situace v budování obchvatu, což jsme měli ve volebním programu. Vzpomněl jsem si v tu chvíli i na jiné perly, které jsem již od paní doktorky slyšel a poděkoval jí pouze za položenou otázku, protože jinak bych vůči ní musel být neslušný. Něco tak hloupého se totiž jen tak neurodí. A tak zastupitelstvo skončilo.

Přeji si, aby v neděli po celý den a na celém území republiky vydatně pršelo. Země je vyprahlá a potřebuje vláhu. Působí to dobře i na mšice a puklice, které se poslední dobou značně rozmnožily.

Přeji všem hezké prázdniny.


Ve Veselí nad Moravou, 20.června 2019

Autor článku : Vilém Reichsfeld