Názor občana města Veselí nad moravou

Materiál použit z oficiální předvolební kampaně TOP 09 ve Veselí nad Moravou v roce 2018, na snímku starosta a jednatel Vinařství Veselí nad Moravou s.r.o.

         Krádež za bílého dne, aneb starosta je pěkně vykutálený obchodník

Když jsem poprvé viděl tento předvolební materiál, tak jsem si ho už tenkrát pracovně nazval "Kterak představitel veřejné správy a byznysu kráčí ruku v ruce vstříct lepším zítřkům". To jsem vůbec netušil, lepším zítřkům pro koho. Vlastně určité klientelistické vazby byly cítit už tenkrát, ale drzost současného zrealizovaného prodeje města je daleko za hranicí mých nejodvážnějších představ.

Na Baťově kanálu byla před lety postavena městem centrální budova charakreristického kruhového tvaru, která s pokračujícími investicemi ze strany města, ale také státu a stále většího zájmu turistů, nabývá na velké hodnotě. Přístav ve Veselí nad Moravou se stává jednou z nejzajímavějších turistických destinací na celém Baťově kanálu. Neustálé investice a propagace Baťova kanálu vedou k raketovému růstu zájmu o Baťův kanál.

Tuto informaci ví velmi dobře i pánové Kolář a Zbořil. Pokusili se budovu na Baťově kanálu vyvést z majetku města způsobem, který nemá u nás ve městě zatím obdoby.

Starosta zrealizoval veřejnou soutěž na využití této budovy ........... Tady se na chvíli zastavím. Proč by město mělo prodávat takto lukrativní objekt!!!!??? Vždyť ho může trvale pronajímat za stále tržně se zvyšující nájemné a tím přinášet dlouhodobě nemalou část prostředků do městského rozpočtu. Navíc tento objekt má svého řádného nájemce ještě do roku 2025. Prodej skýtá několik otazníků, tento problém starosta vyřešil tzv. právem stavby na 10 let. Zatěžovat přesnou definicí nemá smysl, institut práva stavby se pokusím jednoduše vysvětlit na našem příkladu. Již zhruba před měsícem zastupitelstvo schválilo prodej této lukrativní nemovitosti ve prospěch Vinařství Veselí nad Moravou s.r.o. s tím, že nechá doběhnout smlouvu se stávajícím nájemcem, poté zboří stávající, skoro novou charakteristickou budovu o které je řeč, a postaví novou, architektonicky zajímavější. Zkolauduje ji a teprve potom, po desíti letech zaplatí městu již dnes dohodnutou prodejní cenu cca 6 mil.korun. Tím se budova stane majetkem Vinařství Veselí nad Moravou s.r.o..

K tomuto "skvělému byznysu" města mám dvě poznámky:

1. Cena 6 mil. Kč je už dnes výrazně podhodnocená, reálná tržní cena objektu je zhruba dvojnásobná. A jaká bude cena za deset let, kdy město dostane budovu zaplacenou? Uvědomme si, kolik stály nemovitosti před desíti lety. Třípokojové byty se tehdy prodávaly za něco málo přes milion, dnes se prodávají nové byty za téměř čtyřnásobek. Navíc současná šílená inflace, co se na nás v těchto měsících řítí, přímo vybízí neprodávat nebo spíše skoro nařizuje. Výsledkem tohoto obchodu mezi městem a Vinařstvím bude to, že bude prodán za cenu udržované garáže na Hutníku.

2. Nájemce. Není výhodnější pro město nechat doběhnout stávající nájemní smlouvu a pak se rozhodnout, co s budovou dál? Není, starostou už nemusí být Kolář a už za pár let by se mohlo ukázat, že dnes smluvená cena je naprosto komická a někdo, v případě prodeje, by musel z kapsy vytáhnout několika násobek.

Vzhledem k tomu, že k investicím ze strany Vinařství je ještě hodně daleko, krok minulého zastupitelstva o prodeji je stále zvratitelný, záleží jen na nás.....


Občan města Veselí nad Moravou

Zveřejněno 6.listopadu 2021