Letecké snímky, Katastrální Plán

Benátky, foto Blažek, rok 1931

Zámek a okolí, třicátá léta

Zámek a okolí, třicátá léta

Prostor žel.tratě mezi nádražím a ulicí Na Drahách a okolí, rok 1953

Rozdvojení železničních tratí, ulice Na Drahách, rok 1953

Nádražní oblast s okolními ulicemi, rok 1953

Výřez z katastrálního plánu kolem roku 1930 zachycující ostrov s Bartolomějským náměstím, okolí řeky Moravy na Předměstí, oblast kolem zámku před úpravou řeky a komunikace do Moravského Písku a Benátky. Letecké snímky z 30.let nahoře odpovídají tomuto  katastrálnímu stavu.


​​​​​​​Fotografie pořízené při letu horkovzdušným balonem 27.8.2005

Letecké snímky 2006