Majstr Martin Hrbáč

Ing. Martin Hrbáč, primáš Horňácké cimbálové muziky, zpěvák, folklorista, bohatýr veselského regionu, výrazná osobnost. Sympatický člověk, otevřený, uvolněný a vlídný, skromný a srdečný.

   Martine, vinšujem, abys byu eště důho zdravo naladěný a tvoje husličky stále dobre zněly  

Čistý člověk v dnešní době, která je na tyto lidi chudá. Jsem přesvědčena  o jeho zařazení do galerie elity našeho národa 21. století. Ví, že pravda vyřčená veřejně je nejdůležitější, pokud se podaří člověka kultivovat, je to výhra. Ve svých písních čerpá z každodenního života prostého lidu, z práce, obyčejů i slavností.

Člověk, který cítí spoluzodpovědnost za morální klima ve společnosti i úctě k mravním pravidlům. Obdivuji jej pro velkou moudrost i pokoru. Je člověkem laskavým, dokáže potěšit každého, kdo má srdce otevřené. Charakterizuje jej celoživotní nezměrně pilná práce, jedinečné, geniální Bohem požehnané dílo.

Už nebyl jen Zelenák Šulák Hrbáč

a slepý hudec Nimochodek

Přišel Trn, Miškeřík a Ňorek

Kubík a jeho žák

Hrbáčův Martínek

Píseň nezemřela, žije dál.

Vypráví příběhy

o lásce síly odvahy

kterou život neodvál

Znovu zaznívá

z kopců i ze strání

Až k břehům Moravy

Z pokolení na pokolení se předává

Jako dar matky dítěti

jako první cestička k srdci

Díky vám zpěváci

díky vám hudci

Jan Pavlík : básnická sbírka - Mezi dvěma světy, verše věnované primáši Martinu Hrbáčovi

Vpravo : Martin Hrbáč a MUDr. Jiří Dunděra

Osobnost Slovácka, majstr Martin Hrbáč je člověk, který si zaslouží úctu a ocenění za rozvoj hudebního folkloru na Slovácku,  ale i za morální a společenské postoje a odolávání konzumnímu způsobu života. Člověk, který předává své dovednosti svým synům i vnukům,  a proto má Horňácká cimbálová muzika v dalších letech své nástupce.

Martin Hrbáč je spojen s folklorem a pro své životní postoje, byl v roce 2012 stěžejní osobností projektu "Jak hledat a zastávat pravdu v současné společnosti", projektu Ministerstva kultury v rámci dotačního řízení "Knihovna 21. století", realizované Městskou knihovnou Kyjov. V rámci jubilejního roku Sv. Cyrila a Metoděje 1150. výročí příchodu svatých bratří na Moravu, na Velehrad, obdržel věhlasný horňácký primáš "Ocenění za šíření pravdy v lidové písni".

Dále úzce spolupracoval v rámci projektu "Žijí mezi námi, pojďme naslouchat", v rámci kulturních vstupů u vyhledávání lidí, kteří i za mezních okolností 20. století, jenž krutě zasáhlo do života společnosti i jednotlivce, si zachovali lidskou důstojnost, neslevili ze svých ideálů a hlásali pravdu. Toto prokázal vlastním životem, a tak 4.10.2017 byl hostem literární besedy v poutním areálu na Velehradě spolu se spisovatelkou Alenou Bartošíkovou. V sále kardinála Špidlíka vydali posluchačům svědectví svého života.

Majstra znám dobře. Bydlíme oba ve Veselí nad Moravou, oba na břehu řeky Moravy, vídávali jsme se ve školce, když jsme si šli pro dětí, při kulturních příležitostech, v knihovně i na Velehradě a dnes v naší ulici, kdy já seču trávník na ulici a majstr si udržuje fyzičku jízdou na kole. I ve svém vysokém věku v pracovním úsilí pokračuje, pokud mu to zdravotní stav dovolí.

Co bych panu Hrbáčovi přála? Setkání s Pavlem Helanem a vybrala bych mu výběr písní CD + zpěvník s názvem Buď se mnou. Pavlu Helanovi se kdysi zdál sen o hře na malý cimbál, tak ať nás posluchače někdy oba překvapí.

Boží požehnání všeho, co je před ním.


Zpracoval: Ing. Marie Ježková – badatelská činnost osobností a literátů Slovácka

ve Veselí nad Moravou: 31.10.2022