Mapy a grafy - Aktualizováno!

Při poslední projížďce na kole jsem si na okraji města všiml nových map a červených cedulí nad nimi s nápisem Veselí nad Moravou. Zaradoval jsem se, z dálky to vypadalo pěkně a cyklista se konečně může zorientovat dřív než dojede do centra, říkal jsem si tehdy. Druhý den jsem tedy sedl znovu na kolo a jel se podívat na zbytek. Napočítal jsem jich dohromady 8, 2 v Milokošti, 3 ve Veselí, 1 v Zarazících a zbylé 2 na hranicích městských částí. Nejdřív jsem prozkoumal mapu samotnou. Se stranou, na které je městská část, problém nemám, horší to bylo s mapkou celého Veselí. Na první pohled vypadá docela pěkně a člověk si řekne, že čím víc toho do mapy zaznamená, tím líp, opak je ale pravdou. Vzhledem k tomu, že jsou mapky umístěny v okolí cyklostezek, předpokládám, že jsou určeny hlavně cyklistům, tedy těm přespolním, místní přece mapu nepotřebují.

A co takový přespolní cyklista hledá? Nejčastěji buď jenom projíždí nebo se chce občerstvit a nebo se ve městě zdržet a prohlédnout si ho. Pokud jen projíždí, hledá nejlepší a nejkratší cestu městem. V mapě sice jsou zakresleny cyklotrasy, ale tou úplně nejslabší čárou a tudíž se blbě hledá a ještě hůř se s její pomocí orientuje, natož pak zapamatovává. Co se dozví cyklista hledající občerstvení? Na mapě jsou sice tučným písmenem P a H zaneseny penziony, resp. hotely, a symbolem hroznu označeny vinotéky, ale restaurace, kavárny a hospody zde vůbec nevidím. Chápu, že pár cyklistů zde hodlá i nocovat, ale zároveň věřím, že těch, co se chtějí jenom najíst a napít je mnohem víc. Nejvíce na mapě najde cyklista, který se hodlá zdržet. Zajímavosti zde zakresleny jsou, v kvantu zbylých informací se však ztrácí. Nechápu, k čemu cyklista potřebuje znát všechna autoparkoviště ve městě (v legendě mají svůj speciální symbol) a k čemu potřebuje názvy všech místních ulic (resp. klidně tam mohou být, ale jen označeny třeba číslem a v legendě ke každému číslu přiřazeno příslušné jméno). Mapa by se pak stala mnohem přehlednější. Pro přespolního cyklistu je moc technická, špatně uchopitelná a spoustu věcí pro něj důležitých v ní vůbec nenajde. Takováto mapa se hodí víc do centra města a ve větším formátu, kvůli přehlednosti. Tam je cílová skupina mnohem širší, a proto je namístě použít více údajů. Velká škoda, že si autor mapy a zadavatel neujasnili, komu má především sloužit. A přitom jen kousek dál stojí jiné mapy, které to ví a taky podle toho vypadají.

Hůř to dopadlo s umístěním jednotlivých map. To, že je jednou vlevo, podruhé vpravo, není tak zásadní. Že se u všech nepodařil dodržet směr (mapa celého Veselí směr do centra, městské části směrem ven), nad tím se taky dá mávnout rukou. Ovšem umístění obou milokošťských a jedné veselské (směr Blatnice), to už přejít nemůžu. Ta 1. milokošťská u hlavní cesty směřuje svou druhou stranou někomu do zahrádky. Naštěstí její šikmé umístění dovoluje nahlédnout na druhou stranu, aniž by se člověk musel dotýkat cizího plotu. 2. milokošťská je umístěna podélně s cyklostezkou, takže ji cyklista snadno přehlédne, obrácená strana navíc směřuje do pole. A přitom by stačily drobné úpravy. Chápu, že se zde asi bojovalo s místem a proto se namontovala, jak se namontovala. Nápis se ale mohl vyjmout a nějakým způsobem zajistit, aby byl kolmo na cyklostezku a tudíž byl viděn již z dálky. A druhá strana mapy, která nyní míří do pole, se mohla například umístit nad tu první a nebo vedle ní. Zdaleka nejhůř ale dopadla mapka na Blatnické. Ta je umístěna vedle hlavní silnice, zde se už nedá mluvit, že by stála vedle cyklotrasy. Myslíte si, že je rozumné zastavovat na kraji silnice 1. třídy a jít si prohlížet mapu? Předpokládám, že tak špatné umístění se zvolilo kvůli pozemkům. Ale proč se tedy mapa neposunula cca o 200m blíž do centra pod traktorku na konec vydlážděné části cyklotrasy? Tak jako tak se cyklista jedoucí od Blatnice tomuto místu nevyhne.

Je hrozná škoda, že zde nebylo použito přirozených lidských vlastností, jako jsou důvtip, kreativita, empatie a nějaký ten 6. smysl, který se hluboko v nitru ozve, když něco nehraje. Místo toho se snažíme pracovat jako stroje a pak z toho vznikají podobné chyby. Nějakou dobu jsem v kontaktu s lidmi z VKC a vidím, že když se u manuálních prací přemýšlí, tak je výsledek o mnoho lepší. Věřím, že stejně tak to dovedou i lidé, kteří umísťovaly tyto mapy (předpokládám že SMV). Dělá mi radost, když se nějaká taková práce uskuteční, když se vůbec dostane z myšlenek do reality a pevně doufám, že se zlepší i jejich realizace, bude-li takových naplněných myšlenek přibývat.

A teď k článku a grafu, na které pan Reichsfeld upozornil ve svých Radničních mistrech manipulátorech. Četl jsem článek s panem starostou a taky ve mně vyvolává dojem, že odpovědi vznikly dřív než otázky a že tázající a dotazovaný je jedna a tatáž osoba. I přes velké (na můj vkus) množství balastu jsem se z článku dozvěděl to, co jsem potřeboval, takže zmíněný dvoustránkový rozhovor hodnotím jako užitečný. Zajímavé je zde srovnání 2 grafů- ten již zmiňovaný panem Reichsfeldem ohledně rekonstrukce náměstí a hned vedle něho další týkající se nové průmyslové zóny. U průmyslové zóny si člověk mohl vybrat klasických 5 odpovědí (rozhodně ano, spíš ano, spíš ne, rozhodně ne a nevím), zato u hodnocení náměstí měl člověk jen 4 možnosti- dvě kladné, jednu zápornou a jednu neutrální. To mi přijde už z principu špatně, na každou jednu kladnou možnost by měla být i jedna záporná. Navíc odpověď „líbí se mi víc než staré, ale mám výhrady“, se sice tváři jako klasické „spíše ano“, ale zároveň pod něj spadá i velká část „spíše ne“ a proto umístění ve výsledném kladném hodnocení je zavádějící. Zmiňovaných 36% je nepoužitelných, což je škoda. Stejně manipulativní jako tvrzení o 89% kladných odpovědí v článku s panem starostou je ale i výrok pana Reichsfelda, že se náměstí líbí jedné polovině občanů a druhé ne. Dle mého si obě dvě strany nakládají s dodaným nepřesným materiálem, jak se jim to zrovna ve své sebepropagaci hodí bez snahy reflektovat skutečnost.

Snad jediná relevantní informace, která z grafu vyplývá (za předpokladu že byl průzkum dělán s dostatečně velkým a různorodým spektrem obyvatel, což bohužel taky nevíme) je, že na 1 člověka, kterému se náměstí vyloženě nelíbí, připadá 5, kterým se náměstí vyloženě líbí. A to je dobrý výsledek. Osobně si myslím, že kdyby se průzkum dělal s klasickými 5 odpověďmi, tak výsledek bude kopírovat toto rozvrstvení, tudíž že kladně bude hodnotit rekonstrukci náměstí něco přes 80% spoluobčanů. Dělání takových průzkumů má smysl a není výrazem bezradnosti radnice, je důležité dostat zpětnou vazbu ještě před volbami. A průzkum je jednou z variant, jak toho docílit. Je ale nutné i takovou práci dělat poctivě. U SMV člověk může přivřít oči, protože ví, že i když občas dělají chyby, tak v tom není úmysl, nemají důvod. U radnice to ale nepřípustné je, jakákoli podobná chyba okamžitě vybízí k myšlenkám o záměrném zkreslování výsledků a vrhá stín na celou dosavadní práci, byť byla jakkoli kvalitní. Proto doufám, že se něco takového už nebude opakovat.


Ve Veselí nad Moravou, 10.září 2019

Autor článku : Vlastimil Pazderka


Omluva SMV

Chtěl bych se omluvit SMV, že jsem se domníval a veřejně publikoval ve výše zveřejněném článku Mapy a grafy, že za rozmístění nových cedulí jsou odpovědny ony. Podle mých nynějších informací, které jsem dostal až po uveřejnění článku, Služby betonovaly jenom pár patek v místech, které jsem nezmiňoval a jsou dle mého názoru v pořádku. Mapy připevňovalo VKC na nově vybetonovaná místa a na místa, kde už dříve nějaké staré cedule stály (tzn. za výběr míst dle mého také nenesou zodpovědnost). Pořád nejsem spokojený s tím, jak celá akce dopadla, nicméně nerad házím špínu na někoho, kdo za to nemůže. Tímto se tedy SMV omlouvám.


Ve Veselí nad Moravou, 14.září 2019

Autor článku: Vlastimil Pazderka