MĚSTO A LIDÉ 2

Všední den i svátek

I malé město, jakým Veselí bývalo a nakonec stále ještě je, má svůj kolorit. Tvoří jej drobné události a momenty všedního dne, které vlastně ani moc nevnímáme. Tvoří jej rovněž jejich účastníci, někdy známí a svérázní lidé, ale také zcela obyčejní občané, zachycení při práci, či zábavě.  Pokud je však zachytilo v dobách dávných i nedávných vnímavé oko a kamera fotografa, stává se z nich dokument, který nám dnes připomene a ukáže, jaké to bývalo za starých časů. Kde je hranice mezi nimi a dobou, kterou si již sami pamatujeme a vybavíme, to má asi každý z nás jinak. Archívy zde nejsou na takové fotografie příliš bohaté, ale snad i ty, které jsem vybral, osvěží a potěší.

Zámecký zahradník Arnold Růžička na penzi (1846 - 1917 (foto duben 1915) u kmene pokáceného obřího dubu v parku, poblíž řeky Moravy  

Proslulé veselské zvířecí trhy, kterým se říkalo "tarmak" (z něm.Tiermarkt) se mimo trhy menší, týdenní, konaly šestkrát, za 1.republiky až devětkrát ročně 

V lokalitách kolem panského statku a prostorem před nádražím, byly rolníky nabízeny až tisíce kusů  krav, koní, selat i vepřů. Jejich odvoz  zajišťovala i dráha

Sváteční sešlost před domem Pohlových (naproti ul.Karlova), zřejmě cestou domů, po mši svaté

Ještě nezastavěná levá strana ulice Ostrožské (oproti Orlovně).  Vlevo v pozadí cikánská osada

Fotografie zachycuje veselského  malíře Ludvíka Ehrenhafta a obdivovatele jeho umění  při práci mimo ateliér

Sváteční korzo v ulici U dvora, dnes ulice Sokolovská. V té době (1949) ještě nestála řada obchodů vlevo, vpravo stál původní Panský dvůr

U příležitosti zahájení provozu kulturního domu byla v neděli 27.12.1959 slavnostně uvedena Smetanova opera Hubička

Bzenečtí odvedenci  s vyzdobeným vozem na Stalingradském náměstí. Odvody se konaly v  budově  dnešního muzea na Bartolom.nám.

Pozná to ještě někdo? Ulička Nivky v polovině 60.let m.s. Stařenka Čajková beseduje před svým skrovným domkem s  kamarádkou

Skupina  veselských výtvarníků, zřejmě po vernisáži, za přítomnost předsedy MěNV Josefa Večeři. Dnes už žije pouze pan Jiří Peša

Kolorit Panského dvora v 60.letech m.s. Jak vidno, mimo práci zůstal čas také na chlapské poklábosení. Kluci si tam přišli taky na své ...

Stejně jako nahoře, ulička Nivky. Tři stařenky, Řičicová, Sukupová a Čajková (jedna z nich, ta s černým vlňákem v ruce je moje) si prohlíží pořízenou garderobu.  Ulička Nivky mívala povrch pouze z udusané zeminy a po deštích se proměnila v blátivou plochu s velkými loužemi

Ta fotka je pro veřejnost cenná hlavně tím, že dokumentuje oplocení Orlovny a boudu pokladny v době, kdy se tam ještě hrály mistrovské fotbalové zápasy 

Stavění "mája" v dubnu roku 1970 na náměstí Míru. Kulturák již 10 let fungoval, křídla stájí Panského dvora byly zbourány. Na fotce ten stav bohužel není zachycen

Tzv."parčík" na rohu tehdejší tř.Rudé armády (dnes Masarykova) a ulice Drahy. Jak je patrné, byl hojně využíván k oddechu občanů

Tentýž parčík, ovšem s již notně vzrostlou vegetací. V domě u kterého sedí stařenka, býval po zboření obchodu "Doležil", pár let obchod s potravinami

Zabijačka ve dvoře u Jurásků. Je to ten dům na předešlé fotografii zcela vlevo 

Vtipná scéna z Chaloupek. Tonda Matula (+) v zápřahu, poháněn kočím Karlem Lukešem

U bývalého městského tržiště. Kamarádi Karel Lukeš a Alois (Aloš)Morkus na  toulkách městem

Do třetice Nivky. Franta Fiurášek na opušťáku v debatě s Jožkou Žižkou a Pepou Vavřínem

Pokračování Město a lidé 3 - Doprava

Veselí nad Moravou, 13.června 2023

Autor článku : Vilém Reichsfeld