Město a lidé 3

Doprava Ve městě

Jestli bylo naše město před více než sto lety něčím opravdu důležité, pak to byl rozmach železniční dopravy. Díky zásadnímu rozhodnutí, že trať ze Bzence nepovede přes louky a pole přímo do Uherského Ostrohu a Veselí by se tak vyhnula. Více o tom i dalším rozvoji zdejší železnice zde. Železnice se stala fenoménem, který ovlivnil prakticky celý další vývoj i rozvoj města. Když už jsme u kolejí, konkrétně u těch, s úzkým rozchodem, nelze opomenout tzv. "úzkokolejku" hraběte Viktora Chorinského, která byla postavena ještě předtím, než dostalo naše město dráhu opravdovou.

Stejně, jako se Veselí stalo od roku 1927 důležitým uzlem železničním, vznikla zde postupně, vybudováním dvou důležitých komunikací také křižovatka silniční. Dnes nad tím sice moc nejásáme, rozvoj automobilismu přináší také negativa, ale za 1.republiky byla situace diametrálně odlišná. Silniční doprava byla "v plenkách" a znamenala obrovský pokrok. Doposud ovládaly cesty a skromné silničky kočáry a povozy tažené koňmi, či dobytkem. Kolik bylo ve Veselí osobních i nákladních motorových vozidel nám není známo, jistě jich ale bylo velmi málo. Řekl bych, že se daly spočítat na prstech obou rukou. I proto je jich známo z fotografií tehdejší doby poskrovnu.

Hezký a výstižný záběr na kolejiště, budovy i kolejová vozidla  veselského nádraží kolem roku 1900. Dokumentuje rovněž částečně situaci před  nádražím

Fotografie pořízená asi o 70 let později. Dá se říct, v době největšího rozmachu osobní i nákladní dopravy na kolejích. Po dalších 25 letech došlo k jejímu útlumu

Výřez z pohlednice starší o pár let, než je situace vlevo nahoře. Mezitím byly postaveny dvě, zřejmě ubytovací budovy vlevo od nádražní budovy, z pohledu od kolejiště. Tyto dvě budovy, ale nakonec i skladová budova s rampou (ještě více vlevo) stojí na svých místech doposud. Na rozdíl od nádražní budovy samotné, která byla po postavení nové staniční budovy a jejím slavnostním otevření  20.ledna 1951 zbourána

V tak velké železniční stanici, jakou je Veselí, pracovala vždy spousta zaměstnanců. Strojvůdci, šlechta mezi nimi, ale i ti, bez kterých by se neobešli. Krásná fotka

Jeden z mála záběrů osobního vláčku "úzkokolejky", která příležitostně zajišťovala dopravu do Mor.Písku. Zahrál si rovněž v němém filmu "Tonka Šibenice"

Jiná fotografie vláčku, pořízená asi o 10 let později, poblíž zdejšího zámku. Změnu doznala malá lokomotiva a částečně také osobní vagony

Čťyřmístný faeton značky Laurin & Klement, patřící hraběti  Bedřichu Chorinskému (kolem roku 1910)

Sodovkář Richard Strachota při zásobování hostince Na Lapači svými výrobky - zřejmě  vůz Tatra

Stejný typ nákladního vozidla před koloniálem Ferdinand Sladký, foceno za hojné účasti veřejnosti 

Zaměstnanci poštovního a telegrafního úřadu s poštovním vozem, který obstarával dopravu pošty i zaměstnanců. Fotografie je pořízena v roce 1929 před tehdejším sídlem pošty na Záložně (dnešní budova České spořitelny).

Zásobovací nákladní automobil firmy vyrábějící obuv Standard s osádkou, před hlavní budovou továrny. Ulice se nazývala Dlouhá a propojovala přes staré Chaloupky silnice I/54 a I/55

Na záběru z roku 1944 pořízeném před Orlovnou (Miklendův dům) je zachycena bryčka se svatebčany. 

Koňské povozy patřily ještě v 70.letech m.s. k běžnému městskému provozu. Zde jede po ulici Svatoplukova, k podjezdu

Přívoz na řece Moravě, při ústí ulice Břehy. Převážel tam i zpět všechny, kteří měli na pravém břehu řeky svá pole, sady ,či rybáře 

Snad jediný známý snímek, na kterém je alespoň částečně zachycena čerpací stanice Artura Löwyho, přiléhajíci k jeho obchodu

Čerpací stanice firmy Vacuum Oil comp. před hotelem Janík. Fungovala do roku 1943, kdy byla uzavřena

Tato čerpací stanice před domem, ve kterém býval dlouhá léta obchod se zeleninou, sloužila ještě v 60.letech m.s.

Pokračování Město a lidé 4 - Výstavba a výroba do roku 1945

Veselí nad Moravou, 20.června 2023

Autor článku : Vilém Reichsfeld