Město a lidé 5

Výstavba a výroba od roku 1945

Konec války znamenal nejen v našem městě, také velkou změnu společenskou. Ta ukončila v únoru 1948 po válce pomalu skomírající kapitalistický systém 1.republiky. Vše ovládla nová ideologie, na kterou dohlížel náš osvoboditel - Sovětský svaz. Mimo jiné to byl také důsledek poválečného rozdělení vlivu dohodnutého v únoru roku 1945 na  konferenci v Jaltě.

Skončila nucená německá správa arizovaných továren, majetek hraběcího rodu Chorinských byl zabaven, stejně jako majetek Němců, který se v našem městě po jejich šestileté přítomnosti nacházel. Definitivně skončila doba, ve které bylo naše město převážně zemědělského charakteru.  Naše město  se pomalu začalo měnit v malé průmyslové, výrobní a dopravní centrum s mnoha menšími, ale i několika většími výrobními podniky a závody. Dostupné fotodokumentace, dokumentující tyto tyto změny je k dispozici bohužel poskrovnu. 

V závěru 2.světové války, při osvobozování Veselí utrpělo naše město poměrně značné materiální škody. Týkalo se to zejména zámku a přilehlé elektrárny, mostu přes řeku Moravu, nádraží a statku na Radošově. Průmyslová infrastruktura a zástavba města byla poškozena pouze minimálně.

Šicí dílna národního podniku Svit. Osazenstvo tvořily pouze ženy z města a jeho okolí

Všední den na hospodářském dvoře zdejšího statku, bývalém. V pozadí budovy stájí a vepřína

Dvůr byl otevřený a průchozí a tak se mohlo u mlátičky debatovat i v pracovní dobu. Pohoda ...

17.dubna 1975 byl specialisty odstřelen válcový mlýn. Likvidaci suti provedly VHS Veselí n.Mor.

Bourání domu stojícího na rohu ulice Zbrodek a někdejší tř.Rudé armády

Jiný snímek z bourání. Po zbourání bylo na místě dlouho městské tržiště

Pokládka potrubí pro rozvod zemního plynu na křižovatce ulic u hostince "U Stovky" , v Milokošti

Kde je focena tato situace a co bylo budováno je těžké dovodit. Mně to přijde jako  Zbrodek

Snímek z března roku 1982 zachycuje pokládku plynovodu v ulici Na Drahách

Z výstavby mateřské školky na ulici Tyršova mnoho fotek není. Na této je stavba vidět nahoře vlevo

Hrubá stavba kulturního domu, rok 1958, nebo 59. V rámci výstavby byla upravena i nástupní plocha  

Podobný snímek z jiného úhlu zachycuje odvoz suti a zeminy. Snímky pořídil Antonín Mičola

Během 70.let m.s proběhla asanace starých a výstavba nových Chaloupek s 352 byty

V 1. etapě výstavby sídliště Hutník bylo postaveno 396 bytů. Výstavba probíhala v letech 1964 - 1966 

Stavba nové základní školy začala v roce 1964. Po třech letech, 2.9.1967 byl zahájen její provoz

Investicí zcela zásadního významu, byla výstavba velkého kovozpracujícího závodu s původním názvem „Jihomoravské trubkárny a tažírny (JTT)“. 30. května 1961 proběhlo slavnostní položení základního kamene a zahájení stavby. V souvislosti s ní byly ve městě postaveny tisíce bytů, škola, mateřské školky a další drobnější infrastruktura. Naše město se stalo regionálním centrem, v němž našlo zaměstnání tisíce lidí z okolí.

Snímek z výstavby JTT zachycuje montáž betonového skeletu výr. haly. Mistr PSG Gottwaldov n.p., pan Šustáček kontroluje dílo

Pokládka asfaltového koberce na křižovatce ve středu města. Stará lékárna a obchod OZ v pozadí. Snímek z roku 1975

I na takové výtvory zbývaly čas a peníze. Každá doba má své symboly, bez kterých by se zřejmě neobešla

Pokračování Město a lidé 6 - Obchody, hotely a hospody

Veselí nad Moravou, 18.července 2023

Autor článku : Vilém Reichsfeld