Město Veselí nad Moravou                                                      pod hrozbou exekuce 

Převzato z webu wessels.cz

Krajský soud v Brně 19.5.2020 definitivně potvrdil, že Město Veselí nad Moravou je povinné vůči naší společnosti Wessels s.r.o. do 3 dnů uhradit svůj závazek. V případě nedodržení lhůty po převzetí daného rozsudku je v něm poučení, které si dovolujeme citovat:​​​​​​​
„Nesplní-li povinná strana dobrovolně a včas to, co jí ukládá toto vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněná strana domáhat jeho splnění návrhem na výkon rozhodnutí nebo na nařízení exekuce.“
Šlo o spor ve výši 867.909,77,-Kč. V příloze je anonymizovaná prvá strana zmíněného rozsudku. Převzato a vloženo : 29.června 2020