Městská policie - trvalý předmět diskuzí

Debaty o opodstatněnosti a účelnosti městské policie se vedou ze strany jejích příznivců a odpůrců (kterých bude pravděpodobně více) prakticky od doby jejího vzniku, začátkem roku 1992. Je to možná i důsledek neblahého dědictví po nepříliš populární inspekci veřejného pořádku z doby před rokem 1989, zvané v lidovém žargonu "šedí vlci".

Pravidelně je oživují také nepochopitelné incidenty a přehmaty ze strany městské policie, podobné těm, který se odehrál 22.května 2018 na Václavském náměstí v Praze - Nepřiměřený zásah? Muž zastavil na zákazu, městská policie ho spoutala a násilím dovlekla do auta (https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/mestska-policie-praha-zasah-video-vaclavske-namesti-spolek-salamoun_1805221043_rez).

Na rozdíl od Policie České republiky, o které se podobné debaty vedou velice zřídka

(v poslední době občas ze strany ukřivděných politiků) a je všeobecně považována za orgán důvěryhodný, který je pro nás zárukou bezpečí, jistoty a pořádku,  je městská policie pod kritickým drobnohledem občanů měst a obcí, kde je zřízena.

Základním rozdíl mezi oběma složkami je v tom, že Policie ČR je zřizována zákonem a její členové jsou ve služebním poměru (podobně jako vojáci). Oproti tomu městská (obecní) policie je zřizována městem (obcí) a její členové jsou v zaměstnaneckém poměru. Z tohoto základního rozdílu se odvíjí mimo jiné i míra pravomocí toho kterého orgánu a rovněž, jak jsem již výše uvedl, do jisté míry i její vážnost a respekt ze strany  veřejnosti.

V případě městské policie jsou na vrcholu řízení v drtivé většině starostové, nebo jejich zástupci (místostarostové) a to samo o sobě vytváří možnosti ovlivňovat subjektivně výkon její činnosti a podřizovat jej do jisté míry svým záměrům a přáním. Například : více se soustředit na cyklisty, či dodržování veřejného pořádku a čistoty, nebo být přísný k parkujícím řidičům, majitelům psů a podobně. Městská policie má sice rovněž své právní předpisy (http://www.mvcr.cz/clanek/uvod-do-problematiky-obecni-mestske-policie.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d), ale její činnost může být ovlivňována nadřízenými buďto směrem k většímu výběru blokových pokut, nebo k přísnějšímu posuzování vybraných přestupků, případně kombinace obou parametrů. V našem městě je podle výročních zpráv městské policie tendence výběru pokut ve finančním vyjádření klesající od více než 500 tisíc Kč v roce 2012 po téměř 260 tisíc Kč v roce 2017. Nezdá se tedy, že by zdejší strážníci byli zaúkolováni plněním městské kasy, jak se někdy veřejnosti může zdát.


Původně bylo důvodem pro tento článek hořké postesknutí a rozčarování občana města, který měl potíže kvůli svému psovi. Velice citlivě a důvěryhodně popsal svoji příhodu, jejíž podstatou je údajné nedodržení obecně závazné vyhlášky. Skončí to možná pokutou, ale to není jádro problému. V tomto článku byl původně použit celý text s popsáním té příhody, ale nakonec se zde neobjeví. Nebude uveden na přání postiženého, který si to přes své silné počáteční  rozhořčení z pocitu nespravedlivého a necitlivého jednání ze stany městské policie nakonec rozmyslel.

Důvodem jsou, jak jsem to pochopil, jakési nevyřčené obavy z nějakého dalšího postihu, i v souvislosti s tím, že si dovoluje stěžovat. A není to rozhodně první případ, se kterým se setkávám (tady ale prosím v úplně jiných souvislostech a třeba i někde jinde).

V jaké to žijeme době a kam jsme se to vlastně za těch třicet let dostali, když se lidi stále bojí, v podstatě pořád toho samého, totiž "těch, co jsou nahoře a mohou nám uškodit", když vybočíme z řady. Oproti starým, dnes tolik kritizovaným pořádkům bohužel přibylo obrovské množství zákonů, předpisů a nařízení, které není velký problém porušit, aniž bychom si toho kolikrát byli vědomi.

Na webu jsem našel jeden článek s podobnou problematikou, je z března 2014 a reprodukuji jej tak, jak je tam vložen, tedy i s mnoha chybami, vzniklými možná v návalu emocí při psaní, jinak, zdá se inteligentní a citlivé pisatelky :


http://diskuze.libimseti.cz/veseli-nad-noravou-321222

lenkavb | 25. 03. 2014, 13:02:19 

"Ve Veselí žiju již 20let ale uvažuji že se odstěhuji..za poslední roky mě tu už tak otrávili že se mi tu fakt nelíbí. Park vysekali a vyřezali že vypadá jak z hororu,místo aby tam nahnali ovečky aby se neničili vzácní brouci a rostliny tak tam vlítnou každý měsíc sekačky a sekají že hlína lítá všude kolem a válí se tam pak mrtvá tělíčka malých zajíčků kteří neměli šanci utéct..lavičky a nástěnky jsou rozkopané a zničené a městská policie místo aby s tímněco dělala stojí u brány a chytá pejskaře- měosobně tam drželi 20 minut aby si v databázi skontrolovali jestli mámzaplacený poplatek za psa..uplynul měsíc a pánové od městské policie nejenže pozámeckém parku nechodí pěšky ale jezdí autem a dnes dojeli až ke mě a opět chtěli kontrolovat známku na psa..loni přišlidokonce až zamnou domů že jsem byla viděna v parku s nějakou hledanou osobou,myslela jsem si že si dělají srandu nebo že je to nějaká skrytá kamera..nebyla bohužel takhle se ve veselí chová městská policie..takžemilá mládeži..dál vesele rozkopávejte lavičky a nástěnky anechávejte střepy od rozbytých lahví po celém parku..to nevadí městská policie už má o zábavu postaráno budejezdit autempoparku a chytat pejskaře nebojte se ..bude chytat i ty co už kontrolovali...podslat je tak do Prahy aby viděli co jsou problémy ..tam by je naučili..vedlajsem zde i kroužek malých chovatelů a jezdila jsem s dětmi po školkách ukazovat zábavnou formou jak se majíchovat děti ke zvířatům...obec mi samozřejmě místo prostoru na nacvičování nabídlajakousi šatnu kde se fotbalisti převlékají a kde bychom si muselipokaždé věci odnášet s sebou...taktéž poplatky by obec chtěla že ale že tu není možné sehnat žádné zaměstnání a mnozí za prací ( i já ) jezdí až do Brna to už nevadí..hlavně hoňte pracující lidi poparku a socky ať vnoci vesele řádí..naše popelnice za kteé též platíme poplatky už jsme několikrát táhliněkolik set metrů protože nočnímládež se tím moc dobře baví..ale nebojte s takovou se tu nic nezmění..takže vesele do veselí ..pěkný den"

To, že reprodukuji tento článek nemá být rozhodně všeobecnou kritikou zdejší městské policie. Měl argumentačně podepřít již zmíněný text, který jsem zveřejnit nemohl. Většinu ze strážníků městské policie znám, jsou to dobří chlapi a jejich služba není také právě jednoduchá. Rozhodně také patřím k těm, kteří zastávají názor, že městská policie má v našem městě důležitou roli a přispívá k pocitu jistoty a bezpečí jeho obyvatel. Je ale škoda, že strážníci nejsou vedeni k tomu (nebo jim není povoleno?), aby při posuzování případných přestupků dokázali vnímat tu jemnou hranici, při jejímž překročení nadělají víc škody než užitku. Hořkost z necitlivého přístupu nevyprchá velmi dlouho a nic tady nespraví ani mávání vyhláškou. Jistá velkorysost a nadhled jsou zde na místě, jinak strážníci pouze rozšiřují řady těch, kteří nemají o městské policii právě dobré mínění. A o to přece nikdo nestojí.

        

Ve Veselí nad Moravou, 13.června 2018

Autor článku : Vilém Reichsfeld