Nacistické „Kuratorium“ působilo                                                              i ve Veselí 

Masová, mimoškolní, mládežnická organizace Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě (Kuratorium für Jugend und Erziehung) Kuratorium zahájila svou činnost již 28. května 1942 (tedy pouhý den po provedení atentátu na Reinharda Heydricha), a koncentrovala v sobě většinu protektorátních dětských a mládežnických aktivit, např. Dělnickou tělovýchovnou jednotu, Sokol a Orel. Ideovým cílem Kuratoria byla nejen převýchova, ale také podpora tzv. protektorátního vlastenectví a spolupráce s německou říší. Činnost organizace byla ukončena již v prvních květnových dnech roku 1945 a oficiálně po uzavření vyšetřovacího spisového materiálu 28. srpna 1945.

Předsedou Kuratoria se stal protektorátní ministr školství a lidové osvěty Emanuel Moravec, který na sklonku války na svém útěku spáchal sebevraždu

Německým vzorem Kuratoria byla polovojenská mládežnická organizace Hitlertjugend, která byla mládežnickou organizací NSDAP.

Podnětem pro vznik tohoto článku je nález dobře zachovalého plakátu (vlevo nahoře),  dokumentujícího působnost a činnost "Kuratoria" v našem městě. Obrázky tří dokumentů vpravo ilustrují propracovanost a německou  organizační důkladnost, přenesenou v zájmu propagace nacistických idejí  a zájmů také na území Protektorátu Čechy a Morava

Ministerstvo vnitra evidovalo po válce 1 500 osob v zaměstnaneckém poměru a kolem 25 000 neplacených spolupracovníků Kuratoria.  Výcvikové tábory kuratorních instruktorů absolvovalo na 4 200 Čechů a Češek, z nich jich kolem 900 po válce emigrovalo do zahraničí, jiní se později účastnili protikomunistického odboje, někteří se naopak angažovali v komunistické straně.  V kuratorní povinné službě mládeže byla zapojena asi polovina české mládeže, některé zdroje uvádí půl milionu dětí a mladistvých.  Minulost v Kuratoriu pronásledovala mnoho jedinců až do konce života.

Ideologické podchycení aktivit co největšího počtu dětí a mládeže ve věku přibližně od 12 do 20 let se mělo dít podle nacionálně socialistické výchovy, podle které i česká mládež měla pracovat pro nacistické vítězství.

Vlevo a vpravo nahoře : propagační zálepky dopisů posílaných v rámci korespondence "Kuratoria" (pro dobré zvětšení je třeba na obrázek kliknout 2x) 

Doklady a dokumenty použité v tomto článku jsou velmi vzácné a pocházejí ze sbírky významného, před lety zemřelého Německého sběratele. Sbírka byla po jeho smrti nabízena v aukci a zakoupena sběratelem z našeho regionu. Plakát z ní však nepochází.


Veselí nad Moravou, 16.srpna 2022

Autor článku : Vilém Reichsfeld