Náměstek hejtmana Lukl neříká                         občanům pravdu

V sobotním vydání Práva (17.-18. února 2024) na stránkách pro jižní Moravu a Vysočinu se pan František Lukl (Starostové pro jižní Moravu), který je předsedou Svazu měst a obcí, náměstkem hejtmana Jihomoravského kraje a starostou Kyjova, chlubil několika úspěchy současné krajské koalice dosaženými v uplynulém období. Na prvním místě uvedl, že tato koalice obnovila v kraji dopravní infrastrukturu a že zde velmi dobře funguje zmodernizovaná regionální železniční síť. Toto jeho vyjádření je naprosto nepravdivé. Na trati Veselí nad Moravou-Kyjov-Brno funguje současná železniční doprava, mírně přehnáno, jako za válečného stavu. ​​​​​​​

V úterý 13. února zastavil vlak vyjíždějící z Veselí v 7,01 hod. (číslo vlaku 1762) v lesích za Kyjovem a už se nerozjel kvůli neopravitelné poruše na lokomotivě. Cestující byli ve vlaku zavřeni až do příjezdu náhradní lokomotivy z Brna. Do Brna se pak přijelo se zpožděním více než dvě hodiny. Situace se opakovala v pátek 16. února u vlaku, který vyjíždí z Brna v 11,28 hod. (číslo 1765), jen s tím rozdílem, že tento vlak zastavil kvůli nefunkční lokomotivě před nádražím ve Slavkově. Cestující potom museli čekat na další vlak, takže do Veselí přijeli asi s hodinovým zpožděním. Navíc o pravidelném dodržování jízdního řádu na uvedené trati se může cestujícím jen zdát. Čím je tento otřesný stav způsobený?

Tím, že na této trati jezdí lokomotivy, které již dávno měly být z provozu vyřazeny a nahrazeny novými. Totéž platí i o železničních vozech na této trati. Protože v nich není klimatizace, musí cestující na této trati akceptovat, že v letních vedrech se teplota v nich blíží až ke 40°C a v zimě jsou často problémy s topením a chladem v některých vozech. ​​​​​​​

Z předcházejícího je tedy zřejmé, že současná krajská koalice má značné rezervy v modernizaci železniční dopravy v Jihomoravském kraji. Je překvapivé, že pan Lukl o skutečném stavu železniční dopravy v jihovýchodní části kraje neví, i když je starostou Kyjova. Lze to pravděpodobně přičíst jeho extrémnímu politickému zatížení. Vykonává současně tři politické funkce, z nichž každá vyžaduje stoprocentní pracovní úvazek. Pokud někdo vykonává dvě či více takových funkcí, nemůže žádnou z nich vykonávat plnohodnotně. Bohužel zlozvyk kumulovat politické funkce je v ČR hodně rozšířený. Mimochodem, další náměstek hejtmana, tj. Jiří Crha (ODS), který má dokonce dopravu v kraji na starosti, je současně i starostou Blanska.


Veselí nad Moravou, 27.února 2024

Autor článku : Ivan Ohlídal