Náměstí Míru – nekoncepčnost má původ v historii 2

Dva dobové záběry z konce 50.let m.s. Zachycují nejen pracovní dění na dvoře tehdejšího JZD, ale také stavby, které již brzy čeká demolice v souvislosti s plánovanou výstavbou kulturního domu. 

Výše popsaná historie změn na stavební substanci zemědělského dvora v centru města, zejména rozsáhlých demolic jeho jednotlivých částí  vyplynula z možností, které v průběhu let 1955 až 2010 měla různá vedení města zejména po stránce ekonomické.

Kdo se vrátí k na začátku zmiňovanému článku Jiřího Peši zjistí, že existovala dokonce studie výstavby zcela nového středu města (černobílá fotografie tamtéž), která evidentně počítala s asanací všech budov zemědělského dvora. Byla ale zřejmě příliš ambiciózní a nebylo podle ní uskutečněno nic ani na samotném náměstí Míru, ani v jeho okolí.

Studie zpracovaná Ateliérem Velehradský zveřejněná tamtéž, doznala rovněž změn. Její koncept však zůstal zhruba zachován.

​​​​​​​V dalším textu bych rád poukázal na vývoj v celkové  konfiguraci dnešního náměstí Míru, které se týkají zejména změn ve vytváření jeho dnešního okraje a objektů, které jej tvoří.

Objekty bývalého dvora Chorinských přiléhající ulici Stolařská byly zbourány v roce 2010

Nahoře vlevo : výřez z katastrální mapy města z třicátých let m.s. zachycuje tehdejší pozemkovou a stavební situaci ploch kolem zemědělského dvora, jehož majitelem byl rod Chorinských. Mimo něj jim patřily rovněž pozemky a stavby na západním okraji dnešního náměstí Míru.

Pohled ze strany dnešní třídy Nár. mučedníků, tehdy ovšem ještě nezastavěné. V pozadí vlevo zámek, uprostřed věž kostela Sv.Bartoloměje

Před válkou, kolem roku 1938, byla zbourána nižší část lesovny. Na snímku dole vlevo je na štítu vidět obrys její střechy. Řada domů na "nádražním" řádku v té době již stály (dnes tř. Nár. mučedníků)

Pohled od rohu dnešní třídy Nár. mučedníků směrem ke dnešní poště, v době pořízení snímku ještě hasičské zbrojnici (skryta za stromy)

Fotografie nahoře vlevo zachycuje roh dnešní třídy Národních mučedníků a náměstí Míru. Za rohem, směrem k nádraží již stojí všechny domy, které tam ve stejné podobě najdeme i dnes. Část pozemku, který dnes patří k prvního domu bývala v majetku Chorinských, jako tzv. lesovna, tedy sídlo správy panských lesů. Na této fotografii (50.léta m.s.) stojí již mezi dominantní budovou válcového mlýna a hájenkou tzv, „dům Žižlavských“, který byl rovněž postaven před válkou v těsné blízkosti mlýna (na fotografii nahoře vpravo jeho stavba ještě chybí). Začátkem 60.let m.s. dojde ke zbourání lesovny, na jejímž místě vyroste hotel Rozkvět.

Nahoře vlevo : válcový mlýn (výřez z fotografie rok 1902), v pohledu ze zadní strany, z pozemku, který patřil k lesovně. Na této fotografii z roku 1902 má mlýn pouhá tři podlaží. Později byly nadstaveny další dvě podlaží a provedeny další menší úpravy.

Nahoře vpravo : pohlednice datovaná 1899 zabírá částečně válcový mlýn, uprostřed kostel sv. Andělů Strážných a zcela vpravo zánovní, v roce 1892 postavenou hasičskou zbrojnici. Krásný záběr, byla pořízena v době konání tradičních trhů

Nahoře vlevo : 17.dubna 1975 byl válcový mlýn podnikem VHS odstřelen, jeho pozůstatky byly odklizeny a od této doby zůstalo místo po něm nevyužito (s výjimkou soklu z bílých cihel, na kterém až do roku 1989 trůnila velká, z plechu vyvedená písmena KSČ. Od nich pochází rovněž tradované označení velkého bytového domu, který dnes stojí v pozadí, jako domu “U tří písmen“

Nahoře vpravo : hasičská zbrojnice v plné parádě a se vší pompou. Oslava 10 výročí od jejího postavení (1902)

Nahoře vlevo : hasičská zbrojnice ještě jednou, tentokrát někdy na přelomu 60. a 70.let m.s., i s náčelníkem zdejších hasičů stojícím u vchodu

Nahoře vpravo : na objekt hasičské zbrojnice navazovalo oplocení zahrady sousedního domu, který byl prvním, v trochu tajemné a křivolaké ulici Hasičská (Úzká). Ta  nezůstala nic dlužna svému jménu a patřila neodmyslitelně k dávno zaniklému koloritu starého Veselí ​​​​​​​

Pokračování : Náměstí Míru – nekoncepčnost má původ v historii 3


Veselí nad Moravou, 28.února 2023

Autor článku : Vilém Reichsfeld