Náměstí Míru – nekoncepčnost má původ v historii 3

Nevyhovující původní zástavba

Tento díl je věnován původní zástavbě na pravé straně ulice Sokolovská  a přes roh navazující zástavbě ulice podél severozápadní  strany  zemědělského statku ve stádiu, které měla již brzy nahradit nová, moderní zástavba třípodlažními bytovými domy  s prodejním parterem. K zásadní změně došlo zhruba mezi roky 1956 - 1964, kdy byly ve dvou etapách postaveny bloky městských bytových domů podle typového projektu státní projekční organizace Stavoprojekt. Pro jejich výstavbu bylo nutno vykoupit a zbourat stávající zástavbu  zemědělských objektů a malých domků vesnického charakteru. Uvolněné místo po nich, jejich dvorky a zahrady (humna) bylo využito pro moderní a nadčasovou zástavbu bytových celků s vnitrobloky, které uprostřed města slouží potřebám jejich obyvatel.

Hospodářská váha pro nákladní vozidla stávala poblíž tehdejší hasičské zbrojnice, dnešní pošty 

Pohled do ulice Sokolovské v době, než došlo k zástavbě její pravé strany bytovými domy

Rožní dům, ve kterém donedávna bylo známé řeznictví  a dům sousední, který byl zbourán v 90.letech m.s.

Roh ulice Sokolovská přiléhající k dnešnímu náměstí v době, kdy se blížila demolice téměř celé její strany

Hospodářské objekty na rohu ulice Sokolovská a náměstí, v pohledu směrem k Panskému dvoru

Pohled z ptačí perspektivy přehledně dokumentuje situaci dosluhující původní zástavby v ulici U dvora

Tři záběry dokumentující stav ulice U dvora v původním stavu a na počátku její proměny. Její uspořádání a vhled se v padesátých letech minulého století začaly zcela zásadně měnit.                        Snímek vlevo nahoře zachycuje ulici v celé její šíři. První část bytového domu ještě  nestojí. V pozadí kostel Panny Marie.                            ​​​​​​​                              Na  méně kvalitním snímku vpravo nahoře je vidět původní  zeď dvora s výrazným vjezdovým  portálem ​​​​​​​Na fotografii vpravo dole je v pozadí dokončená 1.etapa zástavby, třípodlažní bytový dům s prodejními  prostorami v přízemí. Stavba  probíhala ve druhé  polovině 50.let minulého století. Zeď dvora je zbourána

Na závěr tohoto dílu přikládám dosud nepublikovaný obrázek, u kterého mám pochybnosti, zda se minulosti dnešního náměstí Míru týká. Na krásné fotografii vlevo je údajně Míkův dům (viz výřez z katastru se jmény majitelů). Získal jsem ji od veselského občana, který o tom nemá pochybnosti. Stavba však vzhledově nekoresponduje s fotografií, na níž je zachycena celá uliční fronta (třetí fotografie od shora vpravo).

​​​​​​​

Pokračování : Náměstí Míru – nekoncepčnost má původ v historii 4


Veselí nad Moravou, 14.března 2023

Autor článku : Vilém Reichsfeld