Názor občana k příspěvku ve  Veselských listech pro Září 2021

Redaktorem Veselských listů panem Zbořilem mně byl dne 29.září 2021 předán mailem tento dopis :


Vážený pane Reichsfelde,

v některých bodech Vašeho vyjádření v minulých Veselských listech s Vámi souhlasím. Výstavba ve Vámi popisovaných lokalitách je opravdu různorodá. Otázka je, jaký na to má vliv město.

Co mě ale přimělo k napsání tohoto dopisu, je Vaše věta o zničení krásného centrálního prostoru města. Opravdu bydlíme oba ve Veselí nad Moravou? Krásou nazýváte tu hrůznou stavbu finančního úřadu, která je náhodně umístěna v prostoru, cloní kus kina a nenese žádný užitek? Nebo se Vám stýská po drnech, jimž se říkalo vznešeně trávník? Nebo je vám líto čtyř olámaných akátů? Nebo je Vám smutno po asfaltové silnici sotva překrývající žulovou dlažbu s mnoha puklinami? Nebo byste si znovu prošel schodiště u knihovny? Mně se nová podoba líbí a těším se na odhalení druhé části. To, čemu říkáte dinosaurus (je to celá skupina zvířat, takže byste měl být konkrétnější – rozhodně to nevypadá jako Tyranosaurus rex), je moderní stavba, na kterou můžeme být pyšní. Díky usilovnému rozvoji turistického ruchu má centrum města potenciál stát se opravdu žijícím. Což dokazují i tolik kritizované lavičky v okolí fontány, kde kdykoli jdu kolem, na nich někdo sedí.

Pane Reischfelde, vy sám jste byl dlouhá léta ve vedení města. Byl byste tak hodný a mohl mi připomenout, co za Vašeho vedení bylo pro občany města uděláno? I když jste u toho možná nebyl přítomen, mohl byste se třeba zmínit o prodeji veselského zámku. Nebo umístění velkých nákupních center uprostřed města, když všude jinde jsou tato centra umístěna na okraji. Nebo byste mi mohl objasnit vznik a umístění onoho úžasného architektonického skvostu - finančního úřadu.

Děkuji.

S pozdravem


Jan Šaněk

Veselí nad Moravou