Nešťastné zámky. Ve Veselí i ve Bzenci.

Blíží se komunální volby. Na konci září, či začátkem října letošního roku občané opět rozhodnou, kdo povede jejich města. Zdá se, že ve Veselí bude velký výběr, do voleb se tady chystá až deset volebních subjektů. To v případě, že stávající vládnoucí koalice nepůjde tentokrát do voleb jako oficiální koalice SPOLU. V tom případě jich bude pouze osm. Ale je taky možné, že ještě nějaká další strana přibude.

Ve Bzenci se letošních komunálních voleb vládnoucí koalice nedočká, město je v současné době bez starosty i rady. Všichni totiž odstoupili kvůli prohranému referendu o bzeneckém zámku. V něm občané Bzence rozhodovali o tom, zda jej prodají soukromému investorovi, nebo si jej město má ponechat. Vedení města s výsledkem referenda spojilo svůj osud a tak po porážce v něm odchází.

Sympatické a zásadové jednání vedení města na straně jedné, možná ale také zbytečně okázalé gesto úspěšného týmu lidí na straně druhé. Starostovi ale věřím, že už je unavený.

Kdo o tom chce vědět více, přečtěte si článek v Hodonínském deníku, nebo nahlédněte na stránky Bzeneckého zpravodaje.

Bzenecký zámek je lepším stavu než ten náš, jeho stavební substance a historický sloh jsou zcela jiného charakteru než toho našeho a bzenecký zámek se na rozdíl od našeho nachází prakticky ve středu města. Velice krátkou dobu trval i souboj občanů a zastupitelstva o jeho budoucnost. Na rozdíl od našeho města, kde se kauza „Zámek“ táhne již celé čtvrtstoletí. Na rozdíl od Bzence však naše město zámek neprodalo (i když mu původně patřil), ani se kvůli němu nekonalo referendum, ale přišlo o něj trestuhodnou nedbalostí jeho zástupců v polovině devadesátých let minulého století. 

Ti zanedbali elementární péči o svěřený majetek, a jak se na Slovácku výstižně říká, zámek „prošustrovali“. Celý příběh zdejšího zámku je popsán v článku „Smutný je osud veselského zámku“, který byl prvním článkem těchto webových stránek vůbec. A ty stránky vznikly hlavně díky němu, aby bylo kde prezentovat fakta a názory, které do té doby nebylo kde zveřejnit.

O zdejším zámku se v poslední již moc nemluví. Občas si na jeho stav sice někdo veřejně posteskne, v lidech je však toto téma pevně usazené a není divu. Zámek zůstal jediným „bolákem“, který se od roku 2000 nepodařilo odstranit a jak to vypadá, za současného vedení města k tomu ani dojít nemůže. 

Mezi společností Wessels, která zámek vlastní, a vedením města panuje přes „usmiřovací“ schůzku, kterou na podnět starosty Koláře pomohl zorganizovat tehdejší senátor Ivo Valenta i nadále stav, který se dá označit jako zákopová válka. Společnost Wessels odložila již před touto schůzkou své aktivity ve Veselí „k ledu“ a nehodlá se do Veselí vrátit a začít se zámkem něco dělat, pokud se nezmění vedení radnice, jejímž neférovým jednáním se cítí být značně poškozena.

Wessels investoval do zámku značné finanční prostředky v řádu desítek milionů korun, nakoupil desítky hektarů lučních pozemků pro zamýšlené golfové hřiště,  pronajal si, z mého pohledu zcela zbytečně bývalé zahradnictví a tzv. Salajku, jejichž pronájem dle údajů majitelů společnosti stál kolem 6 milionů korun a nakonec byl nucen je odevzdat městu, aniž by z toho měl jakýkoliv užitek.

Nedivím se jim, pokud vezmu v potaz, jak radniční koalice naložila se dvěma jmenovanými lokalitami, tedy se zahradnictvím a Salajkou následně. Wessels zaplatil za pouhý nájem těchto nemovitostí během pár let těžké miliony, a po jejich vrácení městu bylo prodáno právo stavby na 5 let (dodatečně prodloužené ještě o dva další roky pro neschopnost Vinařství, vyřídit a získat územní rozhodnutí a stavební povolení v první lhůtě) a následný prodej obou nemovitostí společnost Vinařství Veselí nad Moravou s.r.o. za zhruba třetinu toho, co zaplatila společnost Wessels. Tak tomu se říká dobrý „kauf“.

Starostou, pod jehož vedením k prodeji v roce 2017 došlo, byl ing. Miloš Kozumplík, který byl od samého počátku u všech zásadních rozhodnutí týkajících se zámku, včetně funkce člena představenstva společnosti LCS Zámek a.s., jehož rozhodnutí v roce 1994 vedlo ve svém důsledku ke ztrátě zámku z majetku města a jeho prodeji při likvidaci konkursní podstaty společnosti  LCS Zámek a.s. za rovný jeden milion korun manželům Štěrbovým z Kunovic.

Jsem dnes pevně přesvědčen o tom, že důvodem pro „vystrnadění“ společnosti Wessels ze zahradnictví i Salajky byl vedením města tehdy ještě dobře skrytý úmysl, aby se tyto nemovitosti dostaly do rukou majitele pražské developerské společnosti TRIGEMA ing. Marcelu Souralovi, který je také vlastníkem společnosti Vinařství.

Nedávno spadl do klína Vinařství Veselí nad Moravou další „dáreček“, budova TIRC u Baťova kanálu. To za 6 milionů korun získalo objekt, který má hodnotu podstatně vyšší, nehledě na další, pro město i samotný Baťův kanál negativní souvislosti.

Jak na pozemky bývalého zahradnictví a Salajky, tak budovu TIRC u Baťova kanálu byly vypsány veřejné soutěže. V obou se Vinařství Veselí nad Moravou umístilo díky své nižší nabídce až na druhém místě. Přesto bylo vyhodnoceno jako vítěz obou soutěží a pozemky mu byly přiklepnuty. Proč? Vítězům, kteří se ve svém podnikání bez města neobejdou (provozovatel služeb na BK v prvním případě a provozovatel Kafé v kině ve druhém případě), bylo zřejmě naznačeno, že je žádoucí, aby byli zticha a neprotestovali proti "upravenému" výsledku soutěže. Tohle se totiž na radnici moc dobře umí.

Ostatně, kdo a proč asi financuje nákladné volební kampaně TOP09 ve Veselí? Pro pěkné oči starosty Koláře to asi nikdo nedělá!


Veselí nad Moravou, 18.ledna 2022

Autor článku : Vilém Reichsfeld