O práci a smyslu městské policie

Právě čtu na webu města článek „Vyjádření Městské policie k případu sraženého psa umístěného v kotci“ (http://www.veseli-nad-moravou.cz/vyjadreni-mestske-policie-k-pripadu-srazeneho-psa-umisteneho-v-kotci/d-609238).

Nepochybuji o tom, že Městská policie konala přesně tak, jak se to od ní očekává a zaslouží za to pochvalu.

Na FB nechodím, takže nevím, co se tam přesně řešilo, ale předpokládám, že lidé, kterým záleží na zvířatech a se kterými sympatizuji, zřejmě neměli úplně správné informace. Důležité je, že vše dobře dopadlo.

Asi před měsícem, z pondělka na úterek byla nějaká divná noc. Nemohl jsem dlouho usnout a když už se to málem podařilo, přišla si v půl jedné po půlnoci pro manželku, aby šla k ní do postele mladší dcera, která už od tohoto manýru před léty upustila. Opět se už skoro podařilo zabrat, když mě kolem jedné budí starší dcera s tím, že někde nedaleko už dlouho naříká pejsek. Slyšel jsem jej taky, ale nejdřív jsem dceři řekl, ať to nechá být. Po deseti minutách nářků jsem se oblékl, vzal mobil a baterku a vyrazil na ulici. Bylo čerstvě po dešti. Klopýtal jsem přes silnici (I/55) – jsou na ní vyjeté neuvěřitelné podélné vlny. Tam, odkud se kňučení ozývalo však zvíře nebylo, pouze se to odráželo z Orlovny, kde jsem za chvíli pejska našel. Naštěstí to byl pouze sousedův Maxík, kterého při večerním vjíždění do zahrady zapomněli zavolat zpět a tak zůstal bezprizorní venku. V jednu hodinu v noci. Obcházel jsem sousedův dům, ťukal baterkou silně na okna přízemí, ale nic. Až mě napadlo zavolat Davidovi, který se ale povětšinou zdržuje v Kuželově. Hurá, vzal to, vzápětí típl a ihned volal zpět. Byl bohudíky ve Veselí a problém byl vyřešen. Viděl jsem už jen z povzdálí, jak pejsek mizí ve dveřích sousedního domu.

Ovšem první věc, která mně napadla, když jsem vyrazil hledat zdroj nářků byl scénář ponurý. Co budu dělat, když najdu pejska zraněného a trpícího? Na koho se obrátím? Asi bych nakonec vzbudil veterinářku, která bydlí blízko, je svému povolání oddaná a nevyhodila by mě.

Vždycky jsem byl toho názoru, že v takovém městě, jakým je Veselí nad Moravou by měl být ve dne v noci někdo, kdo pomůže v jakékoliv situaci, že tady musí být někdo, kdo zajišťuje naše bezpečí, klid a jak se říká „ví si rady“. Je tomu tak?

"Bezpečné město ve dne i v noci"

Tak zní jedna z volebních proklamací volební strany Veselská TOP 09 a nezávislé osobnosti.

Strana ve volbách zvítězila a postavila starostu, kterým se stal JUDr.PhDr.Petr Kolář,Ph.D. Ten je rovněž pověřen vedením městské policie, která má v současné době 12 strážníků (včetně velitele), kteří jsou zaměstnanci města.

Městská policie mívala dříve až 16 strážníků a proto bylo možné, že v každou denní, či noční hodinu byli ve službě tři z nich. Jeden na služebně, kde má na starosti městský kamerový systém, pult centrální ochrany a operativní službu u telefonu a vysílačky.

Dnešní provoz zdejší městské policie je zredukován na službu od 07.00 do 19.00hodin po celý týden a k tomu od 19.00 do 07.00hodin ze čtvrtku na pátek, z pátku na sobotu a ze soboty na neděli.

Městská policie dříve stavěla společné noční hlídky s Policií ČR, ta však bohužel již dávno toto prospěšné opatření jednostranně vypověděla.

Policie ČR, která má služebnu vedle staré budovy Městského úřadu, kde sídlí i městská policie není v noci ve Veselí nad Moravou prakticky přítomna, protože vyjíždí do rajonu, tedy obcí a oblastí, které pod výkon její služby rovněž spadají.

Skutečností je tedy fakt, že noci z neděle na pondělí až středy na čtvrtek (čtyři noci od 19.00 do 07.00hodin) jsou v našem městě prakticky bez účinného pokrytí buďto městskou policií, nebo Policií ČR. Na služebně městské policie se pouze nachází jeden její zaměstnanec, který dozoruje městský kamerový systém, pult centrální ochrany a operativní službu u telefonu a vysílačky. Nemá však možnost jakkoli a kdekoli prakticky zasáhnou, je-li toho zapotřebí. Tuto skutečnost nevidím v souladu s již zmíněným heslem „Bezpečné město ve dne i v noci“.

Městská policie a smysluplnost její činnosti je prakticky neustále, již od doby jejího zřízení předmětem diskuzí ze strany veřejnosti. Ne snad ani proto, že na ni město vydává veřejné prostředky, ale proto, že v ní nevidí opravdu účinné ochránce veřejného pořádku, ale spíše orgán, který má šikanovat občany.

Obviňuje ji často z účelového vybírání pokut za špatné parkování a jiné dopravní a správní delikty. S tím bych se rozhodně neztotožnil a nejsem toho názoru, že tato činnost městské policie jakkoliv překračuje rozumnou mez. Kdo tomu nevěří, ať si porovná statistiky. Navíc je potřeba, aby všichni věděli, že nemají pouze práva, ale také povinnosti a že se vše řídí nějakými pravidly, která je třeba dodržovat.

Občany spíše trápí to a rovněž si na to stěžují, že v určitých oblastech je vymáhání dodržování těchto norem ze strany městské policie liknavé, či přímo přehlíživé. Jinými slovy, než problém řešit, raději se díváme jinam, nebo se vymluvíme.

Z e-mailu jedné mladé maminky (je podstatně delší se širokým spektrem pohledů na problémy města), vybírám odstavec týkající se městské policie a cituji doslovně :

"Městská policie - na co ji vůbec máme? Proč každý večer po desáté hodině neobjede město, hlavně v letních měsících otevřené zahrádky v restauracích ? Po desáté hodině má být klid a ne abychom poslouchali do ranních hodin řev z hospod. viz Paška v Milokošti, Orelka nebo Ranč . Jak je to možné, že co víkend je tam do pozdních ranních hodin hudba a řev? Nevšimla jsem si, že někde v městské vyhlášce je pro ně výjimka.

Několikrát jsem byla svědkem, že byl na Chaloupkách na pískovišti slet puberťáků a jiných existencí v pozdních večerních hodinách. Policie pouze projela a to bylo vše".

Je to pouze jeden příklad názoru občana města, mladé ženy, které není zatěžko popsat, co ji trápí. Spousta ostatních lidí pouze nadává, ale jinak se k ničemu neodhodlají.

Vím, že se nyní snaží pan Homa poukázat na problém s hlasitými ohňostroji, petardami a jinými zdroji výbuchů. Drtivou většinu občanů a zvířata to zcela jistě zlobí a obtěžuje (teď nemám na mysli půlnoc o Silvestru, to by se dalo vydržet). Není  možné, aby si každý udělal ohňostroj a bouchal, kdy se mu zlíbí, ale je těžké v praxi tento problém řešit. Většinou totiž práskají nezletilci, na které je městská policie krátká.

K bezpečnosti patří také dodržování pravidel silničního provozu. Zdá se, že mnoho řidičů ignoruje „pravidlo pravé ruky“ a myslí si, že když jede po širší vozovce, ke které se připojuje jiná užší(obě bez dopravního značení), je tím dána jeho přednost. V poslední době bylo několik nehod založených na nedodržování tohoto pravidla. Takhle to ale nefunguje a je potřeba osvěta.

Všeobecně se o našem městě dá jistě říct, že je tady zatím bezpečno a přes občasné výstřelky popsané v uvedeném e-mailu i klid. K prázdninám a teplým letním nocím patří i zábava venku. Ale vše musí mít své meze a hlavně, všichni musí mít pocit, že na to někdo dohlíží. Někdo, kdo je shovívavý, když je pro to důvod a tvrdě zasáhne, když je to nutnost.

Zatím je tedy bezpečno v naší milé vlasti i v našem krásném městě. Jsme rádi a těšíme se z toho. Tato situace však nemusí trvat věčně a zejména ne tehdy, když se podcení. Třeba tím, že tady v noci není nikoho, kdo by v případě nouze pomohl. Pak se totiž nedá konstatovat, že máme „Bezpečné město ve dne i v noci“.

Od pana starosty a velitele městské policie bych očekával komplexní zprávu o situaci, týkající se zajištění bezpečnosti v našem městě nyní i v budoucnosti. Volební slogan byť je sám o sobě libozvučný zůstane pouze planým slibem, pokud nebude naplněn.

Myslím, že všichni budou souhlasit s tím, že je důležitější mít dobře fungující a trvale obsazenou městskou policii, která je pro občany zárukou klidu a pořádku ve městě a to ve dne i v noci, nežli pár metrů nového chodníku, či cyklostezky navíc.


Ve Veselí nad Moravou, 17. prosince 2018

Autor článku : Vilém Reichsfeld