O Veselí a Veselanech

Tato stránka je malou databází s internetovými odkazy na webové stránky, které se týkají našeho města, případně také zajímavých stránek v okolí, které by vás mohly zajímat. Neobsahuje odkazy na úřady, instituce a firmy.

Mimo to zde naleznete rovněž seznamy literatury se vztahem k našemu městu a další všeobecné informace, které budou průběžně doplňovány.

Rozhodně si nedělá nárok na úplnost informací. Naopak, každá zajímavá informace od čtenářů je vítána.