Očima zastupitele - březen 2022

Občane, nestarej se a neobtěžuj!

O revitalizaci sídliště Chaloupky tady byla řeč před měsícem. Přinese prý klidovou zónu i nová parkovací místa, stojí v nadpise článku, který je zveřejněn na webu města.

Po přečtení článku se ozvali občané, kteří v bytových domech v Chaloupkách bydlí a docela rozčileně si stěžovali na aroganci a necitlivost, které se jim ze strany vedení města dostalo. Nelíbí se jim totiž zbytečné a brutální kácení zdravých stromů, ani způsob, jak je s nimi  vedením města zacházeno.

Jako už mnohokrát občanům předtím, i jim opět jde o zachování původní zeleně, tedy krásných vzrostlých stromů, které na místě budovatelského počinu města prozatím klidně rostou. "Prozatím" proto, že se zase, jako už tolikrát předtím chystá jejich plošné vykácení, aby tak uvolnily místo nové, „ušlechtilé“ výsadbě plánované revitalizace.

Slovo „revitalizace“ (znovuoživení, posílení, vzpruha) znamená v novátorském brutálním pojetí města vybourání všech stávajících konstrukcí, vykácení všech stromů a na takto vzniklé pláni pak vybudování něčeho nového. V této převratné době se totiž označuje vzletným názvem kdejaká nepromyšlená necitlivost a brutální ničení něčeho, co klidně může sloužit dále.

Že se ještě najdou občané, kteří mají o své město zájem, není jim lhostejné co se v něm děje a mají upřímnou snahu se na tom podílet, není vedení radnice recht, jak se říká.

Snímky pořízené v době vegetace dokazují, že se většinou jedná o krásné stromy v produktivním věku, které je, jak se říká "věčná škoda" pokácet. Namísto nich tam  budou vysazeny stromky, které budou potřebovat deset a více let, než se vyrovnají těm pokáceným. Jací jsou to architekti, kteří zřejmě mají problém se začleněním stávající, krásné a zdravé zeleně do svých projektů? Tohle se přece ve školách nemohou učit. Řekl bych, že tady vítězí stupidní unifikovanost a dobrý "kšeft"

A tak se ženy z Chaloupek, kterým se brutální řešení projektu „revitalizace“, ale především bezohledného kácení stromů nelíbí domluvily, že vyšlou na radnici svou zástupkyni k vyjádření své nelibosti s kácením zdravých stromů a případnému projednání ušetření jejich života. Jejich zástupkyně se paní sekretářce telefonicky ohlásila, dohodla si termín schůzky u místostarosty a na její žádost zanechala také telefonní číslo pro případ, že by se něco za strany radnice změnilo. 

​​​​​​​V dohodnutý den a hodinu se zástupkyně žen z Chaloupek s důvěrou a v očekávání plodné debaty o zachování zeleně s místostarostou na radnici dostavila. „Teď tu byl, právě odešel. Museli jste se minout“ pravila sekretářka nebohé vyslankyni chaloupeckého lidu. „Ale počkejte chvíli, já Vám seženu úřednici, která to má na starosti“, pravila dále. Sehnala, dostavila se, rozhovor byl klidný, ale neplodný. Jak jinak to taky mohlo dopadnout, když úředník nic nerozhoduje a má z popisu práce za úkol, hájit zájmy radnice. To přece všichni ví, proto se každý snaží jednat alespoň s místostarostou. Ale jak se ve Veselí obecně traduje, ani jeho pochopení a snaha pomoci, či vyjít vstříc nemusí být korunována úspěchem. 

Zbytečná cesta s nadějí na radnici a poté návrat s nepořízenou a rozčarováním. Případ to jistě není ani první, a bohužel ani  poslední. Občane nestarej se a neobtěžuj!

Aktualizace - dvě hodiny po zveřejnění tohoto článku :

Až na nepatrné výjimky byly všechny stromy podél chodníku, ty, které je vidět na obou obrázcích obrovským tempem pokáceny a odklizeny. Asi proto, aby ten masakr nevzbudil občanské pohoršení. Volala mně paní z Chaloupek a plakala při tom.

Úterý, 1.března 2022 - 10.30hod : Pokáceno, odvezeno, téměř uklizeno


Veselí nad Moravou, 1.března 2022

​​​​​​​Autor článku : Vilém Reichsfeld