Očima zastupitele – červen 2022

Staronové téma  - náměstí Míru, které se nepovedlo

Sám bych to téma teď ani nevytahoval, před volbami na přetřes jistě ještě přijde. Je však zásadní pro mnoho občanů našeho města, kteří okolo něj chodí a naštvaně skřípou zuby.

Pánové z vedení města udělali zásadní chybu, když se za asistence namyšleného  a o svých kvalitách přesvědčeného architekta pustili do třístupňové rekonstrukce veledůležitého městského prostoru, kterým náměstí Míru jistě je. Neptali se veřejnosti, nestáli o názor obchodníků, kterým na něm město pronajímá obchodní prostory, nezajímalo je, co si o tom myslí stovky lidí, kteří u něj bydlí. Výsledkem je urbanistický zmetek ! Tak se o něm, vyjádřil jeden ostravský urbanista.

Pánové z radnice prosazovali pouze vlastní představu, podporováni přesvědčením o své genialitě a výjimečnosti. Jinak než fiaskem, to potom ani dopadnout nemohlo.

Velký prostor středu města, který prozatím prošel dvěma etapami přestavby  možná  někomu vyhovuje, rozhodně ale ne těm, které jsem shora vyjmenoval.

Sám jsem to sice doposud nahlas neřekl, ale přidávám se rázně k těm, kteří zastávají názor, že toto náměstí není prostorem pro pořádání pravidelných kulturních a společenských akcí!

V tom smyslu, jak si to vymyslelo vedení města a jak se o tom občas dočteme ve Veselských listech v rubrice „Očima zastupitelů“, v pochvalných reakcích některých zastupitelů.

Proč tam občas neuspořádat stěžejní společenskou akci, podobně, jako pořádají Strážníčané, Hradišťané, Bzenčané, či Kyjovjáci vinobraní, nebo Slovácký rok? Proti tomu by jistě nikdo nic nenamítal, s tím by se asi smířili i obyvatelé okolních bytových domů. Taková akce do centra patří.

Nebylo by k tomu třeba monstrózního, superdrahého a prostor náměstí svou hmotou i umístěním devastujícího zastřešení, které je sice ukázkou technického umu, ale rozhodně ne urbanistického citu a smyslu pro uspořádání a estetiku takového prostoru, kterým náměstí Míru je. Stačilo by k tomu velké mobilní zastřešené pódium, podobně, jako právě v té Strážnici, Hradišti, či Kyjově (naše radnice jej dávno vlastní). Výstřelky a přehmaty posedlého architekta, jako nebezpečné vodní kanálky, sterilní zatravněné záhonečky v nerezových obrubách, či pro postávání při kulturních akcích nevhodná, nepohodlná a již bůhví pokolikáté předělávaná kostrbatá dlažba před pódiem, jsou Veselanům notoricky známé. Zeptejte se obchodníků, jak jim jdou kšefty, když veřejnost nemá kde zaparkovat a raději jede nakoupit tam, kde najde zázemí, zeptejte se tělesně postižených, jak jim je, když se musí dostat na poštu bez příjezdu k ní a bez možnosti parkování, zeptejte se stovek obyvatel přilehlých bytových domů, jak je otravují hlučné kulturní akce, zde pořádané ! 

Názorná ukázka pojetí "moderní architektury"  na titulní stránce Veselských listů. Dokladuje bezradnost architekta, který si evidentně nevěděl rady s využitím plochy. A tak pro naši "potěchu" vytvořil bezútěšné a nudné korzo mezi smysl postrádajícími políčky  anglického trávníčku. Už jste někdy viděli na všech těch šestnácti dlouhých lavicích sedět více než deset lidí  současně? Dokladem pokleslého vkusu radnice je ostatně už samotný výběr této fotografie pro obálku Veselských listů 

​​​​​​​​​​​​​​Chyba za chybou, za které občané města, pro které mělo být náměstí budováno doplatí především, a to bohužel trvale. To v případě, pokud se něco zásadně nezmění a nedojde k nápravě těchto  draze zaplacených omylů a zcestných představ o uspořádání a funkci náměstí. 

Jediným řešením, jak tento neuspokojivý stav změnit, je proto důkladná revize této nepodařené a zcela chybně pojaté přestavby a stavební náprava chyb.

Každý, kdo zažil kulturní a společenské akce v městském parku na ně rád vzpomíná. Letní kino, taneční zábavy, "čaje" a koncerty za slunných odpolední i vlahých letních večerů patřily kdysi každoročně ke zpestření kulturního a společenského života ve městě. V devadesátých letech minulého století vše skončilo díky názoru některých funkcionářů města, že park už k takovým účelům být využíván nemůže, protože mu lidé škodí

Abych shrnul základní parametry potřebných úprav, je třeba :

  • zabránit výstavbě plánovaného bytového domu, který zničí prostor náměstí natrvalo
  • upravit naprosto zbytečné předimenzované zadlážděné plochy tak, aby vznikly nové, tolik potřebné parkovací místa pro zákazníky obchodů i dalších zařízení
  • „polidštit“ (pokud se to tak dá říct) začlenění zeleně do ploch náměstí a vrátit tak přírodě její důstojnost
  • vymístit z náměstí pravidelné pořádání kulturních akcí na jiné místo a plochu pro diváky věnovat zeleni a infrastruktuře pro odpočinek

Dojít k novému a uspokojivému řešení se dá pouze po široké dohodě s občany a za účasti nestranných odborníků!

Jistě se u toho posledního bodu zeptáte, co je myšleno tím „vymístit z náměstí“, ale také, kam.

Naše město má tradiční místa, kde měly kulturní a společenské akce své zázemí. Bylo to tehdy ke vší spokojenosti občanstva, mladých i starších. Jedno je v krásném stinném prostředí městského parku, druhé na koupališti a třetí v areálu kolem Baťova kanálu.

Ztráty parku pro pořádání krásných zábav i kulturních akcí jsem vždy litoval, ale časem jsem to oželel. Teď mně to několik lidí připomnělo, já se k nim nadšeně přidávám a budu o to usilovat.

Jejich nespokojenost, kritika i přání byly pro mě také podnětem pro tento článek rubriky „Očima zastupitele“.

Dodatek článku z 1.června 2022 : 

Od mladé rozezlené občanky města Lucie jsem po zveřejnění článku dostal mail s fotkou (fotografie dole vlevo) a krátkým textem :

" Výsadba květin do truhlíku na náměstí Míru. Jsou tam asi čtyři tyto vysoké a několik menších. květinových „objektů“. Nevkusné, kýčovité, přeplácané. Náměstí bohužel nedává žádný smysl, je to pouze přehlídka marnivosti. Tyto obrovské květináče už na dálku působí jako cirkus. Větší nevkus jsem dlouho neviděla."

Po tom, co předvedli radniční kýčaři na náměstí s jeho vánoční  ozdobou,  už  se tomu,  co popisuje  Lucie ani nedivím. Někdo na radnici zřejmě touží občany města šokovat  pompou,  a  za  každou  cenu  je  přesvědčit 

o tom, že náměstí je krásné a povedené. Každý další krok radnice, směřující k dalšímu "vylepšení" jeho vzhledu ale bohužel těm, kterým se náměstí pro vážné chyby, špatnou koncepci a funkčnost  nelíbí,  pouze dokazuje, že se ve svém úsudku nemýlí!​​​​​


Veselí nad Moravou, 31.května 2022

Autor článku : Vilém Reichsfeld