Očima zastupitele - duben 2023

Každý, kdo občas parkuje u Komerční banky ve Veselí  a poté odjíždí, tedy z tohoto místa couvá do zbytečně úzké komunikace, musí přejet červeně vyznačený pruh vyhrazený  cyklistům. Je součástí nešťastného a kontroverzního řešení celého prostoru náměstí Míru, přesněji, jeho 1.etapy.

Nezbylo nám, než si na něj zvyknout a žít s ním. S čím se ale v žádném případě ztotožnit nelze, je ta neuvěřitelná situace, kterou nám způsobil projektant s požehnáním vedení  města tím, že těm kolmo parkujícím autům nastražil hned za jejich zádě právě ten červený pruh pro cyklisty.

Fotky vlevo a vpravo jsou pořízeny v roce 2018 :

​​​​​​​Kolik kolizí, prozatím ještě bez vážných důsledků a újmy na zdraví už tady bylo nevím. Faktem však je, že k nim dochází a většinou, díky duchapřítomnosti řidičů i kolařů končí ťukáním na čelo, nadávkou, nebo hádkou. ​​​​​​​

Už v červnu roku 2018 jsem poslal podnět dopravnímu inženýrovi Policie ČR v Hodoníně dopis s podnětem, volajícím po nápravě této situace. Na odpověď jsem si počkal rovné dva měsíce, kdy mně po mé urgenci bylo sděleno toto : ​​​​​​​

V reakci na Váš podnět k prošetření dopravního řešení po zhotovení stavby sděluji, že stavba byla provedena podle schválené projektové dokumentace, autorizované inženýrem pro dopravní stavby a odsouhlasena Policií ČR. Jsme si vědomi toho, že tato, ani jiná dopravní stavba nemůže v plné míře zajistit bezpečnost silničního provozu za předpokladu, že se účastníci provozu nebudou řídit ustanovením § 4 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích - chovat se ohleduplně a ukázněně.

Cílem projektu bylo usměrnit provoz cyklistů v návaznosti na schválený generel cyklistické dopravy Města Veselí nad Moravou. Vzhledem k tomu, že byl požadavek města na umožnění provozu cyklistu v protisměru jednosměrné pozemní komunikace, bylo nutné pro orientaci nejen cyklistů, ale i ostatních účastníků provozu cyklopruh na komunikaci vyznačit.

Co jiného jsem taky mohl čekat, když to psal pracovník, který stavbu povoloval. A tak jsem celou věc pustil z hlavy a vzpomněl si na ni, pouze, když jsem u banky sám parkoval a s klením taky tehdy, když jsem jednou při vyjíždění z parkoviště málem srazil cyklistku, protože při sebevětší opatrnosti není možné kvůli chybějícímu výhledu (pokud vedle vás stojí auta) situaci zodpovědně posoudit. Skončilo to pouze výměnou názorů a oboustranným odsouzením géniů, kteří to takto navrhli a schválili. Nebyl jsem sám, komu se to stalo a postěžovalo si mně na to několik lidí.

Proto jsem letos v polovině března oslovil písemně BESIP, když jsem předpokládal, že by je to snad mohlo zajímat a i když nemohou nic rozhodnout, alespoň se k problému vyjádří. Odpověď přišla mailem vzápětí : ​​​​​​​

BESIP není  kompetentní řešit místní úpravy provozu, předmětem činnosti oddělení BESIP jsou preventivní aktivity na zvyšování bezpečnosti v silničním provozu, více na www.besip.cz

Je nutné se obrátit s Vaším dotazem na příslušný správní úřad na krajském úřadě.

Hlavně, že to mají jako heslo na propagační nástěnce! Tak ať si ti BESIPoví odborníci dál rozdávají samolepky o tom, jak zvýšit bezpečnost silničního provozu.

Nicméně jsem využil jejich rady a obrátil se vzápětí na Krajský úřad JMK, odbor dopravy v Brně.

Po pár dnech bez odpovědi, potvrzující alespoň přijetí mého mailu s vícero přílohami, jsem tam, a bylo to v poledne, zavolal. Zvedla to velice příjemná paní, se kterou jsem to asi čtvrt hodiny řešil a nakonec ji vysekl pochvalu za skvělý a hlavně lidský přístup k věci.

15.března 2023 jsem pak z Krajského úřadu obdržel dopis zaslaný poštou, který celou situaci i její řešení popisuje. Na obrázku vlevo je text odpovědi Krajského úřadu na můj podnět.

​​​​​​​Jsem zastupitel, člen Komise bezpečnosti a dopravy, ale ani slůvko z mé strany o tom, řekl bych nebezpečném problému v těchto orgánech z mé strany nepadne.

Ví o něm totiž dávno úplně všichni. Vedení města, Městská policie i členové té komise. A pokud někdo řekne, že neví, pak asi nevnímá, co se ve městě děje a co občané řeší. Úřední povolení přitom není podstatné. Rozhodující je, že to místo je nebezpečné a dochází na něm ke kolizím. Zatím, díkybohu, bez vážných následků. 

Celá věc je teď opět na začátku, ale pro mě definitivně skončila. Na tahu je někdo jiný. Tedy pokud si vůbec připouští problém, který tady plánovaně, posvěcen úředním razítkem vznikl.

​​​​​​​

​​​​​​​Veselí nad Moravou, 4.dubna 2023

Autor článku : Vilém Reichsfeld