Očima zastupitele - leden 2022

Radnice si lže do kapsy !

Že méně je někdy více, praví staré pořekadlo, zásada osvědčená zejména v módě a všem, co se týká vkusu. Totéž platí dvojnásob při pohledu na vánoční výzdobu obou veselských náměstí. Bartolomějského, ale zejména Míru.                                                            Nechtěl jsem už kazit kritikou atmosféru předvánočního zastupitelstva, které se konalo 16. prosince 2021, a tak ji vyslovuji až nyní.                           Přeplácané, nevkusně pompézní a určitě také drahé. To je charakteristika záplavy světel a světýlek, které zřejmě mají navodit patřičnou předvánoční náladu občanů města v době, která rozhodně není veselá a provází ji řada velkých starostí a problémů. Mnoha lidem není právě do smíchu, mají finanční starosti a při pohledu na to radniční mrhání financí za pořízení osvětlení a jeho provoz právě v době, kdy se ceny energií prudce zvyšují, si zřejmě myslí své.                    Proč musím bzenčanům závidět jejich překrásný a důstojný vánoční strom, když projíždím kolem kýčovitého, provedením navíc odfláknutého lunaparku na Bartolomějském náměstí?                                          Nejde ale jen o to. Dost lidí bydlících v okolí těch monstrózně přesvětlených lokalit si stěžuje na to, že jsou rušeni záplavou světla a nemají patřičné podmínky pro klidný spánek. Padají příměry o komediantském vkusu a kýči. Mám na to podobný názor, a tak jej tady také zveřejňuji.                                To, co vidíme na obou náměstích, rozhodně není známkou pokory, střídmosti a adventního rozjímání, a v tomto smyslu ani navození přiměřené předvánoční atmosféry. Divím se, že se nenajde nikdo, kdo by to pánům na radnici sdělil, když si toho nejsou sami vědomi. A když už ne, tak bych doporučil řídit se oním osvědčeným, že „Méně je někdy více!“, o kterém už jistě někdy slyšeli. Ženy o tom ví své, tak by možná neškodilo, svěřit podobné záležitosti právě jim!   

Slavobrána nevkusu a kýče na náměstí Míru,  potuplovaná ještě její prezentací na obálce Veselských listů. Orientální pompéznost aplikovaná na Moravském Slovácku, doplněná pro jistotu ještě názvem a logem města pro ty, kteří do něj zabloudili . Už tam chybí jen sdělení, že jsme "Smart city 2021"

Zvítězili jsme v celostátní soutěži SMART CITIES 2021 (proč musíme v českém prostředí používat anglické výrazy, když pro to máme plnohodnotné vlastní, mně uniká a považuji to za stupiditu). Jsme nejlepší v zavádění chytrých technologií. Je to však pouze slupka, která skrývá nahnilé ovoce utajování, a neochoty vedení města zveřejňovat zcela zásadní věci, které by měly být veřejnosti přístupné. V první řadě by vedení města mělo diskutovat s občany o tom, co a jak se má ve Veselí budovat, a neponechávat taková zásadní rozhodnutí na vkusu a vůli několika "vyvolených". Podle toho to totiž potom i vypadá.

Vedení města nenechá nikoho „nahlížet pod pokličku“ a mluvit do věcí, které by veřejnosti být z principu sdělovány měly. Rada města až na výjimky účelově  zneprůhledňuje svá usnesení.  Zejména ta, která se týkají zadávání veřejných zakázek. Veřejnosti ztěžuje, či úplně znemožňuje udělat si přehled o tom, co vůbec rada schvaluje, natož něco kontrolovat. Formulace „dle předloženého návrhu“ je pouze vyjádřením její arogance. Takový „návrh“ se dá kdykoliv dodatečně pozměnit, či upravit. Tato praxe je bohužel trvalá, takhle to chodí už třetí volební období. Usnesení by mělo obsahovat elementární údaje, tedy s kým se smlouva uzavírá, o jakou akci jde, finanční údaje, termín plnění a alespoň zjednodušeně, čeho se případný dodatek ceny týká. Tedy ty údaje, se kterými jsou členové rady seznamováni (doufám) na její schůzi.

K radničnímu webu se váže také Facebook. Vyhýbám se této sociální síti, ale hlasy občanů, které se jí týkají, zejména těch mladých, jsou k nepřeslechnutí. Vytýkají mu aroganci, mazání nepohodlných názorů a povýšenost, která nesnáší nepohodlný názor. Nezávidím jejímu správci nechutnou cenzorskou agendu. Tedy pokud to ta dívčina nedělá z přesvědčení o správnosti svého chování.

Buransky, bez stavebního povolení a souhlasu památkářů zohavit církevní památku a ještě se u toho hrdě prsit a vychvalovat na webu města i ve VL mohou pouze lidé, kteří trpí zbytnělým egem, a občany města zřejmě považují za hlupáky, kteří jim všechno sežerou.

Obdobné je to i s nedávno dokončenou a s pompou otevřenou rekonstrukcí II.etapy náměstí Míru. Že ji většina občanů z nejrůznějších důvodů nepřijímá, a nepovažuje za podařenou, si zřejmě vedení města nepřipouští. Už se také objevují návrhy, že se tato nepodařená rekonstrukce bude muset v příštích letech rekonstruovat a polidštit tak, aby byla pro veřejnost alespoň trochu snesitelná. Ohlasy přichází i od odborné veřejnosti z okolních obcí. Nástupní prostor před kulturním domem, na kterém stojí jeviště, měl své opodstatnění a před šedesáti lety jej nevymyslel žádný hlupák. Že jej zničil bezohledný nápad, postavit na něm byť technicky originální zastřešení jeviště, je kupříkladu názor architekta z blízkého okolí.

Je to zásadní místotvorný omyl radničních plánovačů a najatého realizátora. Myšlenka „obohatit“ střed města a obyvatele přiléhajících bytových domů o zdroj značného, byť kultivovaného hluku, zdá se, nebyla rozhodně přijata s libostí. Při rekonstrukci nebylo myšleno ani na ty, a že je jich drtivá většina, kteří by chtěli na náměstí hodně zeleně pro oddych a odpočinek, namísto betonové ranveje. A tak radnici zase nezbývá nic jiného, než vlastní selhání vydávat za úspěch. Stejně jako u kapličky. 

Klidný a uspořádaný odpočinkový prostor před kulturním domem byl zastavěn ocelovým monstrem. Kolik rozumu a pocitu sounáležitosti s městem musí člověk mít, aby nespáchal tak strašný urbanistický zločin?

Ostatně při čtení příspěvků koaličních zastupitelů v rubrice „Očima zastupitelů“ mám trvale dojem, že od samého zavedení této rubriky mají buďto přímo, nebo mezi řádky za úkol pouze odvracení kritiky a obhajobu nevydařených  investičních počinů radnice. A také posilování neopodstatněného optimismu a víry v genialitu současného vedení města.

Bodejť by ne, za necelý rok jsou komunální volby a mediální masírka už jede naplno!

​​​​​​​​​​​​​​Zmrzačené náměstí Míru, ostudně znehodnocená zástavba na Hutníku a zprzněná lidová a církevní památka - kaplička u Lapače, jsou připomínkou selhání těch, kteří vedou naše město.  Lžou si do kapsy v domnění, že občané našeho města jim na to skočí!

Přeji všem občanům města zdravý, klidný a úspěšný rok 2022.


​​​​​​​Veselí nad Moravou, 4.ledna 2022

Autor článku : Vilém Reichsfeld​​​​​​​