Očima zastupitele – listopad 2022

Mandát zastupitele zaniká dnem voleb do zastupitelstva obce (letos 23.9.2022) a nový vzniká zvolením zastupitele, tedy 24.9.2022).

Dal jsem si měsíc pauzu a po ustavujícím zasedání zdejšího zastupitelstva, které se konalo 24. října 2022, opět přidávám článek do této rubriky. Výsledek voleb už tady hodnotit nemíním, každý, kdo se aspoň trochu o dění ve městě zajímá, jej jistě zná.

Klidný a věcný průběh prvního zastupitelstva jistě ocenili všichni přítomní.

Mám za to, že všichni si přejí, aby skončily konflikty a rozmíšky, které občas vířily atmosféru v minulém volebním období, a musím k tomu dodat, že jsem většinou byl jedním jejím aktérem i já sám. Občas to bylo dost vyhrocené, lítaly jiskry jak na zastupitelstvu samotném, tak i mimo něj.

Ty konflikty se týkaly většinou výměny názorů mezi starostou a mnou. Musím dodat, že jejich příčinou byly pohledy každého z nás na to, jak má komunální politika fungovat a v tom máme zřejmě každý jinou představu. Přestože je starosta v této oblasti jistě ten nejpovolanější, co se legislativy týká, nemohu si odpustit prohlásit, že to v komunální politice nestačí.

Noví zastupitelé na ustavujícím zasedání zastupitelstva slavnostně složili tento slib : ​​​​​​​„Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“.

Řekl bych, že slova „svědomitě“ a část textu „v zájmu obce a jejich občanů“, které jsou v něm obsaženy, jsou pro mě ty klíčové. ​​​​​​​Snaha o jejich uplatňování z mé strany vedla v minulosti právě k těm střetům se starostou, který tím může samozřejmě argumentovat rovněž. Problém je tedy zřejmě v tom, že chyběla vzájemná komunikace nejen mezi námi, ale mezi koalicí a opozicí vůbec. ​​​​​​​Chci věřit tomu, že v tomto volebním období dojde k nápravě tohoto vztahu, ale také tomu, že k těmto dvěma stranám přibude také veřejnost. U důležitých investičních akci a projektů je to obzvlášť důležité. ​​​​​​​A když už jsem tu veřejnost zmínil, nemohu si odpustit také její kritiku.

​​​​​​​Je obsažena v textu, který jsem na výzvu redaktora Hodonínského deníku napsal, abych se po volbách vyjádřil k jejich výsledku : „Gratulace vítězům, čest poraženým a hanba těm, kteří nepřišli k volbám. Veselí má bezesporu schopného starostu, který se nejen masívní předvolební kampaní postaral o úspěch ve volbách. Díky jeho dominanci bude opozice opět sedět v koutě a šoupat nohama. To ale z mého pohledu není smyslem komunální politiky. Mám za to, že ve Veselí bohužel vše zůstane při starém. Stejně jako rozložení sil v zastupitelstvu, které se nezměnilo.“

Ani nevím, jestli byl zveřejněn.

Tentýž deník pak 25.října 2022 zveřejnil článek Noví místostarostové Veselí získali stoprocentní podporu. Kolář post obhájilve kterém se mimo jiné píše :

„Na prvním místě chci moc poděkovat všem voličům za podporu, kterou vyjádřili v komunálních volbách. Chci moc poděkovat i zástupcům tady všech zúčastněných stran, protože myslím, že volební kampaň byla v souladu se zákonem a bez nějakých velkých excesů,“ řekl na začátku svého děkovného proslovu po zvolení úspěšný starosta".

Mám výhradu k tomu, co starosta říká o „excesech“. Kdo určuje, co je to exces a zda je velký, nebo malý? Kdo určuje, co je dezinformace a konspirace, jak to dnes často zaznívá z médií? Je oprávněná, byť ostřejší kritika tím, co někteří označují slovem "hejt"?

Neodpustím si v této souvislosti, abych tady neuvedl, jak intenzivně se během předvolební kampaně mezi občany hovořilo o městu dominující reklamní kampani TOP09, která jistě stála vyšší stovky tisíc korun, ale také o tom, kdo a hlavně za co, je této straně sponzoroval. 

Přeji všem občanům města a jeho zastupitelům, aby na konci tohoto volebního období mohli spokojeně říct, že se k lepšímu změnilo nejen jejich město, ale také zastupitelská kultura a vztahy na radnici.


​​​​​​​Veselí nad Moravou, 1.listopadu 2022

Autor článku : Vilém Reichsfeld