Očima zastupitele - listopad 2021

ztráta pro město, nebo veřejný prospěch?

Tak nějak by se dal vyjádřit obsah rozhovoru s několika občany, kteří se na mě obrátili se značnými pochybnostmi, týkajícími se rozhodnutí 13.zasedání zastupitelstva města. To schválilo transakci nemovitého majetku ve vlastnictví města  objektu TIRC (Trilaterální informační a rezervační centrum), vůbec první budovy postavené v polovině 90.let minulého století na Baťově kanále, tedy zřízení práva stavby ve prospěch společnosti Vinařství Veselí nad Moravou s.r.o. (dále jen Vinařství)   

Pro informaci zde zásadní bod usnesení č.15.13.ZMV reprodukuji :​​​​​​​

Zmínění občané jsou velmi znepokojeni tím, že se město svým rozhodnutím lehkomyslně (padl ale i názor, že účelově, s cílem Vinařství k nemovitosti výhodně dopomoci),  zbavuje základního majetku na velmi exponovaném místě, navíc se silným rozvojovým potenciálem pro budoucnost. To zejména v souvislosti s tím, jak velké investice ze strany Ředitelství vodních cest ČR zde nedávno proběhly, a další, které veselský přístav dále zásadně zatraktivní, ještě v brzké době proběhnout mají.

Pro toto usnesení hlasovala celá koalice, dále zastupitelé Niklová a Reichsfeld (celkem 14). Zbývající přítomní se hlasování zdrželi (ANO 3, ČSSD 1).

Svůj souhlas s předloženým záměrem jsem kritikům zdůvodnil tím, že záměr bude gastronomickým i architektonickým obohacením nejen přístavu, ale i celého města.

Kritici s tímto názorem sice částečně souhlasili, ale uvedli rovněž své silné argumenty. V první řadě to, že zachování budovy, která bude v souvislosti se záměrem Vinařství zbourána, má v přístavu silné historické, a dá se říct, že i památkové opodstatnění. Dalším argumentem je podle nich skutečnost, že se budova prodává (prozatím jako "právo stavby", jehož cena 6,086 mil.Kč bude také cenou prodejní) za, pro město značně nevýhodnou a tedy nízkou cenu. V podstatě za cenu jen o něco málo vyšší, než byla cena nejdražšího bytu prodaného v bytovém komplexu Rezidence Tržnice! Jedná se o částku, kterou nabídlo ve veřejné soutěži Vinařství, jako jediný její účastník. Vedení města nepředložilo ani znalecký posudek, který by zjistil reálnou tržní cenu a bylo tak z čeho vycházet, a s čím porovnávat.                                                                                                                                            Prodejní cena je podle kritiků zarážející zejména vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, tedy strategické poloze, zvyšujícímu se významu BK, a podmínkám stanoveným  předmětným usnesením, zejména dlouhé době práva stavby, tedy 10 let. Ze svého pohledu dodávám, že Baťův kanál si nemůže vystačit pouze s vyšší úrovní gastronomie, kterou „Gastrocentrum“ bude nabízet, ale potřebuje také běžné rychlé občerstvení, které již dnes velice příjemná  terasa objektu TIRC nabízí a zajišťuje.​​​​​​​ Bohužel, tyto souvislosti mně nedošly před hlasováním, a musím dát za pravdu těm, kteří s prodejem za daných podmínek nesouhlasí.​​​​​​

Budova TIRC (Trilaterální informační a rezervační centrum)

Vyslechnout jsem si musel rovněž poukazování na vztahy starosty Koláře vůči Vinařství a osobám, které jej zastupují. Vztahy, které starostu motivují k tomu, aby Vinařství nadstandardně vycházel vstříc.

Přestože osobně nemám problém ani s prvním záměrem Vinařství, kterým je Kulturně vzdělávací vinařský areál na místě bývalého zahradnictví a Salajky, a podpořil jsem nyní i záměr Gastrocentra na Baťově kanálu (jak se prozatím záměr jmenuje), nemohu se ani já zbavit pocitu, že Vinařství má na radnici silného spojence, a z její strany díky tomu také nadstandardní podmínky.

Původ a základ celého problému s prodejem objektu TIRC je společný pro všechna důležitá rozhodnutí, která zastupitelstvo, ale také rada města činí. Jsou to zejména investice podmiňující funkčnost a vzhled města. Ta se bez výjimky činí v úzkém okruhu kolem starosty, který mu svou vůlí dominuje. Bez projednání s ostatními zastupiteli, opozicí i bez vědomí občanů města.

Pozornost občanů města se odvádí podružnými akcemi typu : „Tvoříme Veselí“ v rámci participativního rozpočtu, nebo „Zajímá nás, co by si lidé v ideálním případě představovali na nových kruhových objezdech v našem městě“ na kterých se občané mohou podílet, zatímco zásadní rozhodnutí se činí bez nich.

Vyzývám tímto vedení města, ale také vedení společnosti Vinařství Veselí nad Moravou s.r.o., aby včas zvážili uvedené argumenty a v zájmu občanů města zjednali nápravu stavu, který pro naše město rozhodně není výhodný a předešli tak případným budoucím problémům.


Veselí nad Moravou, 30.listopadu 2021

Autor článku : Vilém Reichsfeld