Očima zastupitele - říjen 2021

KAPLIČKA U LAPAČE BYLA ZohyzděnA!

Téměř dvě století už stojí kaplička u Lapače. Zažila dlouhou vládu Františka Josefa I, První republiku, nacisty i komunisty. Nikdo jí neublížil a vždy se našli obětaví lidé z jejího okolí, kteří ji s láskou a hlavně s citem udržovali. Tuto příjemnou, své okolí tím nejlepším způsobem oblažující památku nakonec zohyzdilo naprosto zbytečným a neopodstatněným zásahem až současné vedení radnice. 

Je s podivem, že se tak stalo dokonce se souhlasem místních památkářů, avšak bez vydaného stavebního povolení, které je vždy nezbytným předpokladem pro zahájení stavebních prací. Když jsem po zahájení prací věc konzultoval s pracovníkem územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Brně, byl po zaslání fotek stavem opravy kapličky velice negativně překvapen, a sdělil mně, že v takové podobě by to u nich nikdy neprošlo! Přitom to ale někdo z jeho zdejších kolegů musel schválit (bylo k tomu vydáno závazné stanovisko z hlediska památkové péče).

Nevím, kdo je autorem návrhu pro tuto úpravu, vedení radnice jej ale jistě schválilo. Nevkus, který můžeme v našem městě při budovatelském zápalu současné koalice pozorovat na mnoha místech se na nebohé kapličce převtělil v čisté barbarství!

Záběry na kapličku v 60.letech minulého století a v současnosti. Místa pro to, aby vlastní kaplička zůstala nedotčena bylo mezi ní a silnicí dost. 

Původní sokl byl  na straně přiléhající k silnici osekán a byl k němu přibetonován pas z pohledového! betonu. Na něm bude osazeno ochranné sklo

Kaplička, bývala vzorně a citlivě udržována i bez účasti města panem Zdeňkem Lagou, bydlícím v její těsné blízkosti. Pan Laga zemřel 15.prosince 2017 a od té doby se o ni nikdo nestará.

Kaplička byla postavena v 19. století, jako tzv. “Boží muka“ v čistém vesnickém barokním stylu. Při výstavbě silnice ve 30. letech minulého století, kdy byl snižován také okolní terén, byla ze statických i praktických důvodů doplněna zpevňujícím soklem z betonu vysokým kolem 40 centimetrů po celém obvodu. Ta se svým prostým řešením – posedávali na ní besedníci a děti, s kapličkou rychle slila v jeden celek.

U kapličky bydlím a nepamatuji si, že by tato krásná památka jakkoliv trpěla hustým okolním provozem na silnici I/55, nebo že by byla ostřikována vodou ze silnice, která je navíc po loňském položení nového asfaltového povrchu ve velmi dobrém stavu.

Když už někdo na radnici považoval za nutné, kapličku ze strany silnice chránit sklem, proč muselo být zvoleno tak doslova k památce neuctivé a bezohledné řešení? To nešlo zapustit mimo kapličku samotnou u silnice dva, či tři ocelové profily, a na vytvořenou konstrukci ochranné sklo upevnit? Tedy bez přibetonování pasu z pohledového! betonu k barokizující památce? V podobě, jak se toho zhostilo město, to prostě není akceptovatelné.

Znehodnotit takovým způsobem památku (zapsanou do státního seznamu), která dlouhé roky tak mile osvěžovala okolí Lapače je aktem neúcty ke kulturnímu dědictví a neomluvitelný počin ze strany vedení města. Je mně z toho smutno.

Podobně necitlivě se ostatně vedení města zachovalo k hezké mohyle v Parku Petra Bezruče, ze které se stala pouze ohyzdná hromada šutrů.


Veselí nad Moravou, 5.října 2021

Autor článku : Vilém Reichsfeld