Očima zastupitele – říjen 2023

Vláda se vypořádala se zvýšením daně z nemovitostí lišácky.

Přenesla to totiž elegantně na zastupitelstva měst a obcí, kterým na úkor jimi zvýšené daňové povinnosti občanů adekvátně a možná i o trochu více sníží příjmy při rozdělování státem vybraných daní, které jsou hlavním příjmem měst, obcí i krajů pro jejich zvelebování ale i poskytování dotací pro kulturu, sport a sociální potřeby.

Právě toto zvyšování koeficientu pro budoucí (od roku 2024) výši daně z nemovitostí, které se týká všech občanů, kteří vlastní dům, či pozemek  se projednávalo na zasedání zastupitelstva, konaném právě před týdnem, 26.září 2023.

Byl tam projednáván poměrně obsáhlý materiál, jehož výstupem byla poměrně strohá, obecně závazná vyhláška s těmi, pro plátce daně důležitými koeficienty. Ta byla „samozřejmě“ schválena.

Nikdo z nás asi neuroní slzu pro všechny zdejší supermarkety, které z nás derou kůži svými cenami zboží, kterým byl stanoven koeficient 5. Znamená to, že budou již příští rok namísto dosavadních 150% základní sazby, platit její pětinásobek. Tedy více než třikrát tolik, než doposud.

U nemovitostí v obvodu areálu Železáren a těch, patřících ke zdejšímu zámku, byl koeficient u daně z nemovitých věcí stanoven na 3.

Starosta k tomu na můj dotaz podal vysvětlení (kdo má zájem, najde si je pod tímto odkazem, bod č.19)​​​​​​​

Vysvětlení samotné nekomentuji. Podotýkám jen, že si tím město možná „zabouchlo dveře" pro další jednání s majitelem Železáren.

A zvýšení u zámku? To už mně připadá jako trest pro Hamašovy za to, že nejdou městu jak se říká, na ruku. Důvody vzájemných sporů tady už byly několikrát přemílány.

Všem ostatním zastupitelstvo zvýšilo koeficient daně z nemovitých věcí z 1,5 na 2.

Výsledek hlasování v této věci najdete zde, v PDF.


Stala se městská policie nástrojem represe? Chceme takovou městskou policii?

„Občane, pomni, že chybička při třídění odpadu se neodpouští a tvrdě trestá! Bezpečné je proto zřejmě buďto odpad netřídit a v případě, že jej máš víc, odstranit jej pouze tam, kde nejsi pod dohledem kamery!“

Toto je ponaučení z bigotního a necitlivého počínání zdejší městské policie, která na rozdíl od Policie ČR nepomáhá a nechrání, ale šmíruje a snaží se občana načapat, jen aby "cáloval" do městské kasy!. 

Postěžovali si mně občané, že za bagatelní delikty (pokud to vůbec nějaké delikty jsou), se z jejich pohledu stali předmětem nekompromisního a tvrdého postupu ze strany městské policie a cítí se, být jí šikanováni.

Zdá se, že slušní a pořádkumilovní občané to dnes mají těžké. Neodhazují odpadky, třídí řádně, až úzkostlivě odpad a vůbec, chovají se jako civilizovaní lidé. Přesto se může stát, že udělají malou chybičku, za kterou jsou z moci úřední poníženi a cítí se, jako by snad ani nebyli dospělí a vychovaní.

Občan města přijel na sběrné místo v areálu Služeb města, které je pod kamerovým dohledem.

Přivezl staré plastové květináče, které neprošly otvorem v kontejneru na plasty. Odložil je proto vedle v domnění, že je vše v pořádku.

Nebylo! Sotva se ze sběrného místa stačil vrátit domů, už u něj zvonila hlídka městské policie a uložila mu blokovou pokutu ve výši 300Kč. Předpokládám, že osobně jí nebyl občan znám, ale vylustrovala si přes Policii ČR na základě SPZ jeho auta jeho totožnost a bydliště, takže se promptně vydala inkasovat.

Ano, takto dnes pracuje jednotka rychlého nasazení městské policie v restrikcích proti slušným občanům. 

Nejde o těch 300 korun, ale o pocit, jaký z takového jednání zažívá občan, který se v podstatě ničím zásadním neprovinil. Opět říkám, nestačila by domluva?

A přes mé počáteční váhání to uznat, už dnes vůbec nepochybuji o tom, co slyším z úst občanů, totiž, že městská policie je motivována k rigoróznímu vybírání pokut za vše možné! Důvodem je plnění splasknuté městské pokladny a manko v desítkách milionů korun, které městu vzniklo díky amatérskému a hloupému počínání vedení města, při stavbě Rezidence Nová tržnice.


Veselí nad Moravou, 3.října 2023

Autor článku : Vilém Reichsfeld