Parkování u Lidlu už jen pro zákazníky

Kdo jezdí do Lidlu nakupovat, vnímá zřejmě situaci, která na parkovišti před obchodem panuje.

Parkoviště je téměř po celou otevírací dobu plné a nezřídka je obtížné najít pro svůj vehikl parkovací místo. Ve čtvrtek 9.října 2023 v odpoledních hodinách přijíždějící zákazníci Lidlu marně objížděli parkoviště a hledali volný flek!

Podobná situace panuje již dávno také před zařízením Kaufland. Ten se před pár lety pokusil řešit situaci tím, že u vjezdu na parkoviště nainstaloval závoru. Zákazníci by pak dostali k opuštění parkoviště po nákupu volný výjezd, ostatní by museli platit podle doby, po kterou by parkoviště využívali (pokladna stojí u vchodu do obchodu).Opatření mělo za cíl znechutit parkování těm, kteří nenakupují a pouze využívají dosavadní možnost parkovat bez placení, protože najít pro svého plechového miláčka po návratu ze zaměstnání je prakticky nemožné

Idylický stav parkoviště u Lidlu je bohužel dávno minulostí. Najít tam přes den volné místo je pro zákazníky obtížné. Parkují na nich obyvatelé přilehlých  sídlišť Kovářská  Chaloupky. 

​​​​​​​Pokus o zavedení parkovného ztroskotal záhy po uvedení závory do provozu. Vzhledem k intenzitě nájezdu parkujících zákazníků a prodlev při vjíždění na parkoviště v důsledku činnosti závory došlo k zahlcení příjezdové komunikace od kruhového objezdu i kruhového objezdu samotného. Pokus o omezení dlouhodobého parkování těch, kteří v Kuflandu nenakupují proto selhal a zařízení bylo vypnuto. 

Prodejny Lidl, Billa i Kaufland jsou umístěny v blízkosti sídlišť Kovářská a Chaloupky. Jim přiléhající veřejné parkovací kapacity jsou naprosto nedostatečné a proto jejich obyvatelé hledají parkování na parkovištích supermarketů. Parkoviště Lidlu a Kauflandu jsou soukromá, parkoviště u obchodu Billa je zčásti jejím majetkem (pozemky s parkovišti podél železniční trati), zčásti pak města Veselí nad Moravou.

Parkování je trvalým problémem téměř všech měst, dá se říct, počínaje těmi naší velikosti.

Většinou jsou ty problémy téměř neřešitelné, protože se týkají především center měst, kde nejsou volné pozemky pro takové využití a stavba podzemních parkovacích domů je z finančních důvodů prakticky vyloučena.

Naše město je na tom poměrně dobře. K vyřešení velkého centrálního parkoviště pro potřeby jak sídliště Chaloupky i Kovářská, tak i ostatních má k dispozici velký pozemek podél silnice I/55, sahající od příjezdové komunikace k Lidlu až po začínající zástavbu středu města (tzv.Donna). Včetně stávajícího provizorního parkoviště tamtéž, se jedná o plochu kolem 5 500m2 patřící městu, kde by se jistě dalo vybudovat 150 – 200 ozeleněných parkovacích míst. To už by snad něco řešilo.Někteří Chaloupčané údajně mají s využitím této plochy pro parkoviště problém. Požadují zachování zeleně. Nevím, zda mají rovněž nároky na parkování, ale občané by se měli formou dotazování rozhodnout, zda se má zásadně řešit parkování, nebo upřednostnit zachování stávajícího stavu. Myslím si ostatně, že je možný také kompromis, kdy se vyhoví potřebě zřízení parkovacích míst v kombinaci se zelení, především využitím stávajícího stromoví.​​​​​​​

​​​​​​​V každém případě by to chtělo ze strany radnice pořádně „šlápnout do pedálů“ a urychlit řešení potřeb obyvatel sídlišť.

Při jednání radnice se zástupci Lidlu bylo údajně přislíbeno, že parkoviště bude volně přístupné mimo otvírací dobu a Lidl zváží prodej parkovacích karet. Vše je otázkou dalšího jednání. 

Zkusil jsem vedení Lidlu poslat mail s dotazy. Trvalo několik dnů než jsem dostal odpověď, kterou jsem v podstatě ani moc nečekal.  Moc se z ní sice nedovíme, ale i tak díky za ni. Zde je dotaz i odpověď :​​​​​​​


Veselí nad Moravou, 14.listopadu 2023

Autor článku : Vilém Reichsfeld