Poděkování

Do mailové schránky tohoto webu byla dne 30.ledna 2019 po 19.hodině doručena zpráva, kterou rádi zveřejňujeme :

Poděkování

30.1.2019 jsem navštívila Seminář ,, Čarovné barvy země", věnovaný pedagogům pro přípravu soutěže.

Nevědomky jsem se na něj dostala, původně jsem chtěla navštívit ,,jenom" výstavu na toto téma.

Při příchodu jsem se ve dveřích omluvila, že jsem se spletla.

Paní Mgr. art., MgA. Daniela Evjáková PhD. mne velmi překvapila svým vstřícným jednáním, až jsem, byť rozpačitě, přijala nabídku vstoupit a zúčastnit se. 

Vyzkoušela jsem si, i když nejsem žádná výtvarnice a neměla jsem nikdy ani velký vztah k tomuto umění, práci s materiálem (broušení plátna, nanášení kaseinového pojidla a také malbu kaseinovými barvami). Svůj osobitý výtvor jsem nedokončila z časových důvodů, ,,dílo" jsem si odnesla domů a pokusím si ho dodělat sama. Následně jsem navštívila i výstavu žáků a studentů z roku  2017- 2018. 

Naprosto se vším jsem byla velmi spokojená.

Tímto chci všem zúčastněným dámám poděkovat za to, že mne pro tu chvíli přijaly mezi sebe bez jakýchkoliv výhrad, i když věděly, že s nimi s ohledem na jejich vzdělání a zaměření nemám nic společného.

S pozdravem

Andrea Zajdová