Pohlednice "dlouhá adresa"

Sběratelsky velmi oblíbené jsou  tyto pohlednice z období přelomu 19. a 20. století. Záběry pohlednic jsou romantizující a poetické. Název "dlouhá adresa" je sběratelský a charakterizuje pohlednici tím, že na zadní straně není mimo dlouhé linky pro adresu příjemce žádné místo pro sdělení.

Pohlednice proto buďto nejsou sdělením odesilatele opatřeny vůbec, nebo je psán všude, kde bylo volné místo. Tyto pohlednice byly většinou vyráběny světlotiskem z původních fotografií. Pohlednice jsou zde zastoupeny  pouze typově. Další pohlednice se stejným obrazem, ale v jiné jazykové mutaci, barvě, či s jinými odchylkami v obraze, či textu nejsou vyobrazeny.

Vlevo ručně majovaná, tedy celá vyrobená, kuriozní pohlednice adresovaná Svobodomyslné paní Evgenii Sedláčkové, choti lékarníka, Zde - tedy ve Veselí.       Jak vyplývá z textu vedle kresby, byla vyrobena pro sbírku  Velectěné milostivé paní. Zachycené místo jistě každý pozná

Zveřejněno : 19.ledna 2020